پایان نامه آشنایی کامل با پست برق


در یک مجموعه یا سیستم صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستیابی به اهداف معینی فعالیت دارند جهت نیل به اهداف سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد که عبارتند از : مدیریت، برنامه ریزی، تجهیزات مناسب کار، نیروی انسانی ماهر و کارآمد به همین صورت نیز برای برق رسانی به مشترکین نیاز به مدیریت، برنامه ریزی، تجهیزات مناسب است.

پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود .

ترانس قدرت، ترانس زمین و مصرف داخلی، سویچگرجبران کنندهای تون راکتیو، تاًسیسات جانبی الکتریکی، ساختمان کنترل، سایر تاًسیسات ساختمانی .

پست های برق دارای انواع مختلفی میباشند که عبارتند از: پستهای افزاینده، پستهای انتقال انرژی، پستهای سویچینگ، پست های کاهنده فوق توزیع، پستها با عایق هوا، پستها با عایق گازی

پست های برق از نظر عایقی و محل نصب به انواع مختلفی تقسیم میشوند: پستهاي فشار قوي معمولي(Conventional)، پستهاي فشار قوي گازي(Gas Insulated Substation-GIS)،پست‌هاي تركيبي (Hybrid)، پستهاي داخلي (Indoor Substation)، پستهاي بيروني (Outdoor Substation)

پستهاي داخلي معمولي تا ولتاژ 110 كيلو ولت ساخته مي‌شود ولي استفاده از اين پست‌ها تا ولتاژ 33 كيلو ولت بيشتر رايج است. در اين پست‌ها تجهيزات قدرت در داخل يك ساختمان نصب مي‌گردند و از نظر ساختار و وضعيت فيزيكي تجهيزات ميتوان به سه دسته پست باز، نيمه باز و بسته تقسيم بندي كرد. در  پست باز تجهيزات عمده كه شامل كليدهاي قدرت و شينه بندي و ترانسهاي اندازه‌گيري مي‌باشد كاملاً، رونت مي‌شود و جهت حفاظت افراد از نزديك شدن به تجهيزات برق‌دار از صفحات مشبك فلزي به‌ عنوان محافظ استفاده مي‌شود.

در پست نيمه باز فقط شينه بندي كه عموماً، در بالاترين قسمت نصب ميگردد، قابل رویت بوده و ساير تجهيزات تا ارتفاع دسترسي توسط ديوار يا مواد عايقي نسوز پوشانيده شده و ديده نميشود، در پست‌هاي بسته كليه قسمت‌هاي برق‌دار يعني تمام تجهيزات و شينه‌بندي درون تابلو‌هاي فلزي كه از همه طرف مسدود مي‌باشد قرار دارند. پست‌هاي داخلي گازي تا ولتاژ بالاتر از 800 كيلو ولت نيز ساخته مي‌شود. از آنجائيكه كليه تجهيزات درون كپسولهاي گاز6SF قرار دارند امكان تماس سهوي با قسمت‌هاي برق‌دار به‌ هيچ وجه وجود ندارد.

در پست‌هاي بيروني كليه تجهيزات در يك محوطه فضاي باز كه محدوده آن Switchyard ناميده مي‌شود نصب مي‌گردند. اين پست‌ها عموماً براي ولتاژهاي بالاتر از 66 كيلو ولت ساخته مي‌شوند. در چنين سطح ولتاژي بدليل ازدياد حجم تجهيزات و همچنين رعايت فاصله اطمينان قسمت‌هاي برق دار و نيز پائين آوردن هزينه تمام شده ساخت پست و ملاحظات فني ديگر بطور عمده از پست‌هاي بيروني استفاده  مي‌گردد.

در پست‌های گازي كليه تجهيزات قدرت درون كپسولهاي محتوي گاز6SF كه قدرت عايقي آن تقريباً سه برابر هوا مي‌باشد قرار مي‌گيرند. به اين ترتيب فاصله قسمت‌هاي برق‌دار با يكديگر در درون كپسولهاي پر از گاز به مراتب كمتر از فاصله‌هاي لازم در پستهاي معمولي مي‌باشد و در مجموع تجهيزات فضاي بسيار كمتري را اشغال مي‌كنند.

پست‌هاي گازي تقريباً از سال 1960 ميلادي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مهمترين مزاياي پست گازي نسبت به پست معمولي عبارتند از:

فضاي كمتر جهت نصب تأسيسات كه در حدود 10 تا 15 درصد يك پست معمولي در همان سطح ولتاژ مي‌باشد.

چون كليه تجهيزات درون كپسول‌هاي گاز قرار دارند آلودگي‌هاي محيطي روي آنها تأثيري ندارد و بنابراين به تميز كاري و سرويسهاي دوره‌اي نيازي نيست.

امكان تماس سهوي پرسنل با تجهيزات برق‌دار وجود ندارد.

نصب و بهره برداري از پست به علت آماده بودن كليه تجهيزات درون كپسول‌هاي سبك وزن آلومنيومي، بسيار سريع انجام مي‌شود.

