پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ردیاب و نیروگاه های خورشیدی


فعالیت هاى بشر پیوسته در حال تغییر شکل زمین و اتمسفر اطراف آن است. تبدیل جنگل ها به زمین هاى کشاورزی و یا تخریب آن ها براى مقاصد دیگر، پیدایش اثر گلخانه اى و همچنین با گسترش صنعت و تکنولوژى و استفاده انبوه و بى رویه از سوخت هاى فسیلى، خطر آلودگى و تخریب محیط زیست، روز به روز بشر و این کره خاکی را مورد تهدید قرار مى دهد. طبق گزارش آکادمى ملى علوم، دماى سطح زمین نسبت به قرن گذشته یک درجه افزایش یافته است که بیشترین افزایش مربوط به دهه ۸۰ مى باشد. این مسئله و همچنین روند رو به کاهش سوخت هاى فسیلى و سنتى در جهان باعث شد تا صنایع به دنبال استفاده از انرژى هاى بازیافتى و بدون آلودگى باشند.

یکى از این انرژى ها، انرژى خورشیدى است. خورشید یک منبع بى پایان انرژى است که همیشه و در همه جاى جهان قابل استفاده مى باشد. بر اساس تحقیقات آزمایشگاه ملى انرژى هاى قابل بازیافت آمریکا، میزان انرژى خورشیدى که در هر دقیقه بر سطح زمین مى تابد بیشتر از انرژى است که توسط انسان ها در یک سال مصرف مى شود. بنابراین مى بایست نهایت استفاده و بهره بردارى را از این منبع عظیم و رایگان برد. با پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی‌ ها و پیدایش سلول های خورشیدی می توان مستقیماً انرژی خورشیدى را به انرژى الکتریکى تبدیل کرد. به این سیستم تولید انرژى سیستم فتولتاییک مى گویند.

قبلاً اینطور تصور مى شد که سلول هاى خورشیدى به صرفه و مؤثر نمى باشند،  ولى تحت شرایط فعلى و با وجود مشکلاتى چون کمبود منابع تولید انرژی، افزایش عمومى دمای زمین و تخریب محیط زیست، اهمیت و لزوم استفاده از انرژى خورشیدى بیثتر از پیش آشکار می شود. از جمله محاسنى که استفاده از انرژى خورشیدى نسبت به نیروگاه هاى فسیلى یا هسته اى دارد این است که تبدیل این انرژى به الکتریسیته موجب آلودگى محیط نمى شود.

نیروگاه فسیلى با پخش گاز co2 موجب آلودگى محیط می شوند و نیروگاه هاى هسته اى علاوه بر تشعشات هسته اى موجب بالا رفتن دماى آب هاى نزدیک نیروگاه شده، که براى محیط زیست خطرناک مى باشد. همچنین دفن ضایعات هسته اى باقیمانده نیز براى محیط زیست خطرناک مى باشد. یکى دیگر از محاسن این سیستم این است که مى تواند در اندازه هاى بسیار کوچک تا نیروگاه هاى بزرگ ساخته شود و نیاز مصرف کنندگان را برطرف نماید.

به طور مثال براى یک روستاى دورافتاده احداث یک نیروگاه فسیلى و یا هسته اى مقرون به صرفه نیست و انتقال انرژى از نقاط دیگر نیز بسیار هزینه بر مى باشد. در صورتی که می توان براى استفاده هاى کم براى روستاها و یا حتى جاهایى که احتیاج به انرژى کمترى دارند از سیستم فتولتاییک استفاده نمود. در این پروژه کل تحقیقات را بر اساس دو نوع متداول از نیروگاه های خورشیدی پیش می بریم که قسمت اول در ارتباط با سلول های خورشیدی بوده که در فصول ۱ تا ۵ به آن ها پرداخته می شود و در قسمت دوم ما به مطالعه و بررسی نیروگاه های خورشیدی که از فصل ششم تا دوازدهم می باشد که مکانیزم کار آن استفاده از گرمای خورشید برای بخار کردن آب و استفاده از آن در سیکل نیروگاه می باشد استفاده می کنیم.

