دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع


امروزه مي توان گفت كه تمام وسايل صنعتي و خانگي و تجاری بطور مستقيم يا غير مستقيم با انرژی الكتريكي سروكار دارند كه نحوه توليد و توزيع اين صنعت عظيم متضمن هزينه ها، نيروها و تخصص های مختلف است. يكي از مهمترين بخشهای صنعت برق همانا طراحي و احداث پست های فوق توزیع(پست های  فشار قوی) مي باشد.

در پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع پرداخته است.از مهمترین تجهیزات که در پست های برق فشار قوی (فوق توزیع) وجود دارد می توان به ترانسفورماتور ، برقگير  ، ترانس ولتاژ و جریان ، کلید های قدرت و سکسیونر و … نام برد.

تجهيزات ايستگاهها یا همان پست های فوق توزیع ممكن است در فضای باز، در فضاي بسته و يا در فضای آب بندی شده از فضای خارج قرار گيرند. پس ايستگاهها از نظر كلي و نوع تجهيزات به صورت زير تقسيم مي گردند:

1- پست های فضای باز (پستهای بيروني يا پستهاي باز)  Out door

2- پست های فضای بسته (پستهای داخلي يا پستهاي بسته) In door

پست فوق توزیع_[www.wikipower.ir]

انواع پست برق از نظر وظیفه :

 پست هاي برق از نظر وظيفه اي كه در شبكه به عهده دارند به انواع زير تقسيم مي گردند:

1- پست هاي نيروگاهي  Set up Substation

ولتاژ توليدي ژنراتورها به علت محدوديت هايي كه در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و براي انتقال اقتصادي قدرتهاي زياد به فواصل طولاني لازم است كه ولتاژ آنها افزايش يابد. بنابراين معمولاً در نيروگاههاي بزرگ كه از مركز مصرف دور مي باشند، لازم است پستهايي به منظور تبديل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (كه مقدار آن بستگي به فاصله و قدرت احتمالي دارد) احداث گردند كه به اين پستها كه وظيفه افزايش ولتاژ توليدي را دارند، پستهاي بالا برنده ولتاژ مي گويند.

2- پست هاي توزيع Distribution Substation

ولتاژ انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف كنندگان بايستي در حد مطلوب كاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد، اين كاهش ولتاژ از طريق پستهاي كاهنده و يا پستهاي توزيع صورت مي گيرد ولي بايد توجه داشت كه كاهش ولتاژ از تعداد خيلي زياد به مقدار خيلي كم از طريق ايستگاههاي توزيع با قدرت كم اقتصادي نمي باشد و بنابراين لازم است كه اين ولتاژ در چند مرحله كاهش داده شود.

3- پست های كليدی Switching Substation

اين پستها در واقع هيچگونه تبديل ولتاژي انجام نمي دهند بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به يكديگر است. لازم به تذكر است كه ممكن است پستهايي در شبكه باشند كه تركيبي از هر يك پستهای فوق باشند.

انواع شینه بندی در پست برق

یکی از مهم ترین آموزش هایی که برای دانشجویان رشته قدرت در زمینه تجهیزات پست واجب میباشد نحوه شینه بندی در پست برق و آشنایی کامل با انواع شینه بندی در پست می باشد که در فصل آخر پایان نامه حاضر به طور مفصل به آن پرداخته شده است و به صورت کاملا تصویری شینه بندی های مهم را تحلیل کرده است.

در ادامه سرفصل های پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع را مشاهده می فرمایید :

چکیده

فصل 1-   مقدمه

1-1-    تاريخچه صنعت برق

1-2-    انواع پست برق از نظر وظیفه

1-2-1-     پست های نيروگاهی (بالابرنده ولتاژ)

1-2-2-     پستهاي توزيع

1-2-3-     پستهاي كليدی

فصل 2-   آشنایی کلی با پست و تجهیزات آن

2-1-    انواع پستهاي باز

2-1-1-     پستهاي معمولي

2-1-2-     پستهاي GIS

2-1-3-     پستهای هوايي

2-2-    پستهاي بسته(داخلي)

