دانلود پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و فشار متوسط


قابلیت اطمینان یکی از مهم ترین مسایل در شبکه های برق رسانی و علی الخصوص در شبکه های توزیع میباشد. همانطور که میدانید وظيفه اصلی يک شبکه توزيع، انتقال انرژی الکتريکی از پستهای انتقال و فوق‌ توزيع و يا نيروگاه های کوچک به تک‌ تک مشترکين و تغیير سطح‌ ولتاژ باتوجه به شرايط می‌باشد. در شبکه توزيع برق ايران علاوه بر ولتاژهای اصلیِ 400، 230، 132، 63 و 20 کيلوولت، در برخی مناطق (بخصوص در خوزستان) ولتاژهای 33 و 11 کيلوولت هنوز هم مورد استفاده می‌باشند.

قابلیت اطمینان شبکه توزیع_[www.wikipower.ir]

بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع:

باوابستگی روزافزون زندگی اجتماعی به انرژی الکتريکی، قابليت اطمینان و قابلیت اعتماد به عدم قطع برق، تداوم سرويس‌دهی، کيفيت مطلوب، ايمنی کافی و هزينه کم از جمله انتظارات مشترکين برق به‌ شمار می‌رود. قيمتی که مشترکين برای مصرف برق پرداخت می‌کنند عملاً توسط هزينه‌های توليد، انتقال و توزيع برق تعيين می‌شود.

تقريباً برای تمام مشترکين، تداوم سرويس‌ دهی و عدم قطع برق اهميت بسيار زيادی دارد. از اين‌ رو طراحی و بهره‌ برداری مناسب از شبکه‌های توزيع (به‌ دليل ‌نزديکی‌ سيستم توزيع به مصرف‌ کنند گان) ارزش فوق‌العاده‌ای پيدا کرده است. مشترکين دوست دارند که برق تحويلی به آنان از قابليت اطمينان کامل برخوردار باشد، ولی از نظر فنی و اقتصادی اين امر يک هدف دست‌ نيافتنی به‌حساب می‌آيد.

سطح بهينه قابليت اطمينان بستگي به تأثير اقتصادی قطع برق دارد که برای مشترکين مختلف متفاوت است. براساس مطالعات انجام شده مشترکين با نوع مصرفِ «تجاری» و «صنعتی»  بيش از ساير مشترکين از قطع برق متضرر می‌شوند، بعد از آنها بترتيب مشترکين «عمومی»، «کشاورزی» و  «خانگی»  متضرر می‌شوند.

بعد از قابليت اطمينان در شبکه های فشار متوسط ، عامل مؤثر دوم در طراحی و بهره‌ برداری از شبکه‌های توزيع ملاحظات اقتصادی است که در اين ملاحظات ميزان تلفات شبکه نقش مهمی را بازی می‌کند و کمينه کردن تلفات همواره يکی از اهداف مهم طراحی بوده‌ است.

سر فصل های

فصل 1-    معرفی سيستم‌های توزيع انرژي الكتريكي

1-1-    مقدمه

1-2-    آشنائی کلی با سيستم‌های توزيع انرژي الكتريكی

1-3-    عوامل مؤثر در طراحي و بهره‌برداری از شبكه‌های توزيع

1-4-    ساختار شبكه‌های توزيع

1-4-1-     شبكة شعاعي

1-4-2-     شبكة حلقوي

1-4-3-     شبكة غربالي

1-5-    شبكة توزيع ايران

1-6-    خلاصة مباحث

فصل 2-   بررسی قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع انرژي الکتريکي

2-1-    مقدمه

2-2-    دلايل اهميت قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع

2-3-    مفاهيم كيفيت برق و دسترسي به سيستم

2-4-    قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع انرژي الکتريکي

2-5-    چند واژه‌ كليدي مرسوم در قابليت اطمينان شبكه‌هاي توزيع

2-5-1-     رويداد (Contingency)

2-5-2-     خطا (Fault)

2-5-3-     خروج (Outage )

2-5-4-     قطعي‌هاي گذرا (Momentary Interruption)

2-5-5-     قطعي ماندگار (Sustained Interruption)

2-6-    شاخصهاي اصلي محاسبة قابليت اطمينان سيستم توزيع

2-7-    شاخصهاي تكميلي محاسبة قابليت اطمينان سيستم توزيع

2-8-    شاخص‌هاي مربوط به مصرف كننده

2-8-1-     شاخص متوسط قطع برق سيستم

2-8-2-     شاخص دورة زماني متوسط قطع برق سيستم

2-8-3-     شاخص دورة زماني متوسط قطع برق مشتركين

2-8-4-     شاخص متوسط دسترسي به انرژی برق

2-8-5-     شاخص متوسط عدم دسترسي به انرژی برق

2-9-    شاخص‌هاي مربوط به بار و انرژي

2-9-1-     شاخص کل انرژي تأمين نشده

2-9-2-     شاخص متوسط انرژي تامين نشده

2-9-3-     شاخص ارزيابي هزينه انرژي تامين نشده

2-10-  خلاصة مباحث

فصل 3-   بررسی تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع

3-1-    مقدمه

3-2-    مدل‌سازي سيستم جهت ارزيابي قابليت اطمينان‌

3-2-1-     مفهوم مدل‌سازي شبكه

3-2-2-     سيستم‌هاي با شبكة متوالي

3-2-3-     سيستم‌هاي با شبكة موازي

3-2-4-     سيستم‌هاي با شبكة تركيبي (موازي- متوالي)

