پایان نامه ساخت و عملکرد مراکز دیسپاچینگ در پست های فشار قوی


با توجه به گسترش روز افزون شبکه و پستهای فوق توزیع و انتقال و ضرورت کنترل و نظارت از راه دور این پستها به منظور ایجاد هماهنگی بین پستهای فوق توزیع و تأمین پایداری شبکه های انتقال انرژی ایجاب مي‌کند، مراکزی به عنوان مراکز دیسپاچینگ تشکیل شده تا بتوان از آن مراکز کنترل و نظارت مطمئنی ایجاد کرد. به علت بعد مسافت بین پستهای فشار قوی و مشکلات ارتباطی بین آنها علاوه بر وجود مرکز دیسپاچینگ ملی، نیاز به مراکز دیسپاچینگ منطقه ای مي‌باشد. که محدوده اختیارات و وظایف هر کدام مشخص و تعریف شده مي‌باشد.

در شبکه سراسری برق ایران در حال حاضر دیسپاچینگ مرکزی در تهران واقع شده و در بعضی شهرستانها دیسپاچینگ های محلی ایجاد شده که از جمله آن به دیسپاچینگ برق اصفهان، یزد، خراسان، باختر و غیره مي‌توان اشاره کرد. در این پروژه سعی بر این است که علاوه بر تعریف شرح وظایف مراکز دیسپاچینگ راهکارهای عملی جهت توسعه این مرکز و کنترل بهتر شبکه و پستهای فوق توزیع را از طریق آنها ارائه نمود. به همين منظور در ابتدا تعاريف و اصطلاحات كليدي كه ممكن است خواننده محترم در خلال مطالعه اين پايان نامه با آنها برخورد كند آورده شده است.

با توجه به اين كه موضوع اين پايان نامه طراحي ديسپاچينگ فوق توزيع مي‌باشد بنابراين فصل اول به معرفي ديسپاچينگ فوق توزيع و قابليت‌هاي آن پرداخته و سلسله مراتب ديسپاچينگ در ايران را به طور كامل توضيح داده است سپس لزوم و مزاياي بكارگيري سيستم ديسپاچينگ فوق توزيع یزد به صورت كاملا مبسوط بيان گرديده، آنگاه قابليت‌هاي مورد نياز سيستم ديسپاچينگ یزد را برشمرده و هر كدام را به صورت مفصل توضيح داده است در ادامه اين فصل وظايف و مسئوليت‌هاي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع تهران بزرگ، نواحي قم و كرج بيان شده است سپس به شرح عملياتي كه هنگام بي‌برق شدن پست بايد انجام داد و همچنين نحوه برقرار كردن پست پرداخته شده است.

marakez dispaching

فصل دوم اين پايان نامه به معرفي سيستم‌هاي اسكادا اختصاص داده شده است. در اين فصل ضمن برشمردن اجزاء سيستم اسكاداد، يكايك آنها به صورت مشروح شرح داده شده است، تجهيزات مركز كنترل (MTU) با بيان تفاوت بنيادي يك سيستم اسكادا و يك سيستم تله‌متري، تجهيزات مخابراتي، پايانه‌هاي دور دست و وظايف آنها و همچنين ساختار و مشخصات اين پايانه‌ها، پردازنده اصلي (cpu)، واحد واسط مخابراتي (CIU) و سيستم اينترفيس از جمله مواردي هستند كه در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.

در فصل سوم مباني طراحي مركز ديسپاچينگ فوق توزيع يزد بيان شده است. در اين فصل پس از بيان مقدمه مفصلي راجع به سيستم اسكاداي در نظر گرفته شده براي يزد، ساختار كلي مركز ديسپاچينگ يزد، ايستگاه‌هاي كاري و مهندسي موردنياز و ساير نيازهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري موردنياز آن مورد بحث و نظر واقع شده است، در ادامه ساختمان و فضاي مورد نياز ديسپاچينگ يزد بيان شده است. آنگاه سيستم مركزي اسكادا با بحث بر روي موارد ذيل دنبال شده است:

معماري سيستم‌هاي باز توزيع شده، قابليت افزودگي (Redundancy)، انتخاب سيستم عامل مناسب براي سيستم اسكادا با برشمردن توانايي‌هايي كه بايد داشته باشد، پايگاه داده‌ه، استانداردها و پروتكل‌هاي مختلف موردنياز سيستم اسكادا، نحوه ارتباط بهره ‌بردار با سيستم (MMI)، نرم‌افزار اسكادا، قابليت‌هاي تهيه گزارش، نمايش آنالوگ با رعايت حدود ايمني، شمارش عملكرد كليدها، ارزيابي توپولوژي شبكه، فيلتر وقايع، ترتيب ثبت وقايع و توابع محاسباتي، برنامه‌هاي كاربردي شبكه از جمله: سيستم‌هاي هوشمند، تخمين‌گر وضعيت شبكه، پخش بار، تجزيه و تحليل امنيت شبكه / ارزيابي احتمالات، معادل سازي شبكه خارجي، محاسبات اتصال كوتاه، كنترل اتوماتيك توان راكتيو/ ولتاژ.

