توربين بادي | ویکی پاور

تگ های آرشیو : توربين بادي

تاریخ ارسال : ۲۰ آذر ,۱۳۹۱ 5,173 بازدید ادامه مطلب

پایان نامه بررسی نیروگاههای بادی در ایران


این پایان نامه به بررسی نیروگاههای بادی در ایران می پردازد نیروگاههای بادی در ایران نقش مهمی در تولید برق و انرژی دارند وجود جمعيت ايران و افزايش تقاضاي آن‌ها براي انرژي در آينده و رو به اتمام بودن سوخت‌‌هاي فسيلي نگراني براي استفاده از ساير انرژيها را در اولويت قرار مي‌دهد که با پیشرفت نیروگاههای بادی در ایران بخشی از این نگرانی ها کم میشود . انرژي الکتريکي از انرژي‌‌هاي زير بنايي بوده و به عنوان يکي از اساسي ترين شاخص‌‌هاي رشد و ترقي هرکشور به حساب مي‌آيد. مطالعات انرژي در جهان حکايت از افزايش سهم برق از کل انرژي مصرفي دارد و اين در حالي است که رشد ظرفيت توليد انرژي الکتريکي در دنيا به دليل تغيرات عمده در فناوري‌‌هاي به کار رفته شده ...
تاریخ ارسال : ۲۳ مهر ,۱۳۹۱ 6,999 بازدید ادامه مطلب

پایان نامه تولید برق از انرژی بادی


انرژي بادي يک انرژي قابل اطمينان است زيرا هم انرژي پاک است و هم تجديد پذير. اما چون به هر حال سرعت باد در فصل هاي مختلف و ماهها، حتي ساعات مختلف روز تفاوت دارد. از اين رو به عنوان يک منبع متناوب ( ونه مستمر) از آن ياد مي شود. در حال کلي بعضي از بادها توانايي توليد برق را ندارند و تنها باعث چرخش رتور مي شوند. به همين سبب توربين ها به طور متوسط با 25٪ تا 35٪ ظرفيت خود کار مي کند. طبيعت متناوب بودن باد، روي برق توليدي اثري ندارد زيرا کليه توربين ها به يک سيستم شبکه اي برق متصلند. در چنين سيستمي هنگامي که باد کافي نباشد برق مورد نياز توسط ساير نيروگاهها مانند نيروگاههاي سوخت فسيلي تامين ...