3-2-5-     سيستم‌هاي با برخي اجزاء مازاد‌

3-2-6-     سيستم‌هاي با اجزاء مازاد آمادة كار

3-2-7-     بررسی کلّی شبکة مدل‌شدة توزيع ايران

3-3-    تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع

3-3-1-     آشنايی با ادوات کليدزنی

3-3-2-     مرور برخی از تعاريف سيستم‌های توزيع

3-3-3-       روشهای افزايش قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع

3-3-4-     مکان‌يابی سکسيونرها و نقاط‌مانور در سيستم‌های‌توزيع

3-3-5-     روش ‌تحليلی ‌محاسبة قابليت‌ اطمينان ‌سيستم‌های ‌توزيع ‌به ‌کمک‌ ادوات کليدزنی

3-4-    خلاصه مباحث

فصل 4-   ارزيابی قابليت اطمينان شبکة فشارمتوسط شهر مراغه

4-1-    مقدمه

4-2-    بررسي حوادث و خاموشي‌هاي فيدرهاي فشارمتوسط مراغه

4-3-    آمار تعداد و مدت زمان خاموشي انواع خطاها در کلّ شبکة مراغه

4-4-    تحليل آماري خطاها درفيدرهای فشارمتوسط خروجي از پست فوق‌توزيع مراغه

4-4-1-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 1 مراغه

4-4-2-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 2 مراغه

4-4-3-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 3 مراغه

4-4-4-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 4 مراغه

4-4-5-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 6 مراغه

4-4-6-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 7 مراغه

4-4-7-     تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 8 مراغه

4-5-    نتايج نرخ وقوع و متوسط مدت خاموشي انواع خطاها براي فيدرهاي فشارمتوسط

4-6-    نتايج شاخص‌های قابليت‌اطمينان پست‌های‌توزيع ناشی از انواع خطاها

4-6-1-     محاسبة شاخص کل‌انرژي تأمين‌نشده(ENS)  برای فيدرهای فشارمتوسط منطقه

4-6-2-     نتايج محاسبات شاخص‌های تکميلی قابليت اطمينان

4-7-    نتيجه‌ گيري و ارائة ديدگاه کلي در خصوص قابليت اطمينان ساليانه

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و فشار متوسط

دانلود کمکی :     دانلود پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و فشار متوسط

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :   4,09 MB

اشتراک گذاری شده توسط :   ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 107

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود استانداردهای برق (سری هفتم) کیفیت برق تحویل... همانطور که در بخش های قبلی این استاندارد ها عرض شد ، هدف این استانداردها ، ارائه حدود مجاز پدیده های مهم کیفیت برق می باشد تا با رعایت آن ها توسط شرکت...
دانلود کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی... کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی از دیگر کتبی میباشد که در سطح فوق لیسانس در رشته مهندسی برق و معمولا گرایش قدرت به عنوان منبع درس کیفیت توان که در ...
پایان نامه شاخص های قابلیت اطمینان و تأثیر ادوات ک... جهت بررسی و مقایسه قابلیت اطمینان شرکت های توزیع در سطح منطقه ای، استانی و یا حتی جهانی نیاز به ملاکها و یا شاخص های مناسب می باشد. در این حالت ممکن ا...
دانلود استانداردهای برق (سری پنجم) پایداری و پدیده... سری پنجم استاندارد صنعت برق ایران به بررسی شرایط عملکرد تجهیزات در برابر امواج گذرا از دیدگاه کیفیت برق در سیستم های توزیع و فشار ضعیف تک فاز ، سه فاز...

۳ دیدگاه در “دانلود پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و فشار متوسط”

 1. حمزه زاده گفت:

  با سلام وتشکر از مطالب خوب وارزنده سایتتان
  لطفآ در صورت امکان پروژه ای در مورد : نفش GIS درکاهش مدت زمان خاموشی ها برایم ایمیل کنید
  ممنمون از لطفتون

 2. میکائیلی گفت:

  با سلام در صورت امکان آقای ریاضی ایمیل خود را در سایت بگذارید .
  باتشکر

 3. samad گفت:

  سلام و خست نباشید
  در صورت امکان یک پروژه مهندسی قابلیت اطمینان در زمینه مکانیک یا هوافضا بگذارید
  تشکر از زحماتتون

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.