پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ


در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه ‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل سوم عوامل کلی که سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل چهارم با استفاده از نرم‌ افزار EMTP که قادر است حالات گذرا را به طور دقیق در شبکه آنالیز نماید شبکه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.

با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی، وقوع پدیده فرورزونانسی در پست فیروزبهرام کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.

در سیستم های قدرت و شبکه ‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌ باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا (صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌ های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

فهرست مطالب پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ…

فصل ۱-    بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۱-۱-   مقدمه

۱-۲-   انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه

۱-۳-   اضافه ولتاژ‌های صاعقه

۱-۳-۱-     مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه

۱-۴-   اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)

۱-۴-۱-     موج استاندارد قطع و وصل یا کلید زنی

۱-۴-۲-     علل بروز اضافه ولتاژهای کلید زنی

۱-۴-۳-     اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی جریان‌های سلفی و خازنی

۱-۴-۴-     اضافه ولتاژهای کلید زنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار

۱-۵-   اضافه ولتاژهای موقت

۱-۵-۱-     خطاهای زمین

۱-۵-۲-     تغییرات ناگهانی بار

۱-۵-۳-     اثر فرانتی

۱-۵-۴-     تشدید در شبکه

۱-۵-۵-     تشدید در خطوط موازی

فصل ۲-   نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها

۲-۱-   مقدمه

۲-۲-   برقگیرهای اکسید روی

۲-۲-۱-     ساختمان مقاومتهای غیر خطی

۲-۲-۲-     منحنی – ولت – آمپر غیر خطی مقاومتها

۲-۲-۳-     پایداری حرارتی، اختلال حرارتی

۲-۳-   تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی

۲-۳-۱-     ولتاژ نامی (Ur)

۲-۳-۲-     مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌ برداری

۲-۳-۳-     حداکثر ولتاژ کار دائم (Uc)

۲-۳-۴-     فرکانس نامی

۲-۳-۵-     ولتاژ تخلیه (Ures)

۲-۳-۶-     مشخصه حفاظتی برقگیر

۲-۳-۷-     نسبت حفاظتی

۲-۳-۸-     حاشیه حفاظت

۲-۳-۹-     جریان مبنای برقگیر (Iref)

۲-۳-۱۰-  ولتاژ مرجع (Uref)

۲-۳-۱۱-  جریان دائم برقگیر (IC)

۲-۳-۱۲-  جریان تخلیه نامی برقگیر (In)

۲-۳-۱۳-  قابلیت تحمل انرژی

۲-۳-۱۴-  کلاس تخلیه برقگیر

۲-۴-   انتخاب برقگیرها

۲-۴-۱-     کلاس تخلیه

۲-۴-۲-     انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر

فصل ۳-    بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیر

۳-۱-   مقدمه

۳-۲-   اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر

۳-۳-   پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور

۳-۴-   پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان

۳-۵-   نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص ‌های اکسید روی

۳-۶-   عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها

۳-۷-   اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه

۳-۷-۱-     پایین ‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه ‌های موجود در محل

۳-۷-۲-     پایین بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV

۳-۸-   اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر

۳-۸-۱-     وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر

۳-۸-۲-     آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر

۳-۸-۳-     اکسید شدن و خرابی اتصالات خارجی برقگیر

فصل ۴-   شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت

۴-۱-   مقدمه

۴-۲-   شناسایی پدیده فرورزونانس

۴-۳-   فرورزونانس

۴-۳-۱-     فرورزونانس سری یا ولتاژی

۴-۳-۲-     فرورزونانس موازی یا فرورزنانس جریانی

۴-۴-   طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس

۴-۴-۱-     مدل پایه

۴-۴-۲-     مدل زیر هارمونیک

۴-۴-۳-     مدل شبه پریودیک

۴-۴-۴-     مدل آشوب گونه

۴-۵-   شناسایی فرورزنانس

۴-۶-   جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه سازی و بررسی حادثه پست فیروز بهرام

۴-۷-   بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام

۴-۷-۱-     مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌ افزار ATP

۴-۷-۲-     رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

۴-۷-۳-     رفتار برقگیر فاز T سمت KV 230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

۴-۷-۴-       بررسی روشهایی جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ

دانلود کمکی :     پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژ

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۲٫۷۵ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۹۷

قیمت فایل ورد : ۱۰۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید. برای دریافت فایل word پروژه، روی تصویر زیر کلیک نمایید. لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال می شود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه استفاده از برقگير جهت حفاظت از س... در این پایان نامه ابتدا به بررسی کامل اضافه ولتاژ پرداخته شده است و با انواع اضافه ولتاژ  در سیستم های قدرت آشنا خواهید شد و در ادامه استفاده از برقگي...
دانلود پایان نامه حفاظت از اضافه ولتاژها توسط برقگ... در پروژه حاضر در فصل اول مقدمه ای در ارتباط با انواع اضافه ولتاژها و نحوه محاظت از آنها توسط برقگیرها  آورده شده است.اضافه ولتاژهای صاعقه و کلید زنی د...
دانلود پروژه بررسی حالت های گذرا در سیتم های قدرت ... پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی حالت های گذرا در سیتم های قدرت و ژنراتور سنکرون ، حفاظت ژنراتور سنکرون و همچنین بررسی خاز...
پایان نامه نوسانات ولتاژ در شبکه های برق... نوسانات ولتاژ در شبکه های برق ناشي از راه اندازي تجهيزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتياج به مصرف بالايي دارند مي توان علت ايجاد اين نوسان...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.