مشخصه های نيروگاههای بادي | ویکی پاور

تگ های آرشیو : مشخصه های نيروگاههای بادي

تاریخ ارسال : ۲۳ مهر ,۱۳۹۱ 6,999 بازدید ادامه مطلب

پایان نامه تولید برق از انرژی بادی


انرژي بادي يک انرژي قابل اطمينان است زيرا هم انرژي پاک است و هم تجديد پذير. اما چون به هر حال سرعت باد در فصل هاي مختلف و ماهها، حتي ساعات مختلف روز تفاوت دارد. از اين رو به عنوان يک منبع متناوب ( ونه مستمر) از آن ياد مي شود. در حال کلي بعضي از بادها توانايي توليد برق را ندارند و تنها باعث چرخش رتور مي شوند. به همين سبب توربين ها به طور متوسط با 25٪ تا 35٪ ظرفيت خود کار مي کند. طبيعت متناوب بودن باد، روي برق توليدي اثري ندارد زيرا کليه توربين ها به يک سيستم شبکه اي برق متصلند. در چنين سيستمي هنگامي که باد کافي نباشد برق مورد نياز توسط ساير نيروگاهها مانند نيروگاههاي سوخت فسيلي تامين ...