در پايان اين فصل به نقش اهميت شبكه مخابراتي و بطور خاص سرعت ارسال اطلاعات و تاثير آن بر عملكرد سيستم اسكادا اشاره شده، ضمن اينكه شبكه مخابراني بكار گرفته شده در مركز يزد، روشهاي ارتباط مخابراتي متداول و مورد استفاده در ايران، روشهاي گردآوري اطلاعات پست ها و نحوه ارتباط مركز كنترل با پايانه و چگونگي ارسال و دريافت متقابل اطلاعات بطور كامل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته شده است.

اما در فصل چهارم موضوع مورد بحث اينترفيس پست هاي kv 20/63 و kv 20/132 با سيستم هاي ديسپا‌چينگ مي‌باشد. در اين فصل ابتدا نحوه كنترل و ارسال وضعيت هر يك از كليدهاي فشار قوي و متوسط، سكسيونر ها، تپ چنجر ترانس و… بصورت مشروح بيان گرديده، آنگاه مشخصات عمومي‌سيستم اينترفيس گفته شده است. مشخصات كامل تابلو مارشالينگ را كه، ترمينالهاي مارشالينگ راك و روش نامگذاري آنها به ترتيب ذكر گرديده است. باطري هاو باطري شارژهاي مورد نياز در سيستم اسكادا با ذكر مشخصات ،‌مورد بررسي قرار گرفته، سيم ها و كابلهاي مورد استفاده در سيستم اينتر فيس و نحوه نامگذاري آنها توضيح داده شده، به مشخصات تجهيزات واسط فشار قوي (رله‌ها، ترانسديوسرها) نيز در پايان اين فصل پرداخته شده است.

در ادامه فهرست مطالب این پایان نامه…

فصل 1-   شناخت دیسپاچینگ فوق توزیع و قابلیتهای آن

1-1-   سلسله مراتب دیسپاچینگ ایران

1-1-1-     مرکز کنترل سیستم سراسری (SCC)

1-1-2-     مرکز کنترل ناحیه ای (AOC)

1-1-3-     مرکز کنترل منطقه ای (RDC)

1-1-4-     مرکز توزیع منطقه ای (DDC)

1-2-   لزوم و مزایای به کارگیری سیستم دیسپاچینگ فوق توزیع یزد

1-3-   قابلیتهای مورد نیاز سیستم دیسپاچینگ یزد

1-3-1-     نمایش تصاویر

1-3-2-     نمایش منحنی

1-3-3-     نمایش وقایع و آلارمها

1-3-4-     جمع آوری داده ها و ایجاد آرشیو

1-4-   مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج

1-5-   وظایف و مسئولیتهای مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ

1-5-1-     تهیه گزارشات و حوادث و رویدادها

1-5-2-     عملیات هنگام بی برق شدن پست

1-5-3-     نحوه برقرار کردن پست

1-5-4-     خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات

1-5-5-     برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات

فصل 2-   معرفی سیستم های اسکادا (SCADA)

2-1-   اجزاء سیستم اسکادا

2-2-   تجهیزات مرکز کنترل (Master Terminal Unit – MTU)

2-3-   تجهیزات مخابراتی (Communication System)

2-3-1-     MODEM

2-3-2-     پایانه های دور دست (Remote Terminal Unit – RTU)

2-3-3-     وظایف پایانه دور دست

2-3-4-     ساختار و مشخصات پایانه های دور دست I/O Interface

2-3-5-     پردازنده اصلی (CPU)

2-4-   واحد واسط مخابراتی (CIU)

2-5-   سیستم واسط بین پست و پایانه (System Interface)

2-5-1-     HVI   (High Voltage Interface)

2-5-2-     Marshalling Rack

فصل 3-   مباني طراحي مركز ديسپاچينگ فوق توزيع يزد

3-1-   مقدمه

3-2-   ساختار کلی مرکز دیسپاچینگ

3-3-   ساختمان و فضاهای مورد نیاز مرکز دیسپاچینگ

3-4-   سیستم مرکزی اسکادا (SCADA Master)

3-4-1-     سیستم باز (Open System)

3-4-2-       معماری توزیع شده Distributed Architecture

3-4-3-     قابلیت افزودگیRedundancy

3-4-4-     سیستم عامل

3-4-5-     پایگاه داده ها

3-4-6-     مطابقت با استانداردها

3-4-7-     نحوه ارتباط بهره بردار با سیستم (Man-Machine Interface)

3-5-   نرم افزار اسکادا (SCADA Software)

3-5-1-     تهیه کننده گزارش (Report generator)

3-5-2-     نمایش آنالوگ با رعایت حدود ایمنی (Security Monitoring)

3-5-3-     شمارش عملکرد کلیدها (Breakers Operation Statistics)

3-5-4-     ارزیابی توپولوژی شبکه (Network Topology Vakidatio)

3-5-5-     فیلتر وقایع (Event Filter)

3-5-6-     ترتیب ثبت وقایع (Squence of Event Recording)

3-5-7-     توابع محاسباتی (Calculation Functions)

3-6-   سیستمهای هوشمند (Expert System)

3-7-   تخمین گر وضعیت شبکه (State Estimate)

3-8-   پخش بار (Load Flow)

3-9-   تجزیه و تحلیل امنیت شبکه / ارزیابی احتمالات

3-10-   معادل سازی شبکه خارجی (External Network Redution)

3-11-   محاسبات اتصال کوتاه (Short Circuits Caculation)

3-12-   کنترل اتوماتیک توان راکتیو / ولتاژ

3-13-   شبکه مخابراتی و تبادل اطلاعات

فصل 4-   اينترفيس پست‌هاي (33)20/63 و 20/132 كيلوولت با سيستم‌هاي ديسپاچينگ

4-1-   شرایط اینترفیس

4-1-1-     نقاط کنترلی

4-2-   كلیدهاي فشار قوي

4-3-   سکسیونرها

4-4-   تپ چنجر ترانس

4-5-   کلیدهای Master/Slave  و Parallel/Independent

4-6-   رله – Lockout

4-6-1-     نقاط تعیین وضعیت

4-7-   کلیدهای فشار قوی و متوسط

4-8-   سکسیونرهای فشار قوی

4-8-1-     تپ چنجر ترانس کلیدهای M/S , P/I , A/M

4-8-2-     تعداد تپ تراس

4-9-     کلیدهای کشوئی و In  Out آنها

4-10-   نقاط اندازه گیری

4-11-   جریان

4-12-   آلارمها

4-13-   مشخصات عمومي‌سیستم اینترفیس

4-13-1-  تابلو اینترفیس (تابلو مارشالینگ راک)

4-14-   ترمینالهای مارشالینگ راک و روش نامگذاری آنها

4-15-   باطری و باطری شارژر

4-15-1-  باطری

4-15-2-  باطری شارژر

4-16-   سیمها و کابلها و نامگذاری آنها

4-16-1-  سیمها

4-16-2-  کابلها

4-17-   نامگذاری سیمها و کابلها

4-17-1-  نامگذاری سیمها

4-17-2-  نامگذاری کابلها

4-18-   تغذیه AC   و DC

4-18-1-  تغذیه AC

4-18-2-  تغذیه DC

4-19-   مشخصات تجهیزات واسط فشار قوی

4-20-   ترانسدیوسرها

4-20-1-  ترانسدیوسر جریان AC  (یک طرفه)

4-20-2-  ترانسدیوسر ولتاژ AC

4-21-   ترانسدیوسر وات و وار

نظرات و پیشنهادات

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه ساخت و عملکرد مراکز دیسپاچینگ در پست های فشار قوی

دانلود کمکی  :   پایان نامه ساخت و عملکرد مراکز دیسپاچینگ در پست های فشار قوی

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    1.55   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 93

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه انتقال اطلاعات (plc) در خطوط فشار قوی... فناوري انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق به مصرف کننده نهايي، يکي از فناوري­ هاي رو به رشد در بسياري از کشورهاي پيشرفته­ جهان است. بسياري از کشورهاي در ...
پایان نامه پست های فشار قوی پست های فشار قوی اصطلاحاً به مکان هایی گفته میشوند که با توجه به زیاد بودن انتقال انرژی الکتریکی این نیروهای عظیم را باید در جایی قبل از استفاده کنترل...
پایان نامه کاربرد و مکانیزم الگوریتم ژنتیک در صنعت... الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm - GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاص...
دانلود پایان نامه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون... چکیده پروژه بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون: با گسترش صنعت و نیاز مردم به استفاده همیشگی از شریان های حیاتی ، بشر بر آن شده است که این امکانات را ا...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.