دانلود پروژه قابلیت اطمینان توربین های بادی


مطلبی که امروز در این پست مشاهده می کنید، مربوط به قابلیت اطمینان توربین های بادی کوچک می باشد. فایل این پروژه به صورت ورد (word) می باشد. سيستم تبديل انرژ‍‍ي باد كوچك، به سرعت همراه با WECSهاي بزرگ براي توليد الكتريسيته در كاربردهاي متصل به شبكه و نامتصل به شبكه رشد يافته است. WECS ها به عنوان سيستم هاي مركبي در نظر گرفته مي شوند كه شامل سيستم هاي فرعي مكانيكي مانند رتور و سيسستم هاي فرعي الكتريكي مانند كانورتر، اينورتر، يكسوساز، كنترل كننده و بار مي باشند. نقص در هر كدام از سيستم هاي فرعي مي تواند باعث خسارات عمده اي شود. اين موضوع زماني شديدتر است كه سيستم نامتصل به شبكه با عدم وجود توان روبروست. بنابراين نياز به محاسبات قابليت اطمينان كوچك به منظور رسيدن به آرايشي كارامد و موثر مي باشد.

توربین بادی کوچک

تمامي توربين هاي بادي و تجاري كوچك بر پايه ي هستند سيستم توان شرطي براي يك اتصال شبكه ي مبتني بر آرايش شامل نيازمند يك يكسوساز ،كانورتر بوست و اينورتر متصل به شبكه مي باشد. آناليز قابليت اطمينان چنان سيستمي به طور عمده تحت تاثير متغييرهاي وابسته مي باشد. بنابراين لازم است كه دامنه ي اثر آنها بر روي قابليت اطمينان سيستم را مشخص كنيم. در محاسبات قابليت اطينان جريان و ولتا‍‍ژ مكانيكي به عنوان متغييرهاي وابسته در نظر گرفته مي شود از آنجا كه بر اساس دما و ساير متغييرها شديدا تحت تاثير قرار مي گيرند. قابليت اطمينان چنين سيستمي با آرايش هاي مختلف متفاوت خواهد بود. هرچند مطالعات جديد بيشتر برآن است كه كه به جاي قابليت اطمينان و پيشرفت اينورتر را بررسي كند.

فهرست مطالب پروژه قابلیت اطمینان توربین بادی…

مقدمه

نقص هاي سيستم هاي بادي كوچك

آناليز رياضي قابلیت اطمینان توربین بادی

آناليز اتلاف براي يك mpg مبتني بر swt

آنالیز قابليت اطمينان براي يك mpg مبتني بر swt

محاسبات قابليت اطمينان براي يك mpg مبتني بر swt

نتايج پروژه

منابع و ماخذ

—-w————i——-——-k———–i———

      دانلود مستقیم :   دانلود پروژه قابلیت اطمینان توربین های بادی
      دانلود کمکی  :   دانلود پروژه قابلیت اطمینان توربین های بادی

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  557  KB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.