دانلود پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری


چکیده پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری :

این پایان نامه شامل اصول کار سیستمهای دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری ( CCTV ) و نیز تجهیزات آنهاست همچنین اصطلاحات متداولی را درباره ی سیستم های  دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری به ما می آموزد.

در بخش بعد در مورد اجزاء دوربین های مدار بسته و سیستم های نظارتی بحث می شود که در این بخش مطالب در قالب پرسش و پاسخ گردآوری  شده است. در فصل سوم مطالبی در مورد سیستمهای دوربین مدار بسته آنالوگ و دیجیتال و نیز کارتهای DVR گفته شده است در بخش های بعدی طراحی سیستم های نظارتی و نیز چگونگی انتخاب دوربین های مدار بسته مورد نیاز مطرح گردیده است .

در فصول پایانی در مورد اصول کار دوربین های امنیتی بحث گردیده است و تکنولوژی مختلف در این زمینه نیز به بحث گذاشته است .

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم هرچند کم بر اصطلاحات و معلومات جدید شما بیفزائیم.

نصب دوربین مدار بسته -[www.wikipower.ir]

فهرست مطالب پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری

مقدمه

چکیده گزارش پروژه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری

فصل 1-    آشنایی با سیستم دوربین های مدار بسته

1-1-    اصول کار سیستمهای CCTV

1-2-    تجهیزات سیستمهای CCTV

1-3-    اصطلاحات متداول در سیستم های CCTV

فصل 2-   دوربین های مدار بسته

2-1-    مقدمه

2-2-    دوربین های مدار بسته و سیستمهای کنترل تصویری

2-2-1-     منظور از دوربین مدار بسته و سیستم های کنترل تصویری

2-2-2-     انواع دوربین به لحاظ کاربرد کدامند ؟

2-2-3-     منظور از دوربین اسپید دام چیست ؟

2-2-4-     ولتاژ کار اغلب دوربین ها معمولاً چقدر است ؟

2-2-5-     پایه دوربین به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد ؟

2-2-6-     انواع پایه دوربین کدامند؟

2-2-7-     منظور از اصطلاحات پن و پنتید  در دوربین مدار بسته چیست ؟

2-2-8-     منظور از اصطلاحات (این دٌر)و(آوتدٌر) در دوربین مدار بسته چیست ؟

2-2-9-     در سیستم دوربین مدار بسته منظور از کاور چیست ؟

2-2-10-    انواع کاور و دوربین های مناسب آنها کدامند ؟

2-2-11-    ولتاژ کار مناسب انواع دوربین ها را چگونه می توان تأمین کرد؟

2-2-12-    لنز انواع دوربین ها چگونه انتخاب می شود ؟

2-2-13-    اندازه ی انواع لنز ها معمولاً چقدر است؟

2-2-14-    میدان دید و وضوح تصویر لنزها با افزایش آنها چگونه تغییر می کند ؟

2-2-15-    زاویه ی دید و وضوح جزئیات تصویر برای دو لنز 8/2 و 28 میلی متر چه تفاوتی دارند ؟

2-2-16-    لنز مورد نیاز یک دوربین چگونه انتخاب می شود ؟

2-2-17-    کاربرد لنزهای اتو ایریز چیست و سایز های استاندارد ان کدامند ؟

2-2-18-    لنزهای لتو ایریز در چه مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر به جای آن از لنز معمولی استفاده کنیم تصویر چگونه دیده می شود ؟

2-2-19-    منظور از لنزهای زوم کننده چیست؟

2-2-20-    کابل های خروجی از یک دوربین معمولاً به چه قسمت هایی تقسیم می شوند ؟

2-2-21-    هدف از کاربرد سیستم های تقسیم کننده ی تصویری  چیست؟

2-2-22-    انواع سیستم های تقسیم کننده ی تصویری کدامند ؟

2-2-23-    منظور از سیستم سوئیچر چیست؟

2-2-24-    سیستم سوئیچر معمولاً در چند مدل مورد استفاده قرار می گیرد؟

2-2-25-    کابلهای تصویری  سوئیچر چگونه نصب می شوند ؟

2-2-26-    آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم سوئیچر امکان پذیر است؟

2-2-27-    آیا در سوئیچر صدای دوربین ها را می توان مورد استفاده قرار داد ؟

2-2-28-    سیستم کواد یک چگونه کار می کند ؟

2-2-29-    کابل تصویری کواد 1 چگونه نصب می شود ؟

2-2-30-    آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم کواد 1 امکان پذیر است ؟

2-2-31-    سیستم کواد 2 چگونه کار می کند ؟

2-2-32-    منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست؟

2-2-33-    چرا در سیستم مالتی پلکسر تنظیم ساعت و تاریخ و نمایش آن دارای اهمیت است ؟

