پایان نامه کامل بررسی و عملکرد نیروگاه های خورشیدی


سالها پیش از این شاید چوب و زغال سنگ مهم ترین منبع تأمین انرژی بشمار می رفتند. به تدریج با کشف و بهره برداری از نفت و مشتقات آن، این ماده سوختنی جایگاه ویژه ای برای تأمین انرژی مورد نیاز بشر پیدا كرد. شاید بشر سالها پیش از این بدلیل کمی جمعیت و مصرف انرژی و زیادی این ذخایر فکر نمی کرد روزی فرا رسد که این منابع تمام شود تا در فکر سوخت دیگری باشد اما با ازدیاد جمعیت ومصارف بالای صنعتی و همچنین خطری که سوخت های فسیلی برای محیط زیست انسان فراهم نموده، بشر را به فکر استفاده از یک سوخت تمیزتر و لایتناهی انداخته است.

انرژی های تجدید پذیر مزیت های فراوانی نسبت به انرژی های تجدید ناپذیر دارند از جمله اینکه برای محیط زیست جانداران آلودگی ایجاد نمی کنند و با یک هزینه اولیه می توان برای سالها از آن بهره برداری کرد در صورتی که مثلاً برای گرفتن توان الکتریکی از یک نیروگاه فسیلی نیاز به سوزاندن سوخت داریم و باید هزینه آنرا بپردازیم اما ما به طبیعت هزینه ای را پرداخت نمي کنیم تنها برای تأسیساتی که استفاده از آنرا میسر می کند بهایی پرداخت می کنیم. با همه این احوالات در حال حاضر استفاده از اکثر انرژی های تجدید پذیر بدليل تکنولوژی پیشرفته تأسیسات اولیه و در نتیجه هزینه بالای آنها توجیه اقتصادی ندارد، اما دانشمندان امید دارند که پیشرفت دانش و تکنولوژی این هزینه ها را کاهش و انرژی های تجدید پذیر را درآینده منبع اصلی تأمین انرژی مورد نیاز بشر باشد.

enerji khorshidi 1

اولین بار که از انرژی خورشید به منظور تسهیل کارهای روزمره استفاده شد و عملاً مورد استفاده بشر قرار گرفت در سال 1615 میلادی بود. در این سال مهندس فرانسوی با استفاده از گرمای انرژی خورشیدی یک پمپ آب را به کار انداخته و آب را از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا نمود، یعنی توسط این دستگاه عملاً انرژی خورشیدی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شد.

پس از آن در بین سالهای 1860 تا 1878 فردی به نام ماچوت در فرانسه روی انرژی خورشیدی تحقیق می نمود. او درضمن تحقیقات خود توانست توسط یک آینه هرمی شکل که انرژی خورشید را بر روی محور خود متمرکز می کرد مقدار زیادی آب را که در محفظه ای در روی محور هرم قرار گرفته بود به جوش آورده و به بخار تبدیل کند.

در سال 1870 « پیفر» در فرانسه و « اریکسون» سوئدی که در آمریکا زندگی می کرد و هر کدام با استفاده از آیینه و محفظه های بخار که نور خورشید روی آن منعکس می شد توانستند موتورهای قوی تری اختراع کنند.

بعدها در هند، روسیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپائی تحقیقات وسیعی روی انرژی خورشیدی و طرق استفاده از آن انجام شد. هر چه زمان می گذشت روشهای مختلفی برای استفاده بهتر از انرژی خورشیدی ابداع می شد تا بالاخره درسالهای اخیر با کشف نیمه رساناهای سیلیکونی استفاده از این نوع دستگاهها برای تبدیل مستقیم نور خورشید به انرژی الکتریکی وسپس انرژی مکانیکی بسیار مرسوم شده و اینک از چند روش مختلف برای استحصال انرژی خورشیدی استفاده می شود.

در ادامه سرفصل های این پایان نامه….

فصل 1-   تاریخچه انرژی خورشیدی

1-1-   تولید نیرو از نور خورشید

فصل 2-   گرد آورنده حرارتی با دمای پائین

2-1-   گرد آورنده مسطح

2-2-   کارآیی غیرفعال یک پانل حرارتی خورشیدی

2-3-   ثابت زمانی یک جمع کننده درشرایط غیرفعال

2-4-   ویژگی های عملیاتی یک جمع کننده تخت

فصل 3-   تبدیل ترمودینامیکی انرژی خورشیدی

3-1-   حرارت و کار – قانون دوم ترمودینامیک

3-2-   حد کارنو و ماشینهای حرارتی

3-3-   ماشینهای حرارتی

3-4-   فرایند آدیاباتیک (بی دررو)

3-4-1-     فرایند با دمای ثابت

3-4-2-     فرایند با فشارثابت

3-4-3-     فرایند با حجم ثابت

3-5-   سیکل کارنو

3-6-   سیکل رانکاین و ماشین بخار

3-7-   نیروگاه بخاری خورشیدی – بازده کلی

3-8-   ماشینهایی که با هوای داغ کار می کنند-  سیکل استرلینگ

فصل 4-   نیروگاه های فتوولتایی

4-1-   اجزای نیروگاههای فتوولتاییک

4-1-1-     آرایه خورشیدی

4-2-   سرمایش و جمع آوری انرژی حرارتی

4-3-     مکانیسم تلف در سلولها

4-3-1-     تلفات نوری

4-3-2-     تلفات الکتریکی

4-3-3-     تلفات ناشی از فرایند های تنزل کارآیی

4-4-   تنظیم کننده نقطه حداکثر توان

4-5-   واحد ذخیره سازی انرژی

4-6-   اینورتر ولتاژ

4-7-   نیروگاههای خورشیدی در مدار زمین

4-7-1-     تولید توان توسط ماهواره های (sps)

4-7-2-     انتقال نیروگاه به زمین

4-7-3-     نوع سلولهای مورد استفاده درطرحهای (sps)

4-7-4-     خطر تشعشعات امواج میکروویو

4-8-   محاسبه ابعاد نیروگاههای فتوولتایی

4-8-1-     انرژی تولیدی نیروگاه درطول یک شبانه روز

4-8-2-     معایب و مزایای نیرگاههای فتوولتاییک

فصل 5-   نیروگاههای خورشیدی هلیواستاتی (دریافت کننده مرکزی)

5-1-   سیستهای تولید برق

5-1-1-     هوا به عنوان سیال دریافت کننده مرکزی

5-1-2-     آب به عنوان سیال دریافت کننده مرکزی

5-1-3-     سدیم به عنوان سیال دریافت کننده مرکزی

5-1-4-     نمک نیترات به عنوان سیال دریافت کننده مرکزی

5-2-   اجزای اصلی نیروگاههای خورشیدی هلیواستاتی

5-2-1-     هلیواستانها

5-2-2-     کنترل مکانیکی

5-2-3-     کنترل هیدرولیکی

5-2-4-     کنترل مرکزی توسط سیستم کامپیوتری

5-2-5-     طول لوله های دریافت کننده

5-2-6-     سطح هلیواستاتها

5-2-7-     نوع سیال

5-2-8-     ساختار دریافت کننده

5-3-   بازده حرارتی

5-4-   بررسی تلفات دریافت کننده ها

5-4-1-     تلفات ناشی از پراکنش پرتوهای نور رسیده از میدان (spillage)

5-4-2-     تلفات حرارتی ناشی از بازتابش

5-4-3-     تلفات ناشی از انتقال حرارت جابه جایی

5-4-4-     تلفات حرارتی ناشی از تشعشع

5-4-5-     تلفاتی حرارتی ناشی از هدایت

5-5-   اطلاعات پایه نیروگاههای هلیواستاتی

5-5-1-     معیارهای مهم در انتخاب محل نیروگها

5-5-2-     زمان مرجع طراحی نیروگاه

5-5-3-     ضریب ظرفیت و مدت زمان بهره برداری موثر

5-5-4-     مساحت زمین مورد نیاز نیروگاه

فصل 6-   دريافت كننده هاي نور خورشيد

6-1-   متمرکز کننده ها

6-2-   آینه های سهموی و مدور

6-3-   آینه های کروی

6-4-   زاویه پذیرش

6-5-   متمرکز کننده های آبشخوری (استوانه ای)

6-6-   نیروگاههای با گرد آورنده های بشقابی

6-7-   نیروگاههای با گردآورنده سهموی دراز

فصل 7-   برجهاي نیرو

7-1-   برجهای نیرو با هوای گرم

7-2-   برج های نیرو با هوای سرد

فصل 8-   تخلیه انرژی از گرمای آب دریاها و اقیانوسها

8-1-   نیروگاههای استخر خورشیدی

8-2-   بهره برداری از گرمای اقیانوسها

8-3-   نیروگاههای شناور

8-4-   حمل نیرو از نیروگاه شناور به ساحل

8-5-   تأسیسات صنعتی بر روی نیروگاههای شناور

فصل 9-   ترموالكتريك

9-1-   تولید ترموالکتریکی

9-2-   تبدیل از راه ترمیونی

فصل 10- بازدهی انرژی و دیدگاههای اقتصادی

10-1-  تکنولوژی در زمان انتقال

10-2-  کلاس کلکتورهای و سیکل حرارتی

10-3-  پارامترهای اقلیمی

10-4-  بهره برداری از سیستم و نیروی انسانی

10-5-  نقش واحد درزمینه تولید انرژی

برای دریافت پایان نامه ای با عنوان تحلیل انرژی خورشیدی،صفحات فوتو ولتاییک و نیروگاه خورشیدی کلیک کنید.

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   پایان نامه کامل بررسی و عملکرد نیروگاه های خورشیدی

دانلود کمکی  :   پایان نامه کامل بررسی و عملکرد نیروگاه های خورشیدی

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    4.53   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 83

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود مقاله انرژی خورشیدی و سیستم فتوولتائیک... مطلبی که امروز برای دانلود آماده شده است، یک مقاله زیبا در مورد انرژی خورشیدی و سیستم فتوولتائیک می باشد. فایل این مقاله به صورت ورد (word) می باشد. ا...
دانلود پاور پوینت انرژی خورشیدی و نیروگاه خورشیدی... پروژه ای که در این مطلب به صورت فایل پاورپوینت (ppt.) آماده شده به انرژی خورشیدی ، استفاده از انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتاییک و نیروگاه های خورشیدی ...
بررسی انرژی خورشیدی و ضروریت تولید انرژی الکتریکی ... در این مقاله به بررسی انرژی خورشیدی و ضروریت تولید انرژی الکتریکی از آن مورد بحث قرار گرفته است. . تمامی پیشرفت بشر در عرصه فن‌آوری وابسته به یك...
دانلود پایان نامه خودروی برقی توسط انرژی خورشیدی (... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی خودروی برقی با استفاده از انرژی خورشیدی (خودروی برقی-خورشیدی) پرداخته است که به بررس...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.