دانلود پایان نامه اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط Matlab


در پایان نامه حاضر اضافه ولتاژها، ظاهر شده در شبکه‌های توزيع و تاثير آنان در عمر و دوام ايزولاسيون تجهيزات فشار قوی مورد مطالعه قرار گرفته و توسط نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است.بطور کلی اضافه ولتاژها در شبکه‌های توزيع کمتر مورد توجه بوده‌اند. تصور کلی بر اين است که دامنه اضافه ولتاژها در شبکه‌های توزيع محدود بوده، به عنوان تهديد جدی و خطرناک در ايزولاسيون داخلی تجهيزات فشار قوی محسوب نمی‌شود

اضافه ولتاژها در کليد رديف ولتاژهای اسمی به عنوان تهديد جدی و عمده برای تجهيزات فشار قوی محسوب می‌شوند. به همين علت نيز انجام آزمايشات با ولتاژهای استاندارد، به عنوان اضافه ولتاژ، در رديف آزمايشات تايپ تست و روتين تست پيش‌بينی شده‌اند. نوع و مشخصات اضافه ولتاژها در رديف ولتاژهای اسمی انتقال (63KV) متفاوت از اضافه ولتاژها در رديف ولتاژهای توزيع (0.1KV)بوده،

در اين پروژه اضافه ولتاژهای ظاهر شده در شبکه توزيع (به علل مختلف از جمله پدیده فرورزنانس)مورد مطالعه قرار می‌گيرند و همچنین با MATLAB (متلب) شبیه سازی و آنالیز شده است. اضافه ولتاژها در شبکه توزيع به نوع تجهيزات فشارقوی از جمله موتورها، ترانسفورماتورها، کابلها بستگی داشته، متفاوت می‌باشند. در طی مطالعات حاضر اضافه ولتاژها در تجهيزات مختلف توزيع، پديده‌های روی داده، نوع و مشخصات اضافه ولتاژها و صدمه وارده به ايزولاسيون تجهيزات تعيين و مشخص می‌شوند.

خطرات مهم اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع :

مبحث مهم دیگری که در این پایان نامه بحث شده است ،  بررسی اضافه ولتاژها ناشی از عيوب توام با قوس يا AEF در شبکه‌های توزيع با جريان‌های زمين محدود شده و يا شبکه‌ها با جريان زمين صفر از نوع نول ايزوله می‌باشند. اين نوع اضافه ولتاژها به عنوان عامل اصلی صدمه به تجهيزات و بروز حوادث متعدد در شبکه‌های توزيع شهری و صنعتی، از جمله شبکه‌های مصرفی داخلی در نيروگاهها محسوب می‌شوند. ظهور اين نوع اضافه ولتاژها در شبکه مصرف داخلی در نيروگاهها و صدمه به موتورها و ساير تجهيزات جنبی ژنراتورها، خطرناک بوده، به کاهش سريع ساعات بهره‌برداری و توقف و Shut-Down ژنراتورها منجر می‌شود. ميزان اين نوع اضافه ولتاژها و صدمه ناشی از آنان در نيروگاهها بستگی مستقيم با وضعيت نقطه نول تغذيه در شبکه‌های مصرف داخلی دارد. وضعيت نقطه نول در شبکه مصرف داخلی در نيروگاهها و دامنه اضافه ولتاژها حاصل از عيوب زمين در اين شبکه‌ها و تاثير آنان در افزايش ساعات خاموشی ژنراتورها در طی مثالهای متعدد نشان داده شده است.

سرفصل های پایان نامه  اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط Matlab

چکيده

مقدمه(پيشگفتار)