2-2-1-     پستهاي GIS

2-2-2-     پستهاي معمولي بسته

2-3-    اجزاء تشكيل دهنده يك پست فشار قوي

2-3-1-     تعريف سوئيچگير

2-3-2-     ترانسفور ماتورهاي قدرت

2-3-3-     ترانسفورماتورهاي زمين و تغذيه داخلي

2-3-4-     سيستم هاي جبران كننده بار راكتيو

2-3-5-     سيستمهاي كنترل و حفاظت

2-3-6-      سيستم زمين

2-3-7-     سيستم حفاظت از رعدو برق

2-3-8-     سيستم تغذيه داخلي

2-3-9-     سيستم روشنايي محوطه

2-3-10-   سيستم مخابراتي

2-3-11-   سيستم كابل

2-3-12-   سيستم اطفاء حريق

2-3-13-   تاسيسات ساختماني

2-3-14-   فونداسيونها

2-3-15-   جاده هاي دسترسي

2-3-16-    ساختمان نگهباني

2-3-17-   ساختمان ديزل ژنراتور

فصل 3-   فواصل الكتريكی از نظر تعميراتی ، بهره برداری و ايمني

3-1-    فواصل هوايي فاز ـ زمين

3-1-1-     فاصله هوايي ميان هاديها و گنتري ها

3-1-2-     فاصله هوايي ميان هادي و زمين

3-1-3-     فاصله هوايي بخشهاي برق دار تجهيزات و گنتريها

3-2-    فواصل هوايي فاز ـ فاز

3-3-    فواصل ايمني SF

3-3-1-     محاسبه مقدار پايه

3-3-2-     محاسبه فاصله ايمني

3-3-3-     حركت پرسنل

3-3-4-     حركت وسايل نقليه

3-3-5-     كار روي تجهيزات

3-4-    فواصل از نظر زيست محيطي

3-4-1-     محل پست

3-4-2-     معماري پست

3-4-3-     جانمايي تجهيزات

3-4-4-     آلودگي محيط

3-4-5-     ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

3-4-6-       خطوط ورودي و خروجي

3-5-     آرايش فيزيكي تجهيزات (Switchyard Layout)

3-5-1-     ترتيب قرار گرفتن فازها روي باس بار

3-5-2-     فواصل الكتريكي

3-5-3-     ترتيب قرار گرفتن تجهيزات پست

3-5-4-     محاسبه فواصل هوايي ايزو لاسيون

3-5-5-     انتخاب فواصل هوايي وايمني حد اقل فاصله فاز به زمين

3-6-    دياگرام تك خطي

3-6-1-      اصول كلي در تهيه دياگرام تك خطي

فصل 4-    ترانسفورماتور

4-1-    تعريف ترانسفورماتور

4-2-    قسمتهاي اصلي و ملحقات ترانسفورماتور

4-2-1-     هسته

4-2-2-     سيم پيچها

4-2-3-     تانك

4-2-4-     منبع انبساط روغن(كنسرواتور)

4-2-5-     سيم پيچ سوم

4-3-    اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

4-3-1-     مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه ترانسفورماتور در آن نصب مي گردد

