دانلود پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS


در این مطلب پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا یا ترانس های HTS برای دانلود آماده شده است.

شناخت و بررسی ترانسفورماتورهاي ابر رسانا HTS مستلزم درک مفهوم ابررسانايي است. از این رو در این پایان نامه در فصل ابتدا براي آشنايي با ابررسانايي، به اختصار مطالبي راجع به ابررسانايي، خواص آن و سيم هاي ابررسانا آورده شده است. در ادامه انواع سيم هاي ابررسانا و متعلقات تجهيزات HTS بيان شده و در پايان نکات فني ترانسفورماتورهاي قدرت و وضعيت فناوري ترانسفورماتورهاي HTS در جهان پرداخته مي­شود.

همانطور که میدانید ترانسفورماتور در سطح شبکه برق براي تغيير سطح ولتاژ و در نتيجه سطح جريان استفاده مي شود و يکي از قديمي ترين عناصر شبکه انتقال و توزيع الکتريکي مي باشد. از بخش توليد، که در آن براي تزريق توان به شبکه، نياز به سطح ولتاژ بالايي مي باشد، تا بخش مصرف که در آن از ولتاژهاي 100 تا230 ولت استفاده مي شود، به طور وسيعي از ترانسفورماتور براي تبديل ولتاژ  استفاده مي شود. در هر مرحله از تبديل ولتاژ توسط ترانس، در اثر ميدان هاي متغير الکتريکي و مغناطيسي، مقداري از انرژي عمدتاً به صورت گرما در سيم پيچ، هسته و بدنه ترانس تلف مي شود. با افزايش ولتاژ در نقطه توليد، مي توان قدرت الکتريکي را به فواصل دورتر انتقال داد و در سطح توزيع با کاهش ولتاژ مي توان انرژي مورد نياز مصرف کنندگان را تامين کرد. در ترانسفورماتورهاي متداولي که در سطح شبکه استفاده مي شود، به علت تلفات اهمي سيم پيچ ها و تلفات هسته ، ترانسفورماتور به شدت گرم مي شود و به همين دليل بايد از مواد خنک کننده شيميايي مانند روغن هاي مخصوص استفاده شود. نشت اين روغن ها در ترانس بسيار خطرناک و اشتعال زا است.

ترانسفورماتور ابر رسانا HTS در واقع ترانسفورماتوري است که به جاي سيم پيچ هاي مسي در آن، از سيم هاي HTS استفاده مي شود. سيم HTS از مواد ابررسانا تشکيل شده است و با توجه به ساختار ابر رساناها بايد حداكثر در دماي 125 درجه کلوين، خنک نگه داشته شود. البته در عمل اين دما بستگي به جريان عبوري از آن دارد. بنابراين به طور کلي فرق بين ترانسفورماتورهاي ابررسانا HTS و ترانسفورماتورهاي معمولي، استفاده از مواد ابررسانا است که باعث عبور جريان بيشتر و در نتيجه انتقال قدرت زياد ميشود.

در فصل اول اين گزارش با توجه به اهميت تکنولوژي سيم هاي ابررسانا، ابتدا براي آشنايي با ابررسانايي، به اختصار مطالبي راجع به ابررسانايي، خواص آن و انواع سيم هاي ابررسانا آورده شده و سپس نکات فني ترانسفورماتورهاي قدرت بيان مي شود. در فصل­هاي دوم و سوم مزايا، کاربردها و مشکلات فناوري HTS آورده مي­شود. در فصل چهارم مشخصات عرضه کننده­گان ترانسفورماتورهاي HTS، در دو گروه توليدکنندگان ترانسفورماتور قدرت و توليدکنندگان تجهيزات مربوط به ابررسانا بيان مي­شود. در فصل­هاي پنجم و ششم هزينه خريد و روش­هاي انتقال تکنولوژي HTS آورده شده و سپس در فصل هفتم منابع مورد نياز براي انتقال و انطباق فناوري در كشور بيان مي­گردد. در پايان و در فصل هشتم نيز، طول عمر فناوري ترانس HTS و زمان استفاده موثر از آن آورده خواهد شد.

ترانس hts _[www.wikipower.ir]

مشکلات موجود در به کارگيري فناوري ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

با وجود مزايايي كه انتقال يك تكنولوژي با خود به ارمغان مي آورد، مسلماً در به كارگيري ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS نيز  مشكلاتي وجود خواهد داشت كه حتي ممكن است مزاياي آن را نيز تحت الشعاع قرار دهد. در مورد ترانس هاي HTS‌ نيز طبيعتاً چنين مشكلاتي وجود دارد كه مي توان آنها را به مشكلات اقتصادي، فني و اجرايي تقسيم بندي كرد. در اين تقسيم بندي بخش اقتصادي بيشتر مربوط به تكنولوژي ابررسانايي است و بخش هاي فني و اجرايي به ترتيب بيشتر مربوط به دانش ساخت ترانسفورماتور و شرايط حاكم بر كشور مي باشند. قبل از انتقال هر فناوري، بررسي چنين مشكلاتي از اهميت خاصي برخوردار است. چرا كه ممكن است به واسطه وجود اين مشكلات، به اين نتيجه رسيد كه در آن مقطع زماني، انتقال تكنولوژي مورد نظر  به كشور مناسب نمي باشد. البته اگر بتوان از مشكلات موجود در برابر  مزايا چشم پوشي كرد يا بتوان آنها را در داخل كشور برطرف كرد مي توان با انتقال تكنولوژي موجبات رشد علمي و فني را در كشور فراهم كرد. در اين فصل مشكلات عمده­ي ترانسفورماتور HTS كه سازندگان اين نوع ترانسفورماتورها با آنها مواجه بوده اند و از دلايل اصلي تجاري نشدن آن ها نيز تلقي مي شوند، بررسي مي گردد. اين مشکلات شامل موارد زير مي باشند:

  • راندمان کم سيستم تبريد
  • استحکام مکانيکي سيم هاي ابررسانا
  • تلفات AC
  • مواد عايقي
  • هسته
  • هزينه
  • مشكلات اجرايي

 

سرفصل های پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

 چکيده  ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

پيشگفتار ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

مقدمه  ترانسفورماتورهای HTS

فصل 1-    معرفي فناوري در حد شناخت کل ترانسفورماتورهایHTS

1-1-    مقدمه

1-2-    ابررسانايي

1-2-1-     مهمترين خواص ابررساناها

1-2-2-     تئوري عبور جريان

1-2-3-     تغيير فاز در ابررسانا

1-3-    ابررساناهاي با دماي بحراني بالا يا HTS

1-3-1-     اصطلاحات فني سيم هاي HTS

1-3-2-     متعلقات تجهيزات HTS

1-4-    ترانسفورماتورهاي HTS

1-4-1-     ترانسفورماتورهاي ابررسانا

1-4-2-     آزمايش موفقيت آميز ترانسفورماتورهاي ابررساناي HTS

1-4-3-     فناوري ترانسفورماتورهاي HTS در جهان

1-5-    نتيجه گيري

فصل 2-    مزايا، کاربرد و موارد استفاده از فناوري

2-1-    مقدمه

2-2-    مزاياي ترانسفورماتورهاي HTS

2-2-1-     حجم و وزن کمتر نسبت به ترانس هاي معمولي

2-2-2-     طول عمر بيشتر

2-2-3-     راندمان بالاتر

2-2-4-     محدود کردن جريان خطا

2-2-5-     بي ضرر بودن براي محيط اطراف ترانسفورماتور

2-2-6-     مزاياي اقتصادي

2-2-7-     انتقال و انطباق فناوري

2-3-    کاربردهاي فناوري HTS

2-3-1-     کاربرد ابررسانا در ذخيره سازهاي مغناطيسي

2-3-2-     محدود کننده جريان خط

2-3-3-     سوئيچ هاي ابررسانا

2-3-4-     آهنرباي مغناطيسي

2-3-5       کابل HTS

2-3-6-     موتورها و ژنراتورها

2-3-7-     ژنراتورهاي هيدروديناميك مغناطيسي

2-3-8-     2-3-8- ترانسفورماتورهاي HTS

2-3-9-     2-3-9- کاربرد ابررسانا در فيلترهاي راديويي

فصل 3-   مشکلات موجود در به کارگيري فناوري ترانسفورماتور HTS

3-1-    مقدمه

3-2-    راندمان کم سيستم تبريد

3-3-    استحکام مکانيکي سيم هاي ابررسانا

3-4-    تلفات   AC

3-5-    مواد عايقي

3-6-    هسته

3-7-    هزينه

3-7-1-     هزينه سيم هاي ابررسانا

3-7-2-     هزينه سيستم تبريد

3-8-    مشكلات اجرايي

فصل 4-    مشخصات عرضه کنندگان فناوري ترانسفورماتور HTS

4-1-    مقدمه

4-2-    توليدکنندگان کنندگان تجهيزات ابررسانا

4-2-1-     شرکت     AMSC

4-2-2-     شرکت SuperPower

4-2-3-     شرکت Sumitomo Electric

4-3-    توليدکنندگان ترانسفورماتورهاي قدرت

4-3-1-     شرکت Waukesha Electric Systems

4-3-2-     شرکت        ABB

4-3-3-     شرکت Fuji Electric

4-3-4-     شركت     TBEA

4-4-    ليست شرکت هاي فعال در زمينه فناوري HTS

فصل 5-   هزينه خريد و انتقال فناوري ترانسفورماتور HTS

5-1-    مقدمه

5-2-    هزينه خريد و انتقال فناوري ترانسفورماتور HTS

فصل 6-   روش هاي انتقال فناوري ترانسفورماتور HTS

6-1-    مقدمه

6-2-    ملاحظات مربوط به انتقال فناوري HTS

6-3-    روش هاي انتقال تكنولوژي

6-3-1-     انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه گذاري مشترک (Joint Venture)

6-3-2-     انتقال تکنولوژي از طريق استخدام پرسنل علمي و فني

6-3-3-     انتقال تکنولوژي از طريق واردات کالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات

6-3-4-       بيع متقابل، سرمايه گذاري خارجي

6-3-5-     ليسانس

6-3-6-     مهندسي معکوس

6-3-7-     ‏روش کليد در دست (آماده بهره برداري)

6-4-    مقايسه روش هاي انتقال فناوري ترانسفورماتور HTS

6-5-    نتيجه گيري

فصل 7-   منابع مورد نياز براي انتقال و انطباق فناوري در كشور

7-1-    مقدمه

7-2-    انطباق فناوري ترانسفورماتور HTS در ايران

7-2-1-     ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه

7-2-2-     استفاده از پتانسيل هاي موجود در کشور

7-2-3-     بازاريابي

7-2-4-     آموزش پرسنل

7-2-5-     انطباق فني ترانسفورماتورهاي HTS

7-2-6-     امکان سنجي اقتصادي ترانس هاي HTS

مراجع

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

دانلود کمکی  :   دانلود پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    1,86   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 88

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط با دانلود پایان نامه ترانسفورماتورهای ابر رسانا HTS

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.