دانلود کتاب پایداری سیستم های قدرت (Power System Stability)


کتابی که در این مطلب برای دانلود آماده شده است با عنوان Power System Stability یا پایداری سیستم های قدرت میباشد.این کتاب با زبان انگلیسی و در 10 فصل آماده گشته است.

پايداری سيستم های قدرت و حفظ سنكرونيزم در برابر اغتشاش های گذرای شديد اهميت زيادی دارد. بروز خطای اتصال كوتاه در شبكه های انتقال و نحوه عملكرد رله هاي متناظر، ممكن است باعث ناپايداري سيستم گردد . لذا اتخاذ روشهاي كنترلي پيشگيرانه در اين موارد بسيار ضروری است.
عامل ناپايداری سيستم در خطاهاي شديد، انرژي جنبشي اضافي سيستم در لحظه رفع شدن خطا مي باشد. اين انرژي ژنراتورهاي نزديك را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين، با شناسائي اين ژنراتورها و خارج ساختن يك يا چند واحــد از آنهـا، مــي توان انرژی تزريق شــده به سيستم را كاهش داده و از فروپاشي آن جلوگيری نمود.

در ادامه عناوین فصل های کتاب پایداری سیستم های قدرت (Power System Stability) را مشاهده میفرمایید :

Chapter 1 : Fundamentals of Power Flow and Power Limits

Chapter 2 :  Stability Basics

Chapter 3 : Synchronous Machine Stability Basics

Chapter 4 : Numerical Solution of the Transient Stability Problem

Chapter 5 : Synchronous Machines

Chapter 6 : Effect of Excitation Control on Stability

Chapter 7 : Representation of Loads in Stability Studies

Chapter 8 : Small Disturbance Stability

Chapter 9 : Turbine-Generator Shaft Torsionals

Chapter 10 : Voltage Stability

PREFACE

The materials presented in this work are based on the notes used in courses taught sporadically to graduate students and practicing engineers over a period of thirty-five years. The objective here is to present the fundamental materials and concepts in power system stability in a tutorial form The materials covered were dictated by the need of the course attendees. This is certainly not an exhaustive treatment of all aspects of the subject found in the literature. Some of the topics usually found in text books on power system stability are not covered. For example, detailed descriptions and workings of excitation and governor control systems are not included. However, the effect of excitation control on stability has been covered in some detail.

——-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود کتاب پایداری سیستم های قدرت (Power System Stability)
      دانلود کمکی  :   دانلود کتاب پایداری سیستم های قدرت (Power System Stability)

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :   1,97  MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.