دانلود پایان نامه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون


چکیده پروژه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون:

با گسترش صنعت و نیاز مردم به استفاده همیشگی از شریان های حیاتی ، بشر بر آن شده است که این امکانات را از وجود تمامی خطرات حفظ نماید تا از صدمات جانی و مالی جلوگیری کند. شریان های حیاتی شامل شبکه های آب و فاضلاب ، گاز ، برق ، نفت ، مخابرات و غیره می باشد.

در این پروژه سعی شده است با توجه به خطرات زلزله و عوامل خرابی برای بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون آب و فاضلاب راهکارهایی را ارائه دهیم . به همین منظور با بررسی تجربیات به دست آمده از زلزله های گذشته در ایران و کشورهای زلزله خیز جهان همانند ژاپن ، راهکارهایی عملی ارائه نموده ایم که امید است مانند کشورهای پیشرفته برای شبکه آب و فاضلاب هم واحدی تشکیل شود و این واحد بتواند کلیه مراحل ساخت قطعات مورد نیاز ، اجرا و بهره برداری از شبکه ها را مطابق با علم روز زلزله درآورده و با بازدیدهای دوره ای اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دهد.

همچنین این واحد می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن شبکه را به حالت مطلوب درآورده و نقش امدادرسانی داشته باشد . مطالعه موردی در نظر گرفته شده پروژه ای است که به تقلید از کشورهای اروپایی و ژاپن در بلوار امیرالمؤمنین مشهد انجام شده است . در این پروژه خطوط آب ، مخابرات و برق داخل یک باکس قرار گرفته اند . با توجه به کمتر شدن هزینه های حفاری ، تعمیرات و مقاومت بالای این باکس ها در برابر زلزله ، می توان این روش را به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی در کشور زلزله خیز ایران معرفی کرد .

کلمات کلیدی : بهسازی و مقاوم سازی ، زلزله ، شریان های حیاتی ، مجاری مدفون ، آئین نامه های اجرایی

در این پروژه شرایط به وجود آمدن صدمات شبکه بر اثر زلزله و راهکارهای مقابله با آن ارائه شده است . در فصل اول تاریخچه مهندسی زلزله برای شریان های حیاتی و اهمیت شبکه های آب و فاضلاب و ضرورت ایمن سازی بیان شده است . در فصل دوم به بررسی زلزله و خرابی های زمین ، علل آن و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است . در فصول سوم تا ششم این پروژه قسمت های مختلف شبکه ، مصالح ساخت ، نحوه اجرای شبکه ، تأثیرات زلزله بر آن ها و پیشنهادات کابردی برای کم تر شدن صدمات ارائه شده است .

همچنین در فصل هفتم شریان های حیاتی در بلوار امیرالمؤمنین مشهد به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته که این روش راهکار مناسبی برای مناطق پرخطر و پر تراکم می باشد . در این پروژه سعی شده است با بیان راهکارهایی عملی نسبت به مقاوم سازی مجاری مدفون و تأسیسات مربوطه اقدام شود . با عملی نمودن این راهکارها می توان به بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون در برابر زلزله اقدام نمود تا خرابی ناشی از زلزله در مجاری مدفون به حداقل برسد .

در پایان فهرست مطالب موجود در این مقاله پروژه ارائه می گردد :

چکیده
مقدمه
فصل ۱
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تاریخچه سیستم های حیاتی
۱-۳- تاریخچه جمع آوری فاضلاب
۱-۴- اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز
۱-۵- تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن
۱-۵-۱- فاضلابروها
۱-۵-۲- شکل فاضلابروها
۱-۵-۳- جنس فاضلابروها
۱-۶- ضرورت ایمن سازی تأسیسات آب و فاضلاب
۱-۷- تأسیسات آب و فاضلاب و موارد ایمنی
۱-۸- وضعیت تأسیسات آب و فاضلاب، آسیب پذیری و ایمن سازی
۱-۹- اقدامات مورد نیاز برای ایمن سازی تأسیسات آب و فاضلاب
فصل ۲- زلزله و اثرات آن
۲-۱- تعریف زلزله
۲-۲- ساختمان زمین
۲-۲-۱- پوسته
۲-۲-۲- گوشته
۲-۲-۳- هسته زمین
۲-۳- توزیع جغرافیایی زلزله ها
۲-۴- علل وقوع زلزله
۲-۵- نوع و چگونگی امواج زمین لرزه
۲-۶- امواج زلزله
۲-۷- کانون، مرکز و عمق زلزله
۲-۸- شدت زمین لرزه
۲-۹- بزرگی یا شدت مطلق زلزله
۲-۱۰- منطقه تأثیر زلزله
۲-۱۱- مدت زمان لرزش
۲-۱۲- دوره بازگشت
۲-۱۳- پیش بینی زلزله
۲-۱۴- پیشگیری از خطرات زلزله
۲-۱۵- مناطق با احتمال زمین لغزه
۲-۱۶- زمین شناسی منطقه
۲-۱۷- توپوگرافی و پایداری
۲-۱۸- مشخصه های گسیختگی زمین
۲-۱۹- نقشه های خطر (پهنه بندی خطر)
۲-۲۰- زلزله درایران
۲-۲۱- خطرات لرزه ای در سازه های مدفون
۲-۲۲- خرابی های زمین در زلزله، علل آن ها و آسیب های ناشی از آن ها
۲-۲۲-۱- گسیختگی زمین
۲-۲۲-۱-۱- گسیختگی سطحی(گسلش)
۲-۲۲-۱-۲- زمین لغزه
۲-۲۲-۱-۳- روانگرایی
۲-۲۲-۱-۴- چگالش
۲-۲۲-۱-۵- ترک های زمین
۲-۲۲-۲- آبتاب ها
۲-۲۲-۳- بالاآمدگی و فرو نشست زمین ساختی
۲-۲۲-۴- حرکت زمین:
۲-۲۲-۵- تأثیرات غیر مستقیم
۲-۲۲-۵-۱- انهدام تأسیسات پشتیبان
۲-۲۲-۵-۲- انهدام تأسیسات غیر پشتیبان
فصل ۳- اصول اجرائی مجاری مدفون متناسب با جنس لوله
۳-۱- مشخصات فنی عمومی اجرای لوله های فاضلاب
۳-۱-۱- عرض ترانشه
۳-۱-۲- عمق ترانشه
۳-۱-۳- پی سازی
۳-۱-۴- آماده سازی کف ترانشه
۳-۱-۵- زهکشی کف ترانشه
۳-۱-۶- خاکریزی و کوبیدن خاک
۳-۱-۷- ناحیه خاکریزی نهایی
۳-۱-۸- مقدار و روش کوبش
۳-۱-۹- اتمام عملیات خاکی و تمیز کردن مسیر لوله گذاری۶۵
۳-۲- بررسی روش های لوله گذاری در شبکه های فاضلاب۶۵
۳-۲-۱- اجزای شبکه های فاضلاب۶۵
۳-۲-۲- انواع لوله ها در شبکه های فاضلاب۶۵
۳-۳- روش های لوله گذاری شبکه های فاضلاب۶۶
۳-۳-۱- لوله گذاری به روش حفر ترانشه باز۶۶
۳-۳-۱-۱- عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (دوجداره) ۶۷
۳-۳-۱-۲- عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی۶۸
۳-۳-۱-۳- لوله های پلاستیکی ۷۰
۳-۳-۱-۴- لوله های سفالی لعابدار۷۱
۳-۳-۱-۵- فاضلابروهای آجری
۳-۳-۲- لوله گذاری به روش حفر تونل
۳-۳-۲-۱- عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی به روش تونل سنتی
۳-۳-۳- کول گذاری
۳-۴- لوله های نوین آب و فاضلاب
۳-۴-۱- لوله های پلی اتیلن HDPE
۳-۴-۱-۱- مشخصات عمومی لوله های پلی اتیلن۷۵
۳-۴-۱-۲- تقسیم بندی مدل ها و لوله های مختلف پلی اتیلن۷۶
۳-۴-۱-۳- مقاومت در برابر ضربه قوچ
۳-۴-۱-۴- مقاومت در مقابل شکستگی های موجی (انتشار شکستگی)
۳-۴-۱-۵- لوله های پلی اتیلن HDPE در زلزله
۳-۴-۲- لوله های چدنی نشکن Ductile
۳-۴-۲-۱- مزایا و معایب
۳-۴-۳- لوله های بتن مسلح
۳-۴-۳-۱- لوله های بتن مسلح معمولی
۳-۴-۳-۲- لوله های فولادی با دو پوشش بتن مسلح
۳-۴-۳-۳- انواع تولیدات لوله های بتنی
۳-۴-۳-۴- لوله های بتن مسلح بدون هسته فولادی
۳-۴-۳-۵- لوله های بتن مسلح با هسته فولادی (C300)
۳-۴-۳-۶- لوله های بتنی پیش تنیده با هسته فولادی (C301)
۳-۴-۳-۷- مزایا و معایب لوله های بتنی مسلح
۳-۴-۴- لوله های GRP
۳-۵- طراحی خطوط لوله زیرزمینی
۳-۵-۱- کنش زمین لرزه بر لوله ها
۳-۵-۲- بررسی خم شدن لوله در هنگام زمین لرزه
۳-۵-۳- کشش ارتعاشی زمین
فصل ۴- آسیب یابی و بهسازی مجاری مدفون
۴-۱- عوامل آسیب در لوله ها و تأسیسات شبکه۸۸
۴-۱-۱- خصوصیات ارتعاشی و تغییر شکل های ماندگار زمین۸۸
۴-۱-۲- خصوصیات بستر لوله۸۸
۴-۱-۳- خصوصیات سازه ای و مصالح لوله۸۸
۴-۲- انواع آسیب در لوله ها۸۹
۴-۲-۱- آسیب در بدنه لوله ها۸۹
۴-۲-۲- آسیب در اتصالات۸۹
۴-۲-۳- خطوط لوله۹۱
۴-۲-۳-۱- خطوط لوله پیوسته (یکپارچه) ۹۱
۴-۲-۳-۲- خطوط لوله تکه ای (غیر یکپارچه) ۹۱
۴-۳- کهنگی و خوردگی۹۱
۴-۴- رفتار و آسیب لرزه ای لوله ها و تأسیسات روزمینی۹۲
۴-۴-۱- عملکرد لوله ها در انتشار امواج لرزه ای۹۲
۴-۴-۲- عملکرد لوله ها در تغییر مکان های ماندگار زمین۹۳
۴-۵- رفتار لرزه ای لوله ها۹۴
۴-۵-۱- لوله های چدنی نشکن۹۴
۴-۵-۲- لوله های آزبست
۴-۵-۳- لوله های بتن آرمه
۴-۵-۴- لوله های فولادی
۴-۵-۵- لوله های پلاستیکی
۴-۵-۶- لوله های GRP
۴-۶- مقاومت لرزه ای لوله ه
۴-۷- موارد عمده آسیب ها در خطوط لوله شبکه ها
۴-۸- رفتار لرزه ای اتصالات۹۸
۴-۸-۱- اتصالات چدنی معمولی (خاکستری)
۴-۸-۲- اتصالات آزبست سیمانی
۴-۸-۳- اتصالات بتن آرمه
۴-۸-۴- اتصالات پلاستیکی و پلی اتیلنی۹۹
۴-۸-۵- اتصالات GRP
۴-۹- رفتار لرزه ای آدم روهای فاضلاب۱۰۱
۴-۹-۱- اثر روانگرایی بر آدم روها۱۰۱
۴-۹-۲- انواع خسارات در آدم روها۱۰۲
۴-۹-۲-۱- خرابی در اتصال لوله به آدم رو۱۰۲
۴-۹-۲-۲- بازشدگی اتصلات لوله ها۱۰۳
۴-۹-۲-۳- خرابی در بدنه آدم رو ها۱۰۳
۴-۹-۲-۴- ایجاد ترک و جابجایی در لوله های اتصالی۱۰۳
۴-۹-۲-۵ بالا آمدن و ته نشین شدن در اثر روانگرایی۱۰۳
۴-۹-۳- راهکارهای ایمن سازی آدم رو ها و لوله های مربوطه در برابر زلزله۱۰۴
۴-۹-۳-۱- حالت کشیدگی لوله از دو طرف۱۰۴
۴-۹-۳-۲- حالت فشردگی بین لوله ها و لوله – آدم رو۱۰۵
۴-۹-۳-۳- حالت خمیدگی و چرخش اتصال۱۰۵
۴-۹-۳-۴- حالت از روی هم دررفتگی و برش در قطعات آدم روها۱۰۵
۴-۹-۳-۵- مهار کننده نیروی شناوری۱۰۶
۴-۹-۳-۶- اتصال آدم رو با لوله اصلی توسط لوله خرطومی۱۰۶
۴-۹-۳-۷- استفاده از لوله خمیده انعطاف پذیر در اتصال آدم رو به لوله اصلی۱۰۶
۴-۹-۳-۸- اتصال انعطاف پذیر لوله انشعابی
۴-۹-۳-۹- اتصال انشعابی با آزادی حرکت یک سر لوله۱۰۷
۴-۹-۳-۱۰- سیستم انشعاب انعطاف پذیر از ساختمانها۱۰۸
۴-۱۰- آسیب شبکه های آب و فاضلاب در زلزله های مختلف۱۰۹
۴-۱۰-۱- زلزله ۱۹۲۳ کانتو ژاپن
۴-۱۰-۲- زلزله ۱۹۶۴ نی گاتا ژاپن۱۰۹
۴-۱۰-۳- زلزله ۱۹۷۱ سان فرناندو ایالات متحده۱۱۱
۴-۱۰-۴- زلزله ۱۹۷۵ هایچنگ چین۱۱۲
۴-۱۰-۵- زلزله ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی۱۱۲
۴-۱۰-۶- زلزله ۱۹۹۴ نورث ریج ایالات متحده۱۱۲
۴-۱۰-۷- زلزله ۱۹۹۵ هانشین کوبه ژاپن۱۱۳
۴-۱۰-۸- زلزله ۱۹۹۹ کوجایلی ترکیه۱۱۶
۴-۱۰-۹- زلزله ۱۹۹۹ جی جی تایوان۱۱۶
۴-۱۰-۱۰- زلزله ۲۰۰۱ گوجارات هندوستان۱۱۷
۴-۱۰-۱۱- زلزله ۱۹۹۰ منجیل ایران۱۱۷
۴-۱۰-۱۲- زلزله ۲۰۰۳ بم ایران۱۱۷
۴-۱۰-۱۳- زلزله های دیگر ۱۲۰
۴-۱۱- نتیجه کلی: ۱۲۱
فصل ۵- راهکارهای اجرائی
۵-۱- ایمن سازی لوله ها و اتصالات فاضلاب۱۲۳
۵-۲- راهکارهای مختلف اجرائی: ۱۲۳
۵-۲-۱- جعبه ای کردن بخش خارجی لوله بتنی۱۲۳
۵-۲-۲- تعبیه سوراخ های زهکشی یک طرفه در بدنه لوله بتنی۱۲۴
۵-۲-۳- استفاده از لوله های پلی اتیلن دو جداره با طول بلند۱۲۴
۵-۲-۴- استفاده از لوله های پلاستیکی مارپیچ در نزدیکی آدم روها۱۲۵
۵-۲-۵- پوشش دو لایه انعطاف پذیر۱۲۵
۵-۲-۶- استفاده از اتصالات ترکیبی بتنی – پلاستیکی۱۲۶
۵-۲-۷- استفاده از اتصالات با حلقه های لاستیکی ایمن۱۲۶
۵-۲-۸- استفاده از اتصال فشاری و پیش تنیده۱۲۷
۵-۲-۹- اتصال با استفاده از قطعه فلزی و شیار تنظیم۱۲۷
۵-۲-۱۰- اتصال قطعه فلزی مانع دار۱۲۷
۵-۲-۱۱- استفاده ازحلقه لاستیکی گوه شکل۱۲۸
۵-۲-۱۲- استفاده از رینگ های (حلقه های) ضربه گیر۱۲۸
۵-۲-۱۳- استفاده از بالشتک در اتصال۱۲۹
۵-۲-۱۴- استفاده از جداساز پلاستیکی۱۳۰
۵-۲-۱۵- جداساز با رینگ لاستیکی۱۳۰
۵-۲-۱۶- استفاده از زنجیر در اتصال لوله ها
۵-۲-۱۷- جداساز لاستیکی T شکل
۵-۲-۱۸- جدا ساز فولادی قوسی شکل
۵-۲-۱۹- اتصال فنردار پیچی
۵-۲-۲۰- اتصال جعبه ای انعطاف پذیر
۵-۲-۲۱- اتصال لاستیکی
۵-۲-۲۲- اتصال لرزه ای لوله های چدن داکتیل نشکن
۵-۲-۲۳- اتصال پلاستیکی – لاستیکی
۵-۲-۲۴- اتصال ورودی طویل
۵-۳- ایمن سازی آدم روهای فاضلاب
۵-۳-۱- کاربرد بست های لولایی در آدم رو جعبه ای شکل۱۳۵
۵-۳-۲- آدم رو پلاستیکی (پلی اتیلنی) ۱۳۵
۵-۳-۳- آدم رو پلاستیکی با سرباره کوره (بتن)
۵-۳-۴- آدم رو T شکل برعکس۱۳۶
۵-۳-۵- پوشش آدم رو۱۳۷
۵-۳-۶- مقاوم کردن آدم رو در برابرشناوری۱۳۷
۵-۳-۷- آدم رو با مانع جابجایی۱۳۷
۵-۳-۸- آدم رو با بست های انعطاف پذیر۱۳۸
۵-۳-۹- اتصال آدم رو با مانع و گیردار کردن لوله۱۳۸
۵-۳-۱۰- استفاده از لوله کوتاه سپردار بتنی۱۳۹
۵-۳-۱۱- استفاده از لوله کوتاه سپردار پلاستیکی۱۳۹
۵-۳-۱۲- اتصال انعطاف پذیر آدم رو۱۴۰
۵-۳-۱۳- استفاده از اتصال لاستیکی به آدم رو۱۴۰
۵-۳-۱۴- اتصال آدم رو و لوله با استفاده از غلاف لوله۱۴۱
۵-۳-۱۵- اتصال لوله با آدم رو از طریق لوله های درون هم۱۴۱
۵-۳-۱۶- استفاده از اتصال دایره ای شکل در آدم رو۱۴۲
۵-۳-۱۷- اتصال با حلقه توخالی۱۴۲
۵-۳-۱۸- آدم رو با لوله عبورکننده و خارج شونده۱۴۳
۵-۳-۱۹- آدم رو با محفظه جانبی انعطاف پذیر۱۴۳
فصل ۶- اقدامات پیشگیرانه ، راهکارهای کاربردی
۶-۱- مقدمه ۱۴۴
۶-۲- برآورد آسیب های احتمالی۱۴۴
۶-۲-۱- شناخت قسمت های آسیب پذیر۱۴۵
۶-۳- چک لیست های مقاوم سازی و کنترل مجاری و منهول ها قبل از زلزله۱۴۵
۶-۴- مقایسه وضعیت مقاومت لرزه ای سازه با آیین نامه های لرزه ای و مقاوم سازی۱۴۵
۶-۴-۱- مقاوم سازی تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب۱۴۵
۶-۴-۲- مقاوم سازی سازه ای خطوط لوله انتقال آب در برابر زلزله۱۴۶
۶-۴-۲-۱- استفاده از مصالح ساختمانی، لوله و تأسیسات مقاوم در برابر زلزله۱۴۶
۶-۴-۲-۲- انعطاف پذیر نمودن شبکه و مؤلفه های حساس آن در برابر زلزله۱۴۷
۶-۴-۲-۳- اتصالات
۶-۴-۲-۴- بهسازی بستر خطوط لوله
۶-۴-۲-۵- اجرا و بهره برداری صحیح
۶-۴-۳- خطوط انتقال آب و فاضلاب و تونل ها
۶-۴-۴- شبکه های اصلی آب و فاضلاب
۶-۴-۵- طرح لرزه ای خطوط لوله جدید۱۶۶
۶-۵- فعالیت های نرم افزاری۱۶۶
۶-۵-۱- فعالیت های نرم افزاری کاهش خطرات
۶-۵-۲- اقدامات مقابله با زلزله در شبکه فاضلاب
۶-۶- ارزیابی و شناسایی میزان خرابی ناشی از زلزله در شبکه۱۶۸
۶-۶-۱- ارزیابی آسیب پذیری خطوط لوله
۶-۶-۲- ارزیابی روش های بازبینی، آشکارسازی
۶-۶-۲-۱- بازبینی نقاط برای بررسی و آشکارسازی فوری۱۷۱
۶-۶-۲-۲- روش های بازرسی کلی برای بازسازی کامل۱۷۳
۶-۷- روش های تعمیرات فوری پس از زلزله در شبکه۱۷۶
۶-۷-۱- روش های بازسازی و تعمیر۱۷۶
۶-۷-۱-۱- تعمیرات و بازسازی فوری۱۷۶
۶-۷-۱-۲- روش های تعمیر و بازسازی دائمی۱۷۷
۶-۷-۱-۳- راهکارهای بازسازی۱۷۸
۶-۷-۲- سناریوی تعمیرات در خطوط لوله شبکه۱۷۹
۶-۷-۳- مرمت لوله های چدنی و فولادی۱۷۹
۶-۷-۴- مرمت خطوط لوله بتنی و مجراهای فاضلابی با لوله های PVC و تکنیک بدون حفر ترانشه۱۸۲
۶-۷-۵- مرمت منهول ها و لوله های بتنی قطر بالا با اندود سیمانی۱۸۶
۶-۷-۶- تعمیرات فوری خطوط لوله با لوله ی پلی اتیلن HPDE187
۶-۷-۷- تعمیر لوله های بتنی با اقطار بالا توسط لوله های پلی اتیلن دو جداره۱۸۹
۶-۷-۸- استفاده از اتصالات پلی اتیلن با جوش فیوژن در تعمیر نقا ط اتصال به منهول های بتنی۱۸۹
۶-۷-۹- مراحل تعمیر و آب بندی در شبکه های فاضلاب۱۹۰
۶-۷-۱۰- تدوین راهکارهای بازسازی اساسی بعد از زلزله۱۹۲
۶-۸- تجربه تعمیرات فوری در زلزله بزرگ۱۹۳
۶-۸-۱- زلزله هانشین، کوبه، ژاپن، ۱۹۹۵۱۹۳
۶-۸-۲- استراتژی تعمیرات و بازسازی اتخاذ شده۱۹۵
۶-۸-۳- درس های گرفته شده از طرح بازسازی۱۹۵
۶-۸-۴- استراتژی مرمت و بازسازی بهینه۱۹۷
۶-۸-۵- پیشنهادات به دست آمده از زلزله کوبه جهت تعمیرات فوری۱۹۸
فصل ۷- باکس تأسیسات شهری (مطالعه موردی)
۷-۱- مقدمه۲۰۰
۷-۲- انتخاب جنس مجراهای قرار گیری تأسیسات شهری
۷-۳- لوله و اتصالات فایبر گلاس پیوسته (continous)
۷-۴- لوله و اتصالات فایبر گلاس ناپیوسته (Dis continuos)
۷-۵- دامنه کاربرد لوله های فایبر گلاس (GRP)
۷-۶- مشخصات و ویژگی های تونل تأسیسات شهری
۷-۷- اجرای تونل تأسیسات شهری
۷-۷-۱- بدنه تونل
۷-۷-۲- ساپورت های داخلی
۷-۷-۳- گذرگاه (گریتینگ) ۲۰۶
۷-۷-۴- حوضچه های اخذ انشعاب ۲۰۶
۷-۷-۵- سایر تجهیزات ۲۰۸
۷-۸- مزایای تونل مشترک تأسیسات ۲۰۸
۷-۹- معایب و مشکلات تونل های تأسیسات بتنی ۲۰۸
۷-۱۰- تونل تأسیسات شهری ۲۱۰
۷-۱۱- نتیجه
۷-۱۲- پیشنهادات
فصل ۸- پیشنهادات و نتیجه گیری
مراجع

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   دانلود پایان نامه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون

       دانلود کمکی   :    دانلود پایان نامه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      ۶,۷۹  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۸۳

قیمت فایل ورد : ۱۵۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه ساخت و عملکرد مراکز دیسپاچینگ در پست ها... با توجه به گسترش روز افزون شبکه و پستهای فوق توزیع و انتقال و ضرورت کنترل و نظارت از راه دور این پستها به منظور ایجاد هماهنگی بین پستهای فوق توزیع و ت...
پایان نامه شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)،... این پایان نامه به بررسی شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)، شبکه های بی سیم، کاربرد و خصوصیات شبکه های ادهاک میپردازد. همچنین به بررسی شبکه های مو...
پروژه ماشین حساب با صفحه لمسی ( LCD گرافیکی )... امروز براتون پروژه ماشین حساب با صفحه لمسی ( LCD گرافیکی ) در سایت قرار دادیم در پروژه ماشین حساب با صفحه لمسی ( LCD گرافیکی ) با استفاده از یک نمایشگ...
پایان نامه تجهیزات شبکه فشار متوسط... امروز براتون پایان نامه ای با عنوان تجهیزات شبکه فشار متوسط در سایت برای دانلود قرار دادیم در این پایان نامه تجهیزات کاملی که در یک شبکه فشار متوسط به...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.