دانلود پروژه ترانسفورماتورهای فرکانس صوتی


ترانسفورماتورهاي کوچک با هسته ی آهنی، با فرکانس در حدود فرکانسهای صوتی(  20000 تا 20) هرتزرا ترانسفورماتورهای فرکانس صوتی نامیده میشوند. از وظایف ترانس فرکانس صوتی (ترانس فرکانس بالا) میتوان به تطبیق امپدانس ، ایزولاسیون و افزایش بهره اشاره کرد.

تطبیق امپدانس به وسیله ترانس فرکانس صوتی :

براي کاهش یا افزایش امپدانس بار از دید منبع ولتاژ، به منظور دستیابی به تطبیق در امپدانس به کار می رود.بدین معنی که در عمل سعی می نمایند به کمک ترانسفورماتور امپدانس ظاهري بار را با امپدانس منبع به نحوي جور نمایند تا امپدانس بار بتواندماکزیمم توان را دریافت کند.به طور کلی این مبدل ها را ترانسفورماتورهاي خروجی می نامند.
ایزولاسیون به وسیله ترانس فرکانس صوتی :
در بسیاري از کاربردها ایزولاسیون الکتریکی بین ورودي ها و خروجیهاي یا  بین خروجی دستگاه با ورودي دستگاه دیگر نیازاست. دستگاه هاي کوچک که اجبار در کوچک ساختن آنها می باشد.نظیر لوازم نظامی استراق سمع جاسوسی باید ازا یزولاسیون به وسیله ترانسفورماتور چشمپوشی کرد یا اینکه توسط مدارات فیدبک عمل تثبیت خروجی را در صورت وجود تغییر یا اغتشاش در ورودي را انجام داد تا از مدارات در مقابل صدمه دیدن حفاظت شود و یا بایست از ایزولاسیون صرف نظر نمود.
——-w————i——-——-k———–i———

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  ۱,5   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

مطالب مرتبط با دانلود پروژه ترانسفورماتورهای فرکانس صوتی

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.