فصل 1-    اضافه ولتاژها در شبکه‌های توزيع

مقدمه

1-1-    آشنايی کلی با اضافه ولتاژها

1-2-    اضافه ولتاژهای تعريف شده در استاندارد در شبکه‌های توزيع

1-3-    اضافه ولتاژهای پيش‌بينی شده در استاندارد

1-4-    خصوصيات شبکه‌های توزيع از نظر اضافه ولتاژها

1-5-    سطح ايزولاسيون شبکه در رديف ولتاژهای KV35-6

فصل 2-     اضافه ولتاژهای موجی تخليه جوی وآسيب‌پذيری شبکه توزيع در قبال آن

مقدمه

2-1-    اضافه ولتاژهای حاصل از تخليه جوی مستقيم بر خطوط انتقال و توزيع انرژی

2-2-    نتايج تجربی قطع خطوط توزيع ناشی از تخليه جوی

2-3-    تاثير اضافه ولتاژهای موجی تخليه جوی در ايزولاسيون داخلی تجهيزات فشار قوی

فصل 3-   اضافه ولتاژهای موقت فرکانس 50 درازمدت

مقدمه

3-1-    اضافه ولتاژهای موقت درازمدت

3-2-    اضافه ولتاژ موقت درازمدت ناشی از بار رآکتيو خطوط توزيع هوايی و زمينی

3-3-    اضافه ولتاژهای موقت کوتاه مدت با دامنه بالا

3-4-    نتايج مطالعات

فصل 4-     اضافه ولتاژها ناشی از پديده رزنانس و فرورزنانس در شبکه‌های توزيع

مقدمه

4-1-    بروز پديده فرورزنانس در شبکه‌های توزيع

4-2-    اضافه ولتاژهای ناشی از بروز پديده در شبکه‌های توزيع

4-3-    احتمال بروز پديده در شبکه‌های توزيع در هنگام قطع و وصل ترانسفورماتورها

فصل 5-   اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل ترانسفورماتوها در شبکه‌های توزيع

مقدمه

5-1-    قطع و وصل ترانسفورماتورها در شبکه توزيع

5-2-    پديده برش جريان

5-3-    اضافه ولتاژها ناشی از بروز Restrik

5-4-    اضافه ولتاژهای ناشی از وصل ترانسفورماتورها

فصل 6-   اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل ماشين‌های الکتريکی

مقدمه

6-1-    اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل موتورهای فشارقوی

6-2-    روش‌های محدود نمودن اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل موتورها

فصل 7-   کاهش عمر و دوام ايزولاسيون ترانسفورماتورها تحت تاثير اضافه ولتاژها در شبکه توزيع

7-1-    نقش ‌اضافه ولتاژهای موجی در کاهش عمر و دوام ايزولاسيون ‌ترانسفورماتورهای توزيع

7-2-    صدمات و خسارات ناشی از کاهش عمر و دوام ايزولاسيون ترانسفورماتورها

7-3-    نتايج مطالعات در مورد اختلال در ايزولاسيون و صدمه به ترانسفورماتور توزيع

فصل 8-   نقش اضافه ولتاژها در کاهش عمر و دوام ايزولاسيون موتورها

8-1-    مقدمه

8-2-    عيوب الکتريکی در سيم‌پيچی‌ها تحت تاثير اضافه ولتاژهای موجی حاصل از قطع و وصل موتورها

فصل 9-   اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل بانک های خازنی

مقدمه

9-1-    بانکهای خازنی و ضرورت قطع و وصل مداوم آنان در شبکه های توزيع

9-2-    اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل بانک های خازنی

9-3-    مطالعه اضافه ولتاژهاي گذراي ناشی ازکليدزنی بانکهاي خازنی موازي

نتيجه گيري

نتايج مطالعات

فصل 10-  برق‌گيرها به منظور مقابله با اضافه ولتاژها

مقدمه

10-1-  نقش برق‌گيرها در عمر و دوام ايزولاسيون تجهيزات فشارقوی در شبکه‌های توزيع

10-2-  مطالعه وشبيه سازی برقگير MOV

نتيجه گيری

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   دانلود پایان نامه اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط Matlab

دانلود کمکی :     دانلود پایان نامه اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط Matlab

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم :   5.15 MB

اشتراک گذاری شده توسط  :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 98

قيمت فايل ورد : 15000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه بررسی انواع برقگیرها و مزایا و معایب ... به منظور حفاظت از شبکه برق در مقابل اضافه ﻮﻟﺘﺍژ و تخلیه آنها به زمین از برقگیر استفاده می شود اضافه ﻮﻟﺘﺍژ یا ناشی از عوامل خارجی بوده نظیر صاعقه یا عو...
دانلود پایان نامه استفاده از برقگير جهت حفاظت از س... در این پایان نامه ابتدا به بررسی کامل اضافه ولتاژ پرداخته شده است و با انواع اضافه ولتاژ  در سیستم های قدرت آشنا خواهید شد و در ادامه استفاده از برقگي...
پایان نامه بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدر... فرورزنانس يك رزونانس غيرخطي است كه بين خازن شبكه نظيرخازن كابلها ،خطوط،خازن گريدينگ كليد قدرت و ... با اندوكتانس غير خطي تجهيزات نظير راكتور ،ترانس ول...
پایان نامه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگیر جهت حفا... در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکه ‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این ...

۴ دیدگاه در “دانلود پایان نامه اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط Matlab”

  1. mohammadhossein گفت:

    باعرض سلام وخسته نباشید
    تمام مطالبی که درموردبرقگیرها گفته شده خیلی خوب است.اما اگر امکان دارد مطالبی نیز درمورد تجهیزات اضافه ولتاژ درتاسیسات الکتریکی فشارضعیف نیزقراردهید.ممنون

  2. ahmad گفت:

    با سلام
    میخواستم بدونم من میتونم یه پروژه ی پانامه توليد برق بدون مصرف سوخت رو با این پایانامه تعویض کنم با تشکر

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.