دانلود پایان نامه زمین کردن و تجهیزات مربوطه


همانطور که میدانید در تمام تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فشار قوی، زمین کردن یا ارتینگ یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این پست ها در تماس هستند و حتی در خارج از پست ها در رفت و آمد می باشندباید با دقت هر چه تمام تر و با توجه به قواعد و قوانینی که بدین منظور تحریر شده است انجام گیرد.

پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، شامل چهار فصل می باشد.در فصل اول انواع زمین کردن الکتریکی و حفاظتی را بررسی شده است و روشهای اتصال به زمین و استفاده از تجهیزات مختلف برای این کار مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس در فصل دوم اتصال زمین در سیستم های فشار ضعیف و متوسط را که هم از نظر کارکنان صنعت برق هم از دید عموم مردم که استفاده کنندگان نهایی انرژی الکتریکی می باشند مهم است. در حالی که ولتاژ های فشار قوی و مسایل مطرح شده بیشتر متوجه کارکنان صنعت برق است. نظر به اینکه سیستم های توزیع فشار ضعیف گسترده تر از سیستم های دیگر بوده و بیش از این همه مردم عادی را در معرض خطر قرار می دهند، توجه مخصوص به آنها لازم است. لذا در این فصل ما سه نوع سیستم نیرو معمول را بررسی می کنیم.

در فصل سوم نیز انواع ترانس زمین در شبکه های انتقال و توزیع شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم بعلت اهمیت خاک در سیستم زمین به بررسی مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین، انواع الکترود ها از لحاظ نوع، جنس، شکل و طرز قرار گرفتن درون زمین و ساختمان آنها، آماده سازی خاک اطراف آنها و غیره می پردازیم.

اساس زمین کردن الکتریکی :

با وصل بدنه تجهیزات الکتریکی بروز خطا در هر یک از تجهیزات موجب جاری شدن جریان در سیم زمین شده و از برق دار شدن بدنه جلوگیری می کند. یک اتصال مناسب به زمین باید مقاومت پایینی داشته باشد تا در صورت بروز خطا، جریان جاری در زمین موجب عمل کردن سیستم حفاطت در شبکه شود. با وصل تمامی اجسام هادی در خطر برقدار شدن می توان از بروز شوک الکتریکی در اثر تماس با این اجسام جلوگیری کرد.

اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقاط صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمتهایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین کردن به دو علت انجام می گیرد، یکی کار کردن و رفتار صحیح سیستم های الکتریکی و به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی ( زمین الکتریکی ) و دیگری حفاظت اشخاصی که به نوعی با دستگاههای برقی ارتباط دارند ( زمین حفاظتی ). زمین کردن الکتریکی در تاسیسات فشار قوی معمولا از وظایف توزیع کننده برق ( وزارت نیرو ) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا 1000 ولت خصوصیات و عملکرد سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود، نوع زمین در تاسیسات الکتریکی و نگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه  انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.

سرفصل های پایان نامه زمین کردن و تجهیزات مربوطه :

مقدمه

فصل 1-    زمین کردن تاسیسات الکتریکی

1-1-    زمین کردن

1-2-    انواع زمین کردن

1-2-1-     سیستم زمین حفاظتی

1-2-2-     سیستم زمین الکتریکی

1-3-    دلایل زمین کردن سیستم های برقی

1-3-1-     بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه ایزوله

1-3-2-     بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه که نوترال آن مستقیما زمین شده است

1-3-3-     مزاياي سيستم زمين شده در مقابله سيستم ايزوله

1-3-4-     بررسي معايب سيستم زمین شده در مقابل ايزوله

1-4-    انواع روشهاي اتصال به زمين

1-4-1-     اتصال به زمين مستقيم

1-4-2-     اتصال به زمين با استفاده از مقاومت

1-4-3-     اتصال به زمين با استفاده از راكتانس

1-4-4-     اتصال به زمين با استفاده از سيم پيچ پترسون با حالت تشديد

1-4-5-     اتصال زمين با استفاده از ترانسفورماتور زمين

1-5-    مشترك كردن زمينهاي مختلف

1-5-1-     زمين كردن در نيروگاهها و تيرهاي فشارقوي

1-5-2-     زمين كردن در پست تراسفورماتورهاي محلي و توزيع برق شهري

فصل 2-   انواع  اتصال زمین در سیستم های فشار ضعیف و متوسط

2-1-    مقدمه

2-2-    سيستم TN

2-2-1-     سيستم TN-S

2-2-2-     سيستم TN-C

2-2-3-     سيستم TN-C-S

2-3-    سيستم T-T

2-4-    سيستم IT

2-5-    انتخاب ميل زمين مناسب

2-5-1-     انواع مقاومت هاي زمين

2-5-2-     ولتاژهاي مختلف در ضمن عبور از ميل زمين

2-5-3-     انوع ميل هاي زمين

2-6-    ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و روشهاي زمين كردن آنها

2-7-    روش زمين كردن نوترال ترانسفورماتور فوق توزيع در يك شبكه نمونه توسط نرم افزار

2-7-1-     مشخصات عمومي شبكه

2-7-2-     مشخصات ژنراتور شبكه

2-7-3-     مشخصات خطوط شبكه

2-7-4-     مشخصات ترانسفورماتور‌

2-8-    تحليل روشهاي زمين كردن نوترال

2-8-1-     زمين كردن نوترال ترانسفورماتور ستاره – مثلث

فصل 3-   انواع ترانس زمین در شبکه های انتقال و توزیع

3-1-    چکیده

3-2-    گذشته، حال، آینده ترانس های زمین

3-3-    انواع بهره برداری از ترانسفورماتور زمین

3-4-    موقعیت ترانس زمین و نحوه مشارکت آن در امر حفاظت

3-5-    قدرت نامی ترانس زمین

3-6-    مطالعه طرح حفاظتی شبکه توزیع

3-7-    تصحیح سیستم حفاظتی و تحلیل آن

3-8-    نتیجه گیری

فصل 4-   نکات مهم در زمین کردن

4-1-    مقاومت ويژه خاک و عوامل وابسته به زمين

4-2-    تاثير آماده سازي محل احداث الکترود زمين

4-3-    اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمين

4-3-1-     الکترودهاي مصنوعي

4-3-2-     الکترودهاي موجود

4-3-3-     الکترودهاي صفحه اي کم عمق

4-3-4-       الکترودهاي صفحه اي عميق

4-3-5-       الکترودهاي قائم

4-4-    ساختمان و جنس الکترودهاي قائم

4-4-1-       ساختمان و جنس الکترودهايي که با روش کوبيدن نصب مي شوند

4-4-2-     ساختمان و جنس الکترودهايي که با روش دفن نصب مي شوند

4-5-    نحوه آماده سازي خاک اطراف الکترودها

4-5-1-       آماده سازي الکترودها با روش سنتي

4-5-2-       آماده سازي الکترودها با بتنونيت

4-5-3-       آماده سازي الکترودها با استفاده از بتن

4-6-    ساختمان وجنس الکترودهاي افقي و عمق دفن آنها (الکترودهاي دفن شده در کانال)

4-6-1-       ساختمان و جنس الکترود

4-6-2-       عمق دفن الکترود و آماده سازي آن

4-7-    واکنش فلز الکترود و هادي اتصال به زمين با انواع خاک(خوردگي شيميايي)

4-8-    پيش بيني مقاومت کل يک سيستم اتصال زمين بتن / فولاد

4-8-1-       انتخاب و نصب هادي زمين

4-8-2-       دماي بالا در اثر جريانهاي نشتي

4-8-3-       استحکام هادي اتصال زمين

4-8-4-       اتصالات و بستها

4-8-5-       پيش بيني نقطه اي براي جداسازي با هدف اندازه گيري مقاومت الکترود زمين

4-8-6-       اندازه گيري مقاومت الکترود زمين و مقاومت مخصوص خاک

4-9-    آماده سازي

4-10-  يادآوري

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم : دانلود پایان نامه زمین کردن و تجهیزات مربوطه

دانلود کمکی :   دانلود پایان نامه زمین کردن و تجهیزات مربوطه

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 1,92 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 112

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در ب... در این پایان نامه اهمین زمین کردن حفاظتی در ساختمان ها، انواع سیستم های زمین، نقش زمین در کاهش خطر برق گرفتگی و روش های زمین کردن در رابطه با سیم کشی ...
دانلود استانداردهای برق (سری ششم) زمین کردن... هدف از این استاندارد ، بررسی اثر سیستم  زمین و نحوه زمین کردن بر کیفیت برق می باشد. این استاندارد کلیه موضوعات مربوط به اثرات سیستم زمین و انواع روش ه...
دانلود پروژه زمین کردن الکتریکی... پروژه ای که امروز برای شما آماده شده است به سیستم ارت (System Earthing) پرداخته است. در این تحقیق ابتدا به تعریف و اصطلاعات سیستم ارت پرداخته و در ادا...
دانلود مجموعه جزوات مهندسی برق (قسمت چهارم : زمین ... قسمت چهارم مجموعه جزوات مهندسی برق به زمین کردن الکتریکی (ارتینگ) و حفاظت الکتریکی اختصاص دارد.در اين جزوه سعي شده انواع روش هاي زمين كردن و محاسبات ز...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.