4-3-2-     مشخصات محيطي و شرايط اقليمي محل بهره برداری كه ترانسفورماتور

4-4-    شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحی

4-4-1-     انواع ترانسفورماتورهاي قدرت

4-4-2-     فركانس كارترانسفورماتور

4-4-3-     سيستم خنك كنندگي و ظرفيت ترانسفورماتور در هر حالت

4-4-4-     توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور

4-4-5-     ولتاژ نامي سيم پيچ

4-5-    نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري

4-5-1-     نحوه اتصالات سيم پيچها

4-5-2-     گروه برداری

4-6-    تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر

4-6-1-      موقعيت تپ چنجر

4-6-2-      هدف از كاربرد تپ چنجر در ترانسفورماتورها

4-6-3-      ميزان كل تنظيم ولتاژ و درصد هر مرحله

4-6-4-      جريان نامي تيپ چنجر

4-6-5-      سطوح عايقی

4-7-    حد اكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها

4-8-    تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي

4-9-    تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال

4-10-  ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن و سيم پيچ

4-10-1-   انواع عايقهاي ترانسفورماتور

4-11-  روش خنك كنندگي

4-12-  تلفات بارداري و بي باري

4-13-  ميزان مجاز صدا

4-14-  مقادير اتصال كوتاه سيستم

4-15-  مقاومت تانك ترانسفورماتور در مقابل خلاء و اضافه فشار

4-16-  نوع ترانسفورماتور از نظر ساختماني

4-17-  اضافه بار در ترانسفورماتور

4-18-  شرايط مربوط به موازي نمودن ترانسفورماتورها

4-19-  استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف

4-20-  فاصله خزشي بوشينگها

4-21-  نصب ترانسفورماتور

فصل 5-   كليد قدرت

5-1-    نقش كليدهاي قدرت در شبكه

5-2-    اجزاء تشكيل دهنده كليد

5-3-    نيازهاي كلي

5-4-    اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

5-5-    شاخص هاو پارامترهاي مشخص كننده طراحي

5-5-1-     نوع كليد

5-5-2-     نوع مكانيزم عملكرد کلید قدرت

5-5-3-     تعداد پل ها

5-5-4-     كلاس كليد

5-5-5-     ولتاژ نامي کلید قدرت

5-5-6-      سطوح عايقي نامي

5-5-7-     جريان نامي

5-5-8-     جريان نامي قطع شارژ خط

5-5-9-     جريان نامي قطع شارژ كابل

5-5-10-   جريان نامي قطع شارژ يك واحد بانك خازني

5-5-11-   جريان نامي قطع شارژ بانك خازني پشت به پشت

5-5-12-   جريان نامي هجومي وصل بانك خازني

5-5-13-   جريان نامي قطع بار اندوكتيو كم

5-5-14-   جريان نامي قطع اتصال كوتاه

5-5-15-   ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم

5-5-16-    مشخصه هاي نامي مربوط به اتصالي هاي عيب با فاصله كم از كليد

5-5-17-   جريان نامي اتصال كوتاه وصل

5-5-18-   توالي عملكرد نامي

5-5-19-   مدت زمان اتصال كوتاه

5-5-20-   جريان نامي قطع غير هم فاز

5-5-21-   زمان قطع نامي

5-5-22-   مشخصات مكانيزم عملكرد كليد شامل

5-6-    محاسبات اتصال كوتاه

5-6-1-      مقدمه

5-6-2-      محاسبات اتصال كوتاه

5-7-    معيارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كليدهاي قدرت

فصل 6-   سكسيونر و تيغه هاي زمين

6-1-    كليات

6-2-    اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

6-2-1-      مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه سكسيونر يا تيغه هاي زمين در آن نصب و بهره برداري خواهد شد

6-2-2-      مشخصات محيطي و شرايط اقليمي محلي كه سكسيونر يا تيغه هاي زمين در آن شرايط مورد استفاده خواهند گرفت

6-3-    شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي

6-3-1-      نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين

6-3-2-      نوع مكانيزم عملكرد

6-3-3-      تعداد پلها

6-3-4-      كلاس داخلي يا بيروني

6-3-5-      ولتاژ نامي

6-3-6-      سطوح عايقي نامي

6-3-7-      فركانس نامي

6-3-8-      جريان نامي ( فقط براي سكسيونر و نه براي تيغه هاي زمين )

6-3-9-      جريان نامي پيك قابل تحمل

6-3-10-    جريان نامي وصل اتصال كوتاه ( فقط براي تيغه هاي زمين )

6-3-11-    مدت زمان جريان اتصال

6-3-12-    نيروي مكانيكي نامي ترمينالها

6-3-13-    مشخصات مكانيسم عملكرد سكسيونر و تيغه هاي زمين

6-4-    روش قدم به قدم طراحي

6-4-1-      مشخصات و ويژگيهاي سيستم

6-4-2-      شرايط محيطي محل نصب

6-4-3-      پارامترها و مشخصه هاي طراحي سكسيونر و تيغه هاي زمين

فصل 7-   ترانسفورماتور زمين – كمكي

7-1-    خصوصيات

7-2-    تجهيزات جانبي ترانسفورماتور زمين – كمكي

7-3-    اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

7-3-1-     ويزگيهاي شبكه و سيستمي كه ترانسفورماتور زمين –كمكي درآن نصب مي گردد

7-3-2-     مشخصات محيطي كه ترانسفورماتور زمين  – كمكي در آن مورد بهره قرار میگیرد