از سیستم های اضطراری دیگر ایستگاه باتری ها می باشند. اهمیت باطری ها بحدی زیاد است که از آنها به عنوان قلب سیستم یا پست برق نام می برند و به همین جهت نگهداری و بهره برداری صحیح از باتری ها در پستهای برق  بسیار حائز اهمیت می باشد. نظر به اینکه رله ها و سیستم حفاظتی نیاز به تغذیه جریان DC دارند و این جریان در حالت عادی از طریق شارژر تامین می گردد. لذا زمانیکه به هرعللی شارژر از مدار خارج شود یا ایستگاه بدون برق گردد اگر باتری ها توانایی تامین برق DC مورد نیاز ایستگاه را نداشته باشند کل سیستم حفاظتی و مدارهای فرمان ایستگاه از کار می افتد واز این جهت سالم بودن و آماده بکار بودن باتری ها و هنچنین نگهداری از آ نها اهمیت فراوانی دارد.

 

ashnaie post bargh

نكته اساسي درباره تجهيزاتي كه در پستهاي بيروني استفاده ميشوند اين است كه كليه تجهيزات بايستي در برابر شرايط مختلف آب و هوائي مناطق مقاوم باشند.

كليه تجهيزات معمولاً در ارتفاعي نصب مي‌شوند كه قسمت زمين شده آنها(قسمتهاي فلزي تجهيزات) از سطح تمام شده پست حداقل 230 سانتيمتر فاصله داشته باشد، به اين ترتيب امكان تماس سهوي با  قسمت‌هاي تحت ولتاژ فشار قوي وجود ندارد. براي ايجاد اين ارتفاع در پست بيروني تجهيزات روي پايه‌ها يا اسكلت فلزي با ارتفاع مناسب در هواي آزاد نصب مي گردند. براي انجام اتصالات و ارتباط بين تجهيزات و نيز شينه‌بندي از سيم رشته‌اي همانند خطوط انتقال يا لوله آلومنيومي استفاده مي‌شود. بطور كلي پست‌هاي فشار قوي بگونه‌اي طراحي مي‌گردند كه موارد مهم زير در آنها رعايت گردد:

انجام عمليات لازم مانند نظارت بر وضعيت پست، صدور فرمانهاي قطع و وصل به كليدهاي قدرت، كنترل و حفاظت سيستم، نقل و انتقال لوازم و تجهيزات، توسعه و انجام تعميرات دوره‌اي و سرويس تجهيزات براحتي امكان پذير باشد. حداقل فواصل مجاز جهت قطعات و تجهيزات تحت ولتاژ با يكديگر و با زمين مطابق جداول استاندارد رعايت شود. متصديان پست از نظر برق گرفتگي در اثر تماس سهوي با قطعات تحت ولتاژ و يا پتانسيلهاي ناشي از اتصال كوتاه زمين به خوبي حفاظت شده باشند. هزينه‌هاي تمام شده پست ضمن حفظ كيفيت تجهيزات، به حداقل مقدار خود برسد.

در ادامه پایان نامه ای با موضوع آشنایی کامل با پست برای شما عزیزان آماده کرده ایم که میتوانید آن را دانلود نمایید.

سرفصل های این پایان نامه:

فصل 1-   صنعت برق

1-1-     تاریخچه صنعت برق در جهان

1-2-     تاریخچه صنعت برق در ایران

1-2-1-  تجارت از 16 سالگی

1-2-2- رقابت صنعتی

1-3-     رقابت بر سر تصاحب برق

1-4-      معرفی ایستگاه KV400 چغادک

1-5-     شناسنامه ایستگاه 400کیلو ولت چغادک

1-5-1- تعداد ترانسها

1-5-2- تعداد خطها

فصل 2-    نقشه ها و استانداردها

2-1-     استاندارد

2-2-     استانداردهای وزارت نیرو

2-3-     علایم وکدگذاری در دیاگرام های شبکه برق

2-4-     شناسایی خطوط

2-5-     شناسایی اتصال خطوط

2-6-     شناسایی کابلها

2-7-      شناسایی شین ها

2-8-      شناسایی کلیدها

2-9-     شناسایی ترانسفورماتوهای قدرت

2-10-    مشخصات جریان الکتریکی

2-11-  چگالی جریان الکتریکی

2-12-    اشکال مختلف جریان الکتریکی

2-13-  اندازه گیری جریان الکتریکی

2-14-    مقاومت الکتریکی

2-15-  توان

2-15-1-            ضریب توان

2-15-2-           توان لحظه ای

2-15-3-           توان موثر

2-15-4-           توان غیر موثر

2-15-5-           توان ظاهری

2-16-  نمودار مصرف بار ترانس ايستگاه 400  چغادك

2-17-  انواع نقشه ها

2-17-1-           نقشه های ساختمانی

2-17-2-           نقشه های تاسیسات

2-17-3-           نقشه های لی اوت(Layout)

2-17-4-           نقشه های ارت

2-17-5-           نقشه های الکتریکی

2-18-  خطوط انتقال

2-19-  روابط تجربی برای تعیین ولتاژ انتقال اقتصادی

2-20-  پایداری شبکه

2-21-  خطوط انتقال هوایی

2-22-    خطوط انتقال زمینی

2-23-    شبکه هاي فشار قوي عمومي

2-24-    فيدر  35

2-25-    خطوط نيرورساني

2-26-  خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف)

فصل 3-      کلیات پست

3-1-      تعریف پست

3-2-      انواع پست

3-2-1- براساس نوع وظیفه وهدف ساخت

3-2-2- براساس نوع عایقی

3-2-3-  معایب پستها با عایق گازی

3-2-4-  بر اساس نوع محل نصب تجهیزات

3-3-      تقسيم بندي پستها

3-3-1- از نظر عايقي

3-3-2- از نظر محل نصب

3-4-      پستهاي فشار قوي از نظر نوع عايق

3-4-1- پستهاي فشار قوي معمولي(Conventional)

3-4-2- پستهاي فشار قوي گازي(Gas Insulated Substation-GIS)

3-4-3- پست‌هاي تركيبي (Hybrid)

3-5-     پستهاي برق از نظر محل نصب تجهيزات

3-5-1-  پستهاي داخلي (Indoor Substation)

3-5-2- پستهاي بيروني (Outdoor Substation)

3-6-      پست‌هاي داخلي باز و نيمه باز

3-7-     پست‌هاي داخلي بسته

3-8-      پستهاي گازي( داخلي و بيروني )

3-9-      پستهاي معمولي بيروني

فصل 4-     تجهیزات پست

4-1-      اجزاء تشکيل دهنده پست

4-2-     تغذیه DC ایستگاه

4-3-      تعریف شین

4-3-1- انواع شین از نظر شکل ظاهری

4-4-      شین بندی

4-5-      عوامل موثردر نوع ترتیب وآرایش باسبار

4-6-     انواع شین بندی

4-6-1- شین ساده

4-6-2- شین مرکب یا چند تایی

4-7-     باسبارمرکب یا چند ثانی(دوبل)

4-7-1- روش دو بریکری

4-7-2- روش یک ونیم بریکری

4-8-     برقگیر

4-8-1- نوع میله ای یا شاخه ای(جرقه ای)

4-8-2- نوع سوپاپی

4-8-3-  نوع اکسید روی

4-8-4- برقگیر نوع لوله ای

4-8-5- برقگير قوس طولاني ( LFA )

4-9-     ترانس ولتاژ(PT)

4-9-1- ترانس ولتاژ خازنی (CVT)

4-9-2- ترانس جریان (CT)

4-10-    سکسیونر (کلید بدون بار)

4-10-1-           سکسیونر تیغه ای

4-10-2-           سکسیونر دورانی

4-10-3-           سکسیونر قیچی ای

4-10-4-           سکسیونر کشویی

4-11-  مکانیزم سکسیونر

4-12-  انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات

4-13-  بریکرها(دژنکتورها)

4-13-1-            استانداردهای کلید قدرت

4-13-2-           انواع کلید های قدرت

4-13-3-           کلید اکسپانزیون (آبی)

4-14-  جعبه زیر بریکر

4-15-  انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر

4-15-1-           فنری

4-15-2-           هیدرولیک

4-15-3-           پنوماتیک

4-16-  لاین تراپ و PLC (تله موج)

4-17-  سنکرونیزاسیون و المانهای تشکیل دهنده آن در پست ها

4-17-1-           تعریف سنکرون کردن

4-17-2-           شرایط سنکرون کردن

4-17-3-           سنکروسکپ با عقربه گردان

4-18-    ترانسقورماتور قدرت

4-19-  ساختمان ترانسهاي قدرت روغني

4-20-    قسمتهای اصلی ترانسفورماتور

4-20-1-            هسته

4-20-2-           سيم پيچي هاي ترانس

4-20-3-            تانك اصلي روغن

4-20-4-            مقره ها ( بوشينگ ها )

4-20-5-           سيستم هاي اندازه گيري و حفاظت ترانس

4-20-6-           انواع تب چنجر ترانسفورماتورها

4-20-7-           ترانسفورماتورهايي مجهز به سيستم اتوماتيك ولتاژ ( Avr = Automatic voltage regulation)

4-21-    ترمومترها

4-22-    نشان دهنده حرارت ورغن

4-23-    نشان دهنده سطح روغن

4-24-    رله بوخهولتز

4-24-1-           محدوديت هاي رله بوخهولتز

4-24-2-            سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاري ( شير فشار شكن )

4-24-3-           رادياتور يا مبدل حرارتي

4-24-4-            پمپ و فن ها

4-24-5-           قطع و وصل ترانسفورماتورهاي قدرت

فصل 5-    حفاظت

5-1-     حفاظت