فهرست مطالب پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ردیاب و نیروگاه های خورشیدی…

فصل ۱-   پدیده فتوالکتریک

۱-۱-   مقدمه ای بر پدیده فتوالکتریک

۱-۲-   ساختار فتوالکتریک

۱-۳-     مشخصات اثر فتوالکتریک

۱-۴-   اساس کار فوتو الکتریک

۱-۵-   مشخصات الکتریکی قطعات فتوولتاییک

۱-۶-   جذب نوری در نیم رسانا

۱-۷-     طیف نور و پارامترهاى موثر بر شدت نور رسیده به آرایه خورشیدی

۱-۸-   انوع سلول هاى خورشیدى و بازده آن ها

فصل ۲-    تولید ماژول های فتوولتاییک

۲-۱-   تولید ماژول های فتوولتاییک از ابتدا تا انتها

۲-۱-۱-     رشد بلور و تولید ویفر

۲-۱-۲-     تولید سلول

۲-۲-   مکانیزم کار

۲-۲-۱-     ساخت سلول خورشیدی از کره های بسیار ریز نیم میلیمتری سیلیکونی

۲-۳-   کاهش هزینه ساخت

فصل ۳-   شبیه سازی و بهینه سازی سلول

۳-۱-   شبیه سازی و بهینه سازی سلول های خورشیدی جهت اعمال بیشترین بازده

۳-۲-   شبیه سازی سلول های خورشیدی

۳-۳-     نتایج شبیه سازی

۳-۴-   بهینه سازی سلول خورشیدی

۳-۵-   بررسى ردیاب نقطه کار حداکثر توان سیستم هاى فتوولتایى

۳-۶-     قسمت قدرت مبدل ردیاب نقطه کار حداکثر توان

۳-۷-   قسمت کنترل ردیاب نقطه کار حداکثر توان

فصل ۴-   انواع سیستم های فتوولتاییک

۴-۱-   انواع سیستم های فتوولتاییک

۴-۱-۱-     سیستم های فوتوولتایى منفرد

۴-۱-۲-     سیستم هاى فوتوولتایى مرکب

۴-۱-۳-     سیستم هاى فوتوولتایى متصل به شبکه

فصل ۵-   انواع مبدل های سلول خورشیدی

۵-۱-   مبدل‌ ها

۵-۲-     مبدل های موج سینوسی تعدیل شده

۵-۳-   مبدل های دارای شارژکننده باتری

۵-۴-   شاخص های مقایسه مبدل ها

۵-۵-   استفاده از باتری های خورشیدی در منازل

فصل ۶-   نیروگاه های متمرکز کننده خورشیدی

۶-۱-     مقدمه ای بر نیروگاه های متمرکز کننده خورشیدی

۶-۲-   نیروگاه های متمرکز کننده سهموی

۶-۳-   محاسبه انرژی تابشی مستقیم نور خورشید

۶-۳-۱-     محاسبه هلیواستات ها

۶-۳-۲-     اثرات سایه

۶-۳-۳-     دریافت کننده

۶-۳-۴-     سیستم دنبال کننده خورشیدی

۶-۳-۵-     سیستم تبدیل انرژی حرارتی به الکتریسیته

۶-۳-۶-     سیستم تبدیل کنترل کننده نیروگاه

۶-۳-۷-     سیستم ذخیره کننده انرژی

۶-۳-۸-       برج نیرو

فصل ۷-   کنترل نشانه گیری هلیواستات ها

۷-۱-   طرح تحقیقی دنبال کننده های خورشیدی

۷-۱-۱-     کنترل به وسیله انسان

۷-۱-۲-     کنترل مکانیکى

۷-۱-۳-       کنترل هیدرولیکى

۷-۱-۴-       کنترل الکترونیکى در اثر مقایسه میزان تابش نور بر روى سلول های خورشیدی

۷-۱-۵-     کنترل مرکزی توسط سیستم کامپیوتری

۷-۲-   سیستم اندازه گیری و کنترل نشانه گیری هلیواستات های نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی

۷-۲-۱-     طراحی سیستم BCS

۷-۲-۲-     اجزای سخت افزاری سیستم BCS

۷-۲-۳-     محل نصب اجزای سیستم BCS در نیروگاه

۷-۲-۴-     شرح عملکرد سیستم BCS

۷-۲-۵-     پردازش اطلاعات

۷-۲-۶-     پس زمینه

۷-۲-۷-     محاسبات مربوط به رادیومترها

۷-۲-۸-     محاسبه ضریب کالیبراسیون

۷-۲-۹-     توان نور مستقیم

۷-۲-۱۰-  مرکز نور

۷-۲-۱۱-  نرم افزار سیستم BCS

۷-۲-۱۲-  پردازش اطلاعات

۷-۲-۱۳-  نمایش اطلاعات

فصل ۸-   نیروگاه ترکیبی کلکتور خورشیدی

۸-۱-   مقدمه

۸-۲-   تئوری سیکل ترکیبی خورشیدی

۸-۳-   عملکرد و جنبه های اقتصادی

فصل ۹-   دنبال کننده خورشیدی با سیستم

۹-۱-   دنبال کننده دو بعدی خورشیدی

۹-۲-     انتخاب فرم BOX

۹-۳-   حرکت خط کانونی در اثر حرکت خورشید

۹-۴-   کنترل حرکت سیستم گیرنده اشعه خورشیدی در روزهای ابری

فصل ۱۰- سیستم ردیاب خورشیدی الکترونیکی

۱۰-۱- طرزکار ردیاب خورشیدی الکترونیکی

۱۰-۲- مقا یسه متمرکزکننده خورشیدى بدون ردیاب با متمرکز کننده خورشیدى باردیاب

۱۰-۳- روش های طراحی ردیاب خورشیدی

۱۰-۳-۱-  با استفاده از مقاومت حرارتی

۱۰-۳-۲-  با استفاده از مقاومت نوری

۱۰-۳-۳-     با استفاده از سلول نوری

۱۰-۳-۴-  استفاده از کنترل دور موتور

فصل ۱۱- طبقه بندی ردیاب های خورشیدی

۱۱-۱-   پیوسته

۱۱-۲- غیرپیوسته یا گسسته

فصل ۱۲- معرفی نسل های جدیدی از نیروگاه های خورشیدی

۱۲-۱- نیروگاه خورشیدی برج دار از نوع متمرکز کننده مرکزی

۱۲-۱-۱-  نیروگاه با برج دمنده ی هوای آزاد

۱۲-۱-۲-  برج با دمنده هوای فشرده بسته

۱۲-۲- نیروگاه های دارای سیستم Dish-Stirling

۱۲-۳- نیروگاه های دود کش خورشیدی

۱۲-۴- نیروگاه های حوضچه خورشیدی

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ردیاب و نیروگاه های خورشیدی

دانلود کمکی :     پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ردیاب و نیروگاه های خورشیدی

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : ۳٫۶۳ MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خرید فایل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پایان نامه : ۱۹۴

قیمت فایل ورد : ۱۲۰۰۰ تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید. برای دریافت فایل word پروژه، روی تصویر زیر کلیک نمایید. لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال می شود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

صفحات خورشیدی ثابت و متحرک برخی از سیستم های فتوولتائیکی بدون ردیاب خورشیدی طراحی و اجرا میشوند در این نوع از طراحی صفحات فتوولتائیک ثابت بوده و با تغییر تدریجی خورشید زاویه این...
قسمت های اصلی سیستم های فتوولتائیک (بخش اول)... در این آموزش که انشالله در سه بخش جدا خدمت شما عزیزان ارائه می شود به معرفی قسمت های اصلی یک سامانه فتوولتائیکی پرداخته خواهد شد.اجزای اصلی سیستم های ...
آموزش ساختن سلول خورشیدی (باطری خورشیدی)... مطلبی که امروز برای دانلود قرار داده شده است مربوط به آموزش ساختن سلول خورشیدی (باطری خورشیدی) می باشد. برای ساخت یک سلول خورشیدی نیاز به ۱۰ عدد دیود،...
دانلود کتابچه آموزشی انرژی خورشیدی 1... انرژی خورشید از دیرباز برای تمامی موجودات زنده شناخته شده بود.خورشید با دارا بودن بی نهایت انرژی میتواند منبعی برای استفاده بشر از این انرژی خدادادی ب...

۲ دیدگاه در “پایان نامه شبیه سازی و تولید سلول خورشیدی و بررسی ردیاب و نیروگاه های خورشیدی”

 1. محمدجواد گفت:

  واقعا سایتتون عالی هستش

  فوق العاده هستین

 2. مهدی مجلسی گفت:

  قسمت خرید فیل وورد این مطلب مشکل داره
  به سایت زرین پال وصل نمیشه
  لطفا رسیدگی کنین

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.