پایان نامه نیروگاه هسته ای و سیستمهای الکتریکی نیروگاهها


رشد سريع در مصرف انرژي الكتريكي لزوم انتقال اين انرژي را در ظرفيت‌هاي بالا از مراكز توليد به مصرف ضروري ساخته است. اما در سالهاي اخير مسائل محيط زيستي نظير آلودگي بيش از حد در شهرهاي بزرگ از يك طرف و مسائل اقتصادي در توليد و انتقال انرژي با قيمت ارزان از طرف ديگر باعث شده است كه نيروگاهها اكثراً در فواصل دور از مراكز مصرف عمده در محل منبع سوخت ارزان تأسيس شوند. در اين پایان نامه ما ابتدا يك بررسي كوتاه از سابقه وضعيت كنوني ازانوع نيروگاهها ارائه مي‌دهيم. سپس مزاياي فني نيروگاههاي هسته اي را در مقايسه با نيروگاههاي معمولي بيان مي‌داريم.

هدف از اين پایان نامه معرفي نيروگاه هسته اي مي باشد. که از طريق توليد ولتاژ مزايا و معايب نيروگاه ها و چگونگي انتقال ولتاژ از مبداء تا مقصد را مورد بررسي قرار مي دهيم. انرژي برق که از مهم ترين انرژي ها به شمار مي رود که براي اجرا و طراحي آن هزينه ها زياد صرف و همچنين نيرو هاي ماهر مهندسين زيادي جهت ايجاد يک نيروگاه شبانه روزي کار مي کنند تا انرژي کشوري يا شهري را توليد کرده و در اختيار مصرف کننده قرار گيرد.

nirogah hasteie

انرژی هسته ای یک منبع مهم انرژی  برق به شمار میرود در سال 1996 نیروگاه های هسته ای 23 درصد انرژی کشورهایی که دارای این فناوری بودند و 17 درصد کل انرژی برق تولیدی دنیا را تأمین می کردند. با این وجود احتمال فرض انرژی هسته ای با نقش بسیار بزرگ تر ویا حتی حفظ نقش جاری خود در تولید برق وجود نداشت. این صنعت یک مجموعه پیچیده ای از پیامدهایی که شامل اقتصاد غیر قابل مقایسه، پذیرش اجتماعی، در دسترس بودن ضایعات هسته ای و …. را همراه خود داشته و این آینده انرژی هسته ای را در هاله ای از ابهام قرار داده بود. با این حال بسیاری از کشورها  پروژه هسته ای خود را ادامه دادند و در این زمینه رشد قابل ملاحظه ای کردند. امروزه انرژی هسته ای در حدود 20 درصد انرژِی برق دنیا را شامل می شود.

در سال 1996 رکورد تولید انرژِی برق در چند کشور دنیا شامل بلغارستان، آلمان، فنلاند، مجارستان، هند، ژاپن، کره جنوبی، اوکراین و ایالات متحده اعلام شد. در ایالات متحده نیروی برق هسته ای 19.4 درصد کل انرژی برق را در سال 1996 شامل می شد و امروزه در فرانسه 90 درصد سرمایه گذاری پژوهشی مربوط به انرژی هسته ای می شود. این رقم در آلمان 50 درصد و در ایالات متحده 20 درصد است. در کل دنیا آینده نیروی برق تولیدی بوسیله انرژی هسته ای وابسته به شرایط اقتصادی، مقبولیت اجتماعی تکنولوژی هسته ای و توسعه ایده های ایمنی آن است.

فهرست مطالب پایان نامه نیروگاه هسته ای و سیستمهای الکتریکی نیروگاهها…

فصل 1-   کلیات 

1-1-   مقدمه

1-2-   منابع انرژی حرارتی

1-2-1-     زغال سنگ

1-2-2-     نفت وگاز طبیعی

1-2-3-     تجزیه هسته ای اورانیم (Nuclear Fission)

1-2-4-     ترکیب هسته ای

1-2-5-     انرژی خورشیدی

1-2-6-     انرژی حرارت داخل زمین  (Geothermal) یا انرژی تحت العرضی

1-2-7-     انرژی بیوماس یا انرژی گیاهی  (Biomass)

1-2-8-     انرژی زباله و فاضلاب

1-2-9-     آبی

1-2-10-  جذر و مند (Tidal )

1-2-11-  باد  (Wind)

1-3-   مشخصات واحد های تولید انرژی

1-3-1-     مشخصات واحد های بخار

1-3-2-     نیروگاههای آبی (Hydroelectric Units)

1-3-3-     نیروگاه آبی تلمبه ذخیره ای (Pumped Storage HydroelectricPlants)

فصل 2-   نیروگاه های حرارتی

2-1-   مقدمه

2-2-   دیاگرام تک خطی نیروگاه حرارتی (بخار)

2-3-   محل نیروگاه حرارتی

2-4-   دیگ بخار

2-4-1-     ملزومات دیگ بخار

2-5-   توربین های بخار

2-5-1-     انواع توربین های بخار

2-5-2-     توربین های ضربه ای

2-5-3-     توربین های واکنشی(C.A. Parlons Turbines)

2-6-   انواع توربین های بخار از نظر فشار

2-7-   انواع شیرهای مکانیکی با قدرتهای بالا (هوا یا روغن)

2-7-1-     موارد استفاده شیرهایBV

2-8-   کندانسور و انواع آن

2-8-1-     کندانسور های باز (تماسی مستقیم)

2-8-2-     کندانسورهای سطحی

2-9-   برج های خنک کننده

2-9-1-       برج های خنک کننده مرطوب

2-9-2-     کلاس بندی برج های خنک کننده مرطوب

2-9-3-     انواع Discharge

2-9-4-     انواع سیستم های خنک کننده

2-9-5-     انواع برجهای خنک کننده مرطوب

فصل 3-   سیستم های الکتریکی نیروگاه ها

3-1-   انرژی

3-1-1-       انرزی مکانیکی

3-2-   ژنراتورهای AC

3-2-1-     ژنراتورهای Syn. Machine یا Sychronous Altemator یاAC Generator

3-3-   ژنراتورهای القائی

3-4-   ژنراتورهای سنکرون

3-5-   ترانسفورماتورهای اندازه گیری

3-6-   سیستم تحریک

3-6-1-     قابلیت اجباری گذرا

3-6-2-     کنترل پس خور

3-6-3-     مشخصات محدودیت و حفاظت

3-7-   انواع تحریک

3-7-1-     سیسم تحریک DC  با کموتاتور

3-7-2-     تحریک AC چرخان

3-7-3-     تحریک بدون جاروبک

3-7-4-     تحریک استاتیک با منبع ولتاژ Otential source Statice Exciter

3-7-5-     تحریک استاتیک با منبع ترکیبی  Compound Source Static Exciter

3-8-   تنظیم کننده ولتاژ Voltage Regulator  تنظیم کننده های اتوماتیک ولتاژ ( Automatic Voltage Regulator and Control AVR)

3-8-1-     کنترل دستی (Manual Control)

3-8-2-     کنترل اتوماتیک (Automatic control)

3-9-   کنترل های کمکی در سیستم تنظیم ولتاژ  Auxiliary Control Function

3-9-1-     پایدار ساز سیستم تحریک (در سیستم های تحریک چرخان)

3-9-2-     پایدار ساز سیستم قدرت (Power System Stabolizer Pss)

3-9-3-     محدود کننده زیر تحریک (Under Excitation limiter UEL)

3-9-4-     محدود کننده و محافظ فوق تحریک

3-9-5-     محدود کننده و محافظ ولت بر هرتز

3-9-6-     محدود کننده و محافظ ژنراتور در حالت خاموش

3-9-7-     کنترل کننده های ضریب قدرت و توان راکتیو

3-10- سنکرون کردن ژنراتور  Generator synchronizing

3-10-1-     سنکرون کردن دستی

3-10-2-     سنکرونیزاسیون خود کار

3-11- حفاظت ژنراتور

3-11-1-  عملکرد نادرست ژنراتور در هنگام خاموشی و نگهداری

3-11-2-  مفهوم قطع کردن (trip) ژنراتور

3-11-3-     حفاظت جریان تفاظلی (عیوب داخلی)

3-11-4-  حفاظت جریان زیاد استاتور

3-11-5-  حفاظت جریان ترتیب یا مؤلفه منفی

3-11-6-  حفاظت عیب زمین در استاتور

3-11-7-  حفاظت زمین شدن میدان

3-11-8-  حفاظت تلفات تحریک

3-11-9-  حفاظت موتوری

3-12- ترانسفور ماتور و حفاظت آن

3-12-1-  ضریب K

3-12-2-  ملاحظات طراحی و ساخت ترانسفور ماتور

3-12-3-  ملاحظات حرارتی ترانسفورماتورها

3-12-4-  توجهات در راه اندازی بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتورها

3-12-5-  حفاظت ترانسفورماتورها

3-13- تجهیزات برقراری اتصالات الکتریکی

3-13-1-  کلیدهای قدرت

3-13-2-  هماهنگی رله ها  و تست کلیدهای قدرت

3-14- زمین کردن Grounding

3-14-1-  انواع سیستم های در حالت سالم و معیوب

3-14-2-  اتصالات ترانسفور ماتور

3-14-3-  ملاحظات زمین و هارمونیک

فصل 4-   نیروگاه های هسته ای

4-1-   مقدمه

4-2-   نيروگاه اتمي  برق

4-3-   ساختار نیروگاه اتمی

4-3-1-     ماده سوخت

4-3-2-     نرم کننده‌ها

4-3-3-     میله‌های مهارکننده

4-3-4-     مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی

4-4-   اورانیوم

4-4-1-     نگاه ساده به شکاف هسته ای اورانیوم

4-5-   انواع رآکتور

4-5-1-     انواع رآکتورهای گرمایی

4-5-2-     رآکتور آب تحت فشار PWR

4-5-3-     رآکتور D2G

4-6-   آب سنگين چيست ؟

4-6-1-     تاريخچه توليد آب سنگين

4-6-2-     كاربرد‌هاي آب سنگين

4-6-3-     كند كننده نوترون

4-7-   نيروگاه اتمي بوشهر

4-8-   ديدگاههاي اقتصادي و زيست محيطي برق هسته اي

4-8-1-     ديدگاه اقتصادي استفاده از برق هسته اي

4-8-2-     ديدگاه زيست محيطي استفاده از برق هسته اي

4-9-   مقايسه هزينه هاي اجتماعي توليد برق در نيروگاههاي فسيلي و اتمي

 ——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    پایان نامه نیروگاه هسته ای و سیستمهای الکتریکی نیروگاهها

دانلود کمکی :   پایان نامه نیروگاه هسته ای و سیستمهای الکتریکی نیروگاهها

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    3.84   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 117

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود مقاله چگونگی تبدیل انرژی هسته ای به انرژی ا... مقاله ای که امروز برای دانلود قرار داده شده است، مربوط به چگونگی تبدیل انرژی هسته ای به انرژی الکتریکی می باشد. فایل مقاله تبدیل انرژی هسته ای به انرژ...
دانلود پایان نامه انرژی هسته ای و تولید برق به وسی... پروژه کارشناسی (پایان نامه)که در این مطلب ، در 80 صفحه آماده شده است به انرژی هسته ای و تولید انرژی الکتریکی (برق)به وسیله انرژی هسته ای و به صورت خلا...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.