تگ های آرشیو : ترانس مخصوص

تاریخ ارسال : ۱ شهریور ,۱۳۹۲ 6,332 بازدید ادامه مطلب

دانلود پروژه ترانسفورماتور های مخصوص (جوشکاری و مبدل فاز)


ترانسفورماتورهای مخصوص به دو گروه اصلی ترانس های جوشکاری و ترانس های مبدل فاز (تبدیل کننده فاز) تقسیم میشوند. ترانس های جوشکاری خود شامل دو دسته جوش با قوس (شعله) و جوش نقطه ای میشود.در تبدیل فاز توسط ترانس های مخصوص در این پروژه تبدیل سه فاز به شش فاز و تبدیل سه فاز به  دوازده فاز بحث شده و به طور کامل توضیح داده شده است. جوش با قوس (شعله): برقراری قوس الکتریکی (آرک-arc) بین دو سر یک فلز ، آنچنان حرارتی درمحل ایجاد می کند که دو سر فلز را به دمای ذوب می رساند وباعث جوش خوردن دو سر فلز می گردد.اگر از جریان مستقیم برای تولید قوس الکتریکی استفاده شود جوشکاری را جوش DC و اگر از جریان متناوب استفاده شود ، جوشکاری ...