2-2-34-    منظور از اسکنر و کنتلر در سیستم دوربین مدار بسته چیست ؟

2-2-35-    منظور از حالت خود کار در سیستم کنترلر چیست؟

2-2-36-    منظور از سیستم (دی وی آر) چیست ؟

2-2-37-    منظور از سیستم انتقال چیست؟

2-2-38-    منظور از دوربین اسپید دام چیست؟

2-3-    سیستم نصب دیجیتال تصاویر

2-3-1-     تعریف

2-3-2-     تعریف

2-3-3-     چند نمونه سیستم دوربین مدار بسته حفاظتی را نام ببرید؟

2-3-4-     انواع دوربین های مدار بسته را نام ببرید ؟

2-3-5-     منظور از درجه وضوح در یک دوربین مدار بسته چیست؟

2-3-6-     منظور از نسبت سیگنال چیست؟

2-3-7-       منظور از سیستم سوئیچر چیست؟

2-3-8-       منظور از سیستم کواد چیست ؟

2-3-9-       منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست ؟

2-4-    تجهیزات اصلی سیستم دوربین مدار بسته

2-5-    تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته را نام ببرید ؟

2-5-1-     چرا در دوربین مدار بسته از لنز استفاده می کنیم ؟

2-5-2-     انواع سنسور و چشمی در دوربین مدار بسته چه کاربردی دارند ؟

2-5-3-     منظور از اسکنر در یک دوربین مدار بسته چیست؟

2-5-4-     منظور از کاربرد کنترلر در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

2-5-5-     منظور از سوپر ویدئو چیست؟

2-5-6-     هدف از کاربرد لنز در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

2-5-7-     هدف از کاربرد انواع کاور در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟

2-5-8-     چرا درسیستم دوربین مدار بسته از پایه استفاده می کنیم ؟

2-5-9-     مهم ترین نکته در برقراری اتصالات الکتریکی بین قسمت های مختلف دوربین مدار بسته چیست؟

2-5-10-    موارد استفاده از سیستم های دوربین مدار بسته  کدامند ؟

2-5-11-    انواع دوربین های مدار بسته به لحاظ کاربرد کدامند ؟

فصل 3-   سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ و دیجیتالی

3-1-    مقدمه

3-2- کارت های دی وی آرDVR(Digital Video Recorder) Card

3-3- سیستم دی وی آرDVR  System

فصل 4-   مطالعاتی در متدولوژی طراحی سیستم های دوربین نظارتی

4-1-    مقدمه

4-1-1-       نیاز سنجی اولیه (OR  Level)

4-1-2-     تبیین عمومی نیازهای امنیتی

4-1-3-       نیاز سنجی ثانویه (OR Levele 2)

4-2-    تعریف دقیق نیازها

4-2-1-     نیاز سنجی ثانویه (OR level 2)

4-3-    مشاهده و رصد نمودن سوژه ها

4-4-    انتخاب دوربین مورد نیاز

فصل 5-   اصول کار دوربین های امنیتی

5-1-    مقدمه

5-2-    دوربین CCD

5-3-    سایر تکنولوژی ها

5-3-1-     تکنولوژی CMOS

5-3-2-     تکنولوژی SuperCCD SR Fuhifihm

5-3-3-     تکنولوژی X3

5-4-    درک تصویر

5-5-    وضوحات دوربین های دیجیتالی

5-6-    سیستم ویدیوئی مختلط (VIDEO SIGNAL COMPOSITE)

فصل 6-   سیستم های نظارت تصویری (دوربین شبکه  )

6-1-    مقدمه

6-2-    سیستم های نظارت تصویری (دوربین شبکه )

6-2-1-     دوربین های تحت شبکه یا Camera Network

6-3-    روش های مقاوم سازی

6-4-    ایجاد تأخیر

6-5-    انواع دوربین های تحت شبکه

6-5-1-     دوربین های تحت شبکه ثابت

6-5-2-       Fixed Network Cameras

6-5-3-       دوربین های تحت شبکه ثابت دام

6-5-4-     Fixed Dome Network Cameras

6-5-5-     دوربین های تحت شبکه PTZ

6-5-6-     دوربین های دام تحت شبکه Fixed Dome Ccameras

6-5-7-     دوربین PTZ  غیر مکانیکی

6-6-    کانکتورهای  دوربین  مدار بسته

6-6-1-     کانکتور RF

6-6-2-       BNC

6-6-3-     C

6-6-4-     F

6-6-5-     N

6-6-6-     UHF

6-6-7-     TV Aerial Plug

6-6-8-     (TNC (threaded Neill-Concelman :

6-6-9-     RCA

     منابع و مأخذ

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    دانلود پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری

دانلود کمکی  :     دانلود پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :    1,05  MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 79

قيمت فايل ورد : 8000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود فایل آموزشی دوربین های مدار بسته... دوربین های مدار بسته امروزه در هر فروشگاه ، اماکن آموزشی ، مغازه و حتی جاده ها دیده می شود.کاربردهای مختلف دوربین های مدار بسته باعث میشود انواع دوربی...
دانلود مقاله دوربین های مدار بسته و تجهیزات شبکه... سیستم های مدار بسته در دو نوع آنالوگ و شبکه می باشند. دوربین های آنالوگ: از دوربین های آنالوگ می توان به عنوان نسل اول cctv ها نام برد که کابل خروجی ...
قابلیت های ماژول های لمسی زیمنس...  در دنیای امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، هر روز شاهد تولید محصولات الکتریکی با مصرف توان کمتر هستیم.تمام شرکت های بزرگ دنیا کلیه تحقیقات خود را د...

مطالب مرتبط با دانلود پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری

۲ دیدگاه در “دانلود پایان نامه دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظت تصویری”

  1. وحید صادقی گفت:

    سلام تشکر میکنم بابت سایت خوبتان.

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.