دانلود پایان نامه خودروی برقی توسط انرژی خورشیدی (خودروی-خورشیدی)


پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی خودروی برقی با استفاده از انرژی خورشیدی (خودروی برقی-خورشیدی) پرداخته است که به بررسی خودروی های برقی ، سيستم انتقال قدرت در خودروهای برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلي مي پردازد.

در اين فصل اول پروژه خودروی برقی با استفاده از انرژی خورشیدی پس ازمعرفي و تعريف خودروي برقي و شرح مختصري در مورد تاريخچه خودرو برقي به بررسي مزيتهای اين نوع خودرو پرداخته شده است.همچنین مزيت خودروي برقي از نظر نوع انرژي و سپس مزيت تجهيزات الکتريکي مورد استفاده و مشکلات موجود در خودروي برقي مورد بحث قرار گرفته است.در فصل دوم این پایان نامه منحني ها و مشخصه هاي عملکرد خودرو برقي ارائه مي گردد و شامل تهيه مقادير بهينه ، طراحي و تکميل يک خودرو براي تبديل مي باشد.

در فصل بعدی ابتدا مشخصات کلي که از خودرو پيکان برقي انتظار داريم بيان مي شود سپس بر اساس اين مشخصات منحني هاي گشتاور توان مصرفي خودرو بدست مي آيد و موتور الکتريکي انتخاب شده با منحني ها و مشخصات بدست آمده مقايسه مي گردد در پايان قطعات مورد نياز تبديل سيستم انتقال موجود به سيستمي مناسب موتور الکتريکي طراحي مي گردد.

خودروی برقی-خورشیدی-[www.wikipower.ir]

در فصل چهارم به سلول های انرژی خورشیدی و استفاده از این انرژی در خودروی برقی مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم با عنوان طراحي بدنه و شاسي خودروی برقی می باشد. اولین فاکتور که براي طراحي ماشين در نظر مي گيريم پيکره يا بدنه آن است سه طرح براي پيکره ماشينهاي خورشيدي وجود دارد اولين انتخاب ، شکل اشک مانند است اين شکل به طور خيلي معمول در ماشينهاي خورشيدي مورد استفاده قرار مي گيرد اين شکل به هوا کمک مي کند که در رو و زير ماشين جريان يابد با وجود اين به وجود آوردن و توليد اين شکل از ماشين نيازمند فلزي با انعطاف پذيري بالا و دوام بسيار زياد است ما از استيروفوم (Styrofoam) با دانسيته بالا براي اين هدف استفاده مي نماييم و طرح اوليه را روي آن مي کشيم سپس پوشش فومي را که قرار است روي آن سلولهاي خورشيدي قرار گيرد خارج مي کنيم اما متأسفانه با توجه به اينکه عمليات کنترل و پيچيده اي براي توليد اين شکل وجود دارد توليد اين شکل سخت است .

چكيده

مقدمه

فصل 1-     خصوصيات خودروی برقي

1-1-     تعريف خودروي برقي

1-2-       تاريخچه توليد خودروي برقي و مزيت آن نسبت به خودرو احتراقي

1-3-     انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آنها

1-3-1-       موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم

1-3-2-       موتورهاي الکتريکي جريان متناوب

1-4-     باتريهاي قابل استفاده در خودرو برقي

1-4-1-       سيستم ذخيره انرژي الکتريکي

1-4-2-       زمان شارژ کامل

1-4-3-       نوع شارژ

1-4-4-       مصرف برق در هر بار شارژر باتري ها

1-4-5-       عمر باتريها

1-4-6-       نوع باتري

1-5-     سيستم هاي توليد و انتقال نيرو براي خودروهاي الکتريکي توليد انبوه

1-5-1-       خودرو برقي با موتور جريان مستقيم dc

نتيجه گيری

1-5-2-       خودرو برقي با موتور جريان متناوب ac

1-5-3-       خودروهاي دو منظوره

1-6-     مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري

فصل 2-    سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز

2-1-     تأثير وزن در خودرو برقي

2-1-1-       تأثير وزن بر شتاب

2-1-2-       تأثير وزن در شيب ها

2-1-3-       تأثير وزن بر سرعت خودرو

2-1-4-       تأثير وزن بر مسافت طي شده توسط خودرو

2-1-5-       توزيع وزن

2-2-     نيروي مقاومت هوا

2-3-     رانندگي در جاده

2-3-1-       توجه به تايرهاي خودرو

2-3-2-       محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو

2-4-     تجهيزات انتقال قدرت

2-4-1-       سيستمهاي انتقال قدرت

2-4-2-       تفاوت مشخصات موتور الکتريکي و موتور احتراقي

2-4-3-       بررسي دنده ها

2-4-4-       جعبه دنده اتوماتيک و دستي

2-4-5-       سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبک يا سنگين براي روانکاري

2-5-     مشخصات خودروهاي برقي

2-5-1-       توان و گشتاور

2-5-2-       محاسبه گشتاور لازم خودرو

2-5-3-       محاسبه گشتاور خروجي موتور

2-5-4-       مقايسه منحني هاي گشتاور لازم و گشتاور خروجي موتور

فصل 3-    طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقی تبديلي

3-1-     مشخصات کلي خودرو و درون شهري پيکان برقي

3-1-1-       شتابگيري مناسب

3-1-2-       سرعت ميانگين پيشينه

3-1-3-       تأثير شيب

3-1-4-       برد

3-2-     محاسبه توان مورد نياز خودرو

3-2-1-       محاسبه نيروي شتابگيري

3-2-2-       نيروي حرکت در شيب

3-2-3-       نيروي مقاومت غلتشي

3-2-4-       نيروي مقاومت هوا

3-2-5-       نيروي مقاومت وزش باد

3-2-6-       رسم منحني گشتاور و توان

3-3-     طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت

3-3-1-       فلايويل

محاسبه تحمل پيچها در برابر فشار

3-3-2-       بوش نگهدارنده فلايويل

3-3-3-       محاسبه فلنج پوسته

3-3-4-       طرحي شاسي زير موتور

فصل 4-     سلولهای خورشيدی  Solar cells

4-1-     توضيحات کلي

4-2-     بازدهي سلول  Cell Efficiency

4-2-1-       آرسنيد گاليم (GaAs)

4-2-2-       سيليکون(Si)

4-3-     انواع سلولهاي سيليکوني

4-3-1-       تک بلور  “Monocrystaline”

4-3-2-       چند بلور :    “Polycrystaline”

4-3-3-       بي شکل و بي نظم :  “Amorphous”

4-4-     فناوريهاي توليد

4-4-1-       Screen printed

4-5-     مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي

4-5-1-       نحوه کار کردن سلولهاي خورشيدي (فتوولتاييک pv)

4-5-2-       سيليکون در سلولهاي خورشيدي

4-5-3-       هنگامي که نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي کند

فصل 5-    طراحي بدنه و شاسي  Body and chasis design

5-1-     مقدمه

5-2-     بارهاي وارده به شاسي

5-2-1-       بارهاي استاتيکي

5-2-2-       بارهاي ديناميکي (مربوط به سيستم تعليق)

5-2-3-       نيازمنديها

5-2-4-       انواع شاسيها

5-2-5-       فرم فضايي

5-2-6-       مواد به کار رفته در شاسيها

5-2-7-       مونوکوکهاي کامپوزيتي

5-2-8-       جاي راننده

فصل 6-    ناحيه خورشيدي  solar Array

6-1-     مقدمه

6-2-     بررسي عوامل گوناگون

6-2-1-       خنک نگهداشتن ناحيه

6-2-2-       چيدن سلولها

6-2-3-       اتصال داخلي سلولها

6-2-4-       پوششها

6-3-     حفاظ سلولها

6-3-1-       فناوريها

6-4-     تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR

6-5-     طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي وزير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر

6-5-1-       وضعيت الکتريکي ناحيه پانل خورشيدي

6-5-2-       نکات استنتاجي

6-6-      نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي

6-6-1-        مشخصات ناحيه

فصل 7-    تحليل آيروديناميکی

7-1-     مقدمه

7-2-     طراحي پيکره اصلي

7-2-1-       قوانين مسابقه

7-3-     نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه

7-4-     نحوه طراحي براي دراگ پايين

7-5-     نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب

7-6-     نيازهاي اضافي توان خورشيدي

7-7-     نحوه طراحي ناحيه خورشيدي

7-8-     ساختن شکل اصلي به صورت تجربي

7-9-     تحليل طراحي

7-10-  خواندن نقشه ها براي CFD

7-11-  نتايج CFD

7-12-  طراحي دوباره براساس CFD

7-13-  نتايج CFD از تحليل دوم

7-14-  نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه

فصل 8-    سيستم های مکانيکي

8-1-     مقدمه

8-2-     سيستم رانشSteering System

8-2-1-       بررسي عملکرد سيستم رانش

8-2-2-       انواع مکانيزمها

8-2-3-       انواع سيستم هاي انتقال قدرت

8-3-     سيستم تعليق  Suspension System

8-3-1-       معايب

8-3-2-       مزايا

8-3-3-       رفتارهاي دلخواه از تعليق

8-3-4-       اجزا

8-3-5-       انواع سيستم تعليق

8-4-     ترمزها Brakes

8-4-1-       انواع ترمزها

8-4-2-       مشکلات

8-4-3-       توضيح

8-5-     چرخ ها و تايرها  Wheels and tyres

8-5-1-       انواع چرخها

8-5-2-       تايرها  tyres

8-5-3-       تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها

فصل 9-    موتور Motor

9-1-     انواع موتور

9-1-1-       القايي AC (Ac Induction)

9-1-2-       مقاومت متغير

9-1-3-       Dc جاروبک شده Dc Brushed

9-1-4-       Dc بدون جاروبکDc Brushless

9-1-5-       موتورهاي چرخ Wheel Motors

فصل 10-   غزال ايرانی

Abstract  چکیده انگلیسی

فهرست مراجع و منابع

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه خودروی برقی با استفاده از انرژی خورشیدی (خودروی برقی-خورشیدی)

دانلود کمکی :     دانلود پایان نامه خودروی برقی با استفاده از انرژی خورشیدی (خودروی برقی-خورشیدی)

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    3,4   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 121

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه بررسی و طراحی سامانه های فتوولتا... یکی از فناوری های جدید تولید انرژی، فناوری سامانه فتوولتائیک یا برق خورشیدی است. که در کنار سامانه های تولید انرژی دیگر همچون انرژی باد، جزر و مد دریا...
پایان نامه انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیرو... خورشید با دارا بودن انرژی نامحدود از دیرباز شناخته شده است.همانطور که میدانید منظور از انرژی خورشیدی گرما و نور ساطع شده از سطح خورشید می باشد.دانشمند...
پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ... فعالیت هاى بشر پیوسته در حال تغییر شکل زمین و اتمسفر اطراف آن است. تبدیل جنگل ها به زمین هاى کشاورزی و یا تخریب آن ها براى مقاصد دیگر، پیدایش اثر گلخا...
دانلود پروژه سیستم های خورشیدی ماهواره ای (SSPS)... در حالی که ایالات متحده و جهانیان رویارویی با حقایق زندگی با منابع محدود انرژی گاز و نفت و ناامنی های سیاسی که کمیابی احتمالی، آن را همراهی می کند را ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.