دانلود استانداردهای برق (سری هفتم) کیفیت برق تحویلی به مشترکین


همانطور که در بخش های قبلی این استاندارد ها عرض شد ، هدف این استانداردها ، ارائه حدود مجاز پدیده های مهم کیفیت برق می باشد تا با رعایت آن ها توسط شرکت های برق و همچنین مشترکین آنان، وضعیت برق تحویلی به انواع مشترکین از کیفیت مناسب و مشخص برخوردار باشد. همچنین در مورد برخی پدیده ها که امکان ارائه حدود مجاز برای آن ها وجود ندارد، توصیه های اجرایی و دستورالعمل های فنی برای بهبود وضعیت کیفیت شبکه برق  و مشترکین ارائه می گردد.

کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین :
این استاندارد تغییرات بلند مدت ولتاژ، حالت های گذرا، هارمونیک، نوسان ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ، تغییرات فرکانس، زمین کردن و سیم کشی را در صنعت برق در بر می گیرد.

اصلاحات و تعاریف در استاندارد کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین
کیفیت برق: تغییرات خصوصیات و مشخصات انرژی الکتریکی را نشان می دهد و کیفیت مناسب برق نشان دهنده وضعیت مناسب تغییرات یا اعوجاج و یا اغتشاش در کمیت های ولتاژ، جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات شبکه و مشترکین را به دنبال نخواهد داشت.
گذرا: پدیده یا کمیتی که بنی دو شرایط ماندگار شبکه و در فاصله زمانی کوتاه اتفاق می افتد.
افتادگی ولتاژ: کاهش در مقدار موثر ولتاژ

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :  دانلود استانداردهای برق (سری هفتم) کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین

دانلود کمکی :     دانلود استانداردهای برق (سری هفتم) کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 1,2 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

 

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.