7-4-    شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي

7-4-1-     نوع ترانسفورماتور

7-4-2-     فركا نس كار

7-4-3-     سيستم خنك كننده

7-4-4-     ظرفيت نامي

7-4-5-     مقدار نامي ولتاژ سيم پيچها

7-4-6-      حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها

7-4-7-     جريان نامي

7-4-8-     امپدانس ولتاژ

7-4-9-     راكتانس

7-4-10-   بهره برداري در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامي

7-4-11-   افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت

7-4-12-   فاصله خزشي بوشينگها

7-4-13-   گروه برداری

7-4-14-   تپ چنجر

7-4-15-   سطح صدا

7-4-16-     استقامت سيم پيچ ها در برابر اتصال كوتاه

فصل 8-    ترانسفورماتور ولتاژ

8-1-    مقدمه

8-2-    اطلاعات مورد نياز جهت طراحي ترانسفورماتور ولتاژ

8-2-1-       مشخصات و ويژگيهاي شبکه و سيستمي که ترانسفورماتور ولتاژ خازني در آن نصب ميشود

8-2-2-     مشخصات محيطي و شرايط اقليمي منطقه و محل نصب ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني

8-3-    پارامترهاي طراحي ترانسفورماتور ولتاژ

8-3-1-     نوع ترانسفورماتور ولتاژ از لحاظ عايق بندي

8-3-2-     نوع ترانسفورماتور از لحاظ ساختاري

8-4-    ولتاژ نامي اوليه

8-4-1-     ولتاژ نامي ثانويه

8-5-    حداکثر ولتاژ سيستم Um

8-6-     فرکانس نامي

8-7-    ظرفيت خروجي ثانويه

8-8-    کلاس دقت

8-9-    سطوح عايقي

8-10-  فاصله خزشي مقره

8-11-  ضريب ولتاژ نامي

8-12-  مشخصات خازن ترانسفورماتور خازني

8-12-1-   مقدار ظرفيت خازني نامي

8-12-2-   مقاومت سري معادل

8-12-3-   ضريب دما

8-12-4-   محدوده تغييرات مجاز

8-13-  محدوده افزايش درجه حرارت

8-14-  روش انتخاب ترانسفورماتورولتاژ براي يک مکان خاص

8-14-1-   مشخصات و ويژگيهاي سيستم

8-14-2-     شرايط محيطي و اقليمي محل نصب

8-14-3-     پارامترهاي مربوط به انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

فصل 9-   ترانسفورماتور جريان

9-1-    اندازه گيري جريان به منظور اندازه گيري توان عبوري از يك نقطه

9-2-    فاراده از ترانسفورماتور جريان براي تبديل جريان در شرايط غير عادي شبكه

9-3-    اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان

9-3-1-     مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه ترانسفورماتور جريان در آن نصب و بهره برداري مي شود

9-3-2-     مشخصات محيطي و شرايط اقليمي منطقه و محلي كه ترانسفورماتورهاي جريان در آن مورد استفاده قرار مي گيرد

9-4-    مشخصه هاي فني ، پارامترها و شاخص هاي مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور جريان

9-4-1-     نوع ترانسفورماتور جريان

9-4-2-     ولتاژ حداكثر

9-4-3-     سطوح عايقي نامي

9-4-4-     فاصله خزشي

9-4-5-     فركانس نامي

9-4-6-      جريان نامي اوليه

9-4-7-     جريان نامي ثانويه

9-4-8-     نسبت تبديل نامي

9-4-9-     جريان اتصال كوتاه مدت نامي

9-4-10-   جريان دائمي حرارت نامي

9-4-11-   محدوديت افزايش درجه حرارت

9-4-12-   ظرفيت نامي خروجي

9-4-13-   كلاس دقت

9-4-14-   انشعاب (TAP) در سيم پيچ ثانويه

فصل 10- برقگير   ( LIGHTNING ARRESTER )

10-1-  انواع برقگيرها

10-1-1-   برقگير بافاصله هوائي (Gap Type Arrester)

10-1-2-   برقگير ميله اي يا آرماتور

10-1-3-     ‌برقگير از نوع مقاومت غير خطي يا برقگير بافنتيل(Non  Linear resistor type arrester)

10-1-4-   برقگير از نوع اكسيد روي  (Gapless Zn oxide arrester (zno) )

10-2-  انتخاب و محل نصب برقگيرها

10-3-  پارامترهاي اساسي در انتخاب برقگير

10-3-1-   سطح حفاظت مورد نياز برقگير: (PROTECTION LEVEL)

