پایان نامه بررسی نیروگاههای بادی در ایران


این پایان نامه به بررسی نیروگاههای بادی در ایران می پردازد نیروگاههای بادی در ایران نقش مهمی در تولید برق و انرژی دارند وجود جمعيت ايران و افزايش تقاضاي آن‌ها براي انرژي در آينده و رو به اتمام بودن سوخت‌‌هاي فسيلي نگراني براي استفاده از ساير انرژيها را در اولويت قرار مي‌دهد که با پیشرفت نیروگاههای بادی در ایران بخشی از این نگرانی ها کم میشود . انرژي الکتريکي از انرژي‌‌هاي زير بنايي بوده و به عنوان يکي از اساسي ترين شاخص‌‌هاي رشد و ترقي هرکشور به حساب مي‌آيد. مطالعات انرژي در جهان حکايت از افزايش سهم برق از کل انرژي مصرفي دارد و اين در حالي است که رشد ظرفيت توليد انرژي الکتريکي در دنيا به دليل تغيرات عمده در فناوري‌‌هاي به کار رفته شده دچار تحولات اساسي شده است.

نیروگاه بادی در ایران

در سال 2030، مصرف انرژي جهان دو برابر خواهد شد و تقاضاي انرژي جهاني بين سالهاي 2000 تا 2030 سالانه 8/1 در صد افزايش خواهد يافت از طرفي افزايش استاندارد سطح زندگي در کشورها و پيشرفت در زمينه‌‌هاي گوناگون و همچنين افزايش جمعيت باعث ازدياد مصرف انرژي شده است. جمعيت کنوني جهان، حدود 6 ميليارد نفر و نرخ رشد سالانه ان تقريبا 2 تا 3 در صد است به طوري که هر 20 الي 30 سال دو برابر مي‌شود همچنين مصرف انرژي در يک مقياس جهاني 2/0 kw است و شاخص اقتصادي نشانگر ان است که مقدار سرانه سود ناخالص ملي به طور تصاعدي به 2 تا 5 در صد در سال رشد دارد و بنابراين  چنانچه بازدهي تبديل انرژي به سرمايه ملي مقدار ثابتي فرض شود. مصرف جهاني انرژي، سالانه ميزان 4 الي 8 در صد رشد خواهد داشت عمر متوسط منابع زير زميني انرژي (نفت،زغال سنگ وگاز طبيعي )بيش از صد سال نخواهد بود و چنين رشدي احتياج به منابع جايگزين را اعلام مي‌کند

در ادامه فهرست مطالب این پایان نامه…..

فصل 1-   ضرورت پرداختن به بحث انرژي‌‌هاي تجديد پذير

1-1-   مقدمه

1-2-   فنا پذيري و اتمام پذيري سوخت‌هاي فسيلي

1-3-   ذخاير نفت خام

1-4-   لزوم تنوع بخشي به سبد منابع انرژي کشور

1-4-1-    تامين نيازهاي اقتصادي

1-4-2-    امنيت انرژي

1-4-3-    توجه به ويژگي‌‌ها و پتانسيل‌‌هاي منطقه اي

1-4-4-    تکنولوژي بهره برداري از منابع انرژي

1-4-5-    دوام و پايداري انرژي

1-4-6-    رعايت مسائل زيست محيطي

1-5-   انتشار گازهاي گلخانه‌اي در ايران و جهان

1-6-   افزايش تقاضا براي انرژي در ايران

1-7-   افزايش رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال

1-8-   عقب ماندگي نسبي از ساير کشورهاي دنيا

1-9-   پدافند غير عامل

1-10-   خطرات و تهديدات مقصور بر حوزه انرژي

1-11-   پدافند غير عامل و اثر انرژي‌‌هاي تجديد پذير بر آن

فصل 2-   انرژي باد و مشخصه هاي آن

2-1-   مقدمه

2-2-   تاريخچه استفاده از انرژي باد

2-3-   باد و منبع آن

2-4-   انواع بادها

2-4-1-    انواع بادها و طبقه بندي آن‌‌ها

2-4-2-    طبقه بندي بادها بر اساس ميزان نيرو

2-5-   نيروگاه‌‌هاي بادي

2-5-1-    مزاياي بهره برداري از نيروگاه‌‌هاي بادي

2-5-2-    موانع بهره برداري از نيروگاه‌‌هاي بادي

2-5-3-    مشخصه‌‌هاي نيروگاه‌‌هاي بادي

2-6-   توزيع سرعت باد

2-6-1-    محدوديت‌‌هاي ادواري و نفوذ

2-6-2-    ضريب ظرفيت

2-6-3-    پيش‌بيني پذيري

2-7-   توربين بادي

2-7-1-    كاربردهاي توربين‌‌هاي بادي

2-7-1-1-  كاربردهاي غير نيروگاهي

2-7-1-2-  كاربردهاي نيروگاهي

2-7-2-    انواع توربینهاي بادي

2-8-   جايگاه انرژي  باد در جهان

2-9-   نيروگاه بادي در جهان

2-10-   توربين‌‌هاي باد ظرفيت بالا

2-11-   نيروگاه‌‌هاي نصب در دريا (آفشور)

2-12-   توربين‌‌هاي بادي با سايز كوچك

2-13-   جايگاه انرژي بادي در ايران

2-14-   پتانسيل منابع انرژي باد در ايران

2-15-   مطالعه آماري باد در حاشيه مناطق كويري ايران

2-16-   پروژه‌‌هاي نيروگاه‌‌هاي بادي در ايران

2-16-1-  سايت منجيل

2-16-2-  سايت رودبار

2-16-3-  نيروگاه بينآلود

2-17-   انرژي باد در استان خراسان

2-18-   تونل‌‌هاي باد خراسان

فصل 3-   نيروگاه بادي بينآلود

3-1-   مقدمه

3-2-   موقعيت جغرافيايي منطقه وزش باد

3-3-   باد ديز باد ، قطب آينده انرژي در خراسان رضوي

3-4-   ويژگيهاي باد

3-5-   مزايا و معايب باد

3-6-   شرايط زمين از نظر زلزله

3-7-   شرايط زمين

3-8-   دسترسي نيروگاه

3-9-   ارزيابي تأثيرات زيست محيطي

3-10-   ارزيابي نيروي انتشار سر و صدا

3-11-   تأثير سايه

3-12-   دمونتاژ

3-13-   تجهيزات نيروگاه بادي بينآلود

3-14-   شبكه انتقال و توزيع برق منطقه بينآلود

3-15-   نقشه توسعه انر‍ژي‌‌هاي تجديدپذير در خراسان

3-16-   ساير برنامه‌‌هاي سازمان انرژي‌‌هاي نو در ايران

فصل 4-   نگاهي به نيروگاه‌هاي بادي از لحاظ اقتصادي

4-1-   مقدمه

4-2-   مشخصات زمين‌هاي بادخيز

4-3-   قيمت توربين‌هاي بادي چگونه است؟

4-3-1-    درجه بندي اقتصادي

4-3-2-    رقابت بر سر قيمت و طيف توليد

4-4-   هزينه نصب توربين‌هاي بادي

4-4-1-    هزينه‌هاي ساختماني شامل

4-4-2-    هزينه تبديل

4-4-3-    هزينه احداث تجهيزات مخابراتي

4-4-4-    هزينه خريد و يا اجاره زمين

4-4-5-    هزينه اجزاء توربين

4-4-6-    ارتقاء توربين‌ها (2010-1980)

4-4-7-    روند هزينه‌ها در طول زمان

4-5-   هزينه‌هاي ساليانه عملياتي

4-6-   هزينه‌هاي توليد ساليانه انرژي و فاکتور ظرفيت براي مناطق بادخيز

4-6-1-    پارامترهاي توربين

4-6-2-    ويژگي‌هاي منابع بادي

4-6-3-    تلفات

4-7-   هزينه‌هاي مالي  نرخ بهره بري و ماليات در سال 2010

4-8-   موارد کليدي در تحليل هزينه انرژي باد

4-9-   اقتصاد انرژي باد در مناطق فرا ساحلي

4-10-   آينده هزينه‌هاي انرژي‌هاي بادي

4-10-1-  روش‌هاي اناليز هزينه‌هاي اينده انرژي باد

4-10-2-  عواملي که باعث کاهش هزينه‌ها خواهد شد

4-10-3-  عواملي که هزينه‌هاي آينده انرژي باد را افزايش مي‌دهند

فصل 5-   بررسي فني و اقتصادي نيروگاه بادي بينالود

5-1-   مقدمه

5-2-   مشکلات فعلي نيروگاه بادي بينالود

5-3-   مشکلات پيش رو در صورت نياز به افزايش ظرفيت نيروگاه

5-4-   مقايسه پارامتر‌هاي توربين‌هاي 1.5تا5 مگاواتي

5-5-   مقايسه هزينه های ثابت سرمايه گذاری توربين های 1.5تا 3 مگاواتی

5-6-   تحليل اقتصادي هزينه ها

5-7-   نتيجه گيری

 

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   بررسی نیروگاههای بادی در ایران

       دانلود کمکی   :    بررسی نیروگاههای بادی در ایران

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      3.3  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 33

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه اهمیت تنوع در منابع انرژی برای ت... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به تولید برق (انرژی الکتریکی) از انرژی های تجدید ناپذیر (انرژی های فسیلی) می پردازد و از نتجی...
پایان نامه انواع نیروگاهها و کاربرد آنها... امروز برای همراهان سایت ویکی پاور پایان نامه ای به عنوان انواع نیروگاهها و کاربرد آنها برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده ایم امیدوارم مورد پسند...
پایان نامه تولید برق از انرژی بادی... انرژي بادي يک انرژي قابل اطمينان است زيرا هم انرژي پاک است و هم تجديد پذير. اما چون به هر حال سرعت باد در فصل هاي مختلف و ماهها، حتي ساعات مختلف روز ت...
پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کارگا... امروز پایان نامه ای با عنوان بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کارگاههای صنعتی برای دانلود قرار داده ایم امیدوارم مورد پسند شما دوستان و همراهان عزیز ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.