10-3-2-   حداكثر ولتاژ كار مداوم برقگير

10-3-3-   جريان تخليه موجي برقگير:Id

10-3-4-   ولتاژ سيكليك برقگير

10-3-5-   فاصله سطحي يا خزشي برقگير

10-4-  ولتاژ اسمي برقگير

10-5-  حفاظت در مقابل صاعقه

10-5-1-   موج گير

10-6-  ساختمان موج گير

10-7-  حفاظت موج گير

10-8-  مشخصات الكتريكي موج گير

10-9-  حالات نصب موج گير

10-10-  محل نصب موج گير

فصل 11- باسبار يا شين (Bus Bar)

11-1-  تعريف شين

11-2-  شينه بندي (Busbar Arrangment)

11-2-1-   پارامترهاي مؤثر در انتخاب نوع شينه بندی

11-3-  انواع شينه بندی

11-3-1-   شينه بندي ساده ( Single Busbar )

11-3-2-   شينه بندي ساده جدا شده ( Bus Section )

11-3-3-   شينه بندي ساده U شكل ( Single Busbar U )

11-3-4-   شينه بندي اصلي و انتقالي ( Main And Transfer Bus)

11-3-5-   شينه بندي دوبل باسبار ( Doubge Busbar )

11-3-6-    شينه بندي 5/1 كليدي ( Breaker and Half Busbar )

11-3-7-   شينه بندي دو كليدي ( Dodble Breaker Busbar )

11-3-8-     شينه بندي تركيبي ( Combine Busbar )

11-3-9-     شينه بندي رينگي يا حلقوي ( Ring Busbar )

 

——-w————i——-——-k———–i———
دانلود مستقیم :  دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع
دانلود کمکی :    دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :  2,03  MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 146

قيمت فايل ورد : 15000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود ۸۰۰ سوال و جواب در مورد برق و متعلقات آن... مطلبی که امروز در وبسایت مهندسی برق برای دانلود آماده شده است، مربوط به ۸۰۰ سوال که همراه با جواب در مورد برق و متعلقات آن می باشد. در این فایل شما می...
دانلود پایان نامه بررسی پست ها و طراحی و محاسبات آ... نرم افزاری كه در اين پروژه برای طراحی و محاسبات پست های برق استفاده شده ، نرم افزار كاربردی طراحي و محاسبات پست هاست.اين نرم افزارDocwin نام دارد که م...
پروژه روش های بهبود عملكرد پست های انتقال به كمك س... پروژه ای که امروز در این پست می بینید، مربوط به روش های بهبود عملكرد پست های انتقال به كمك سنسورها، می باشد. فایل این پروژه به صورت پاور پوینت (ppt) م...
دانلود پروژه کامل پست های انتقال برق... پيشرفت صنعتي و در نتيجه، بالا رفتن استاندارد زندگي بشر توسعه منابع انرژي و استفاده از آنها امكان پذير مي گرداند. با افزايش مصرف انرژي، منابع انرژي نيز...

۳ دیدگاه در “دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع”

 1. i گفت:

  با سلام
  تاريخ تهيه يا انتشار اين پروژه كي بوده است؟
  با تشكر

 2. محمد داود مجیدپور گفت:

  سلام . وقت بخیر . با تشکر از سایت بسیار خوبتون.
  من این فایل رو دانلود کردم . ولی دریغ از حتی یک تصویر . ببخشید مگه آشنایی با تجهیزات پستهای فشار قوی بدون تصویر هم میشه لطفا به دوستانی که پروژه روی سایت آپلود میکنند بفرمایید به فراخور موضوع پروژه تصاویر رو هم تو متن پروژه در نظر بگیرند. حقیقتش من تصورم از فایلی که بابتش پول دادم یه چیز دیگه بود.
  ولی به هر حال ممنون

  • Admin گفت:

   سلام.اول تشکر میکنم به خاطر نظرتون راجع به سایت.خوب هر کسی به نوعی پروژه تهیه میکنه.ولی اینو بگم که باید قدر دان دانشجویی هایی بود که پروژه هاشون را بدون هیچ چشم داشتی برای سایت ارسال می کنند تا از ان ها تمام کاربران استفاده نمایند.ثانیا این پروژه 12 تا عکس و بیش از 30 تا جدول داره.ثالثا شما قبل اینکه فایل ورد رو بخرید تمام فایل pdf رو مطالعه میکنید پس حرفی که فرمودید 100 درصد درست نبود.موفق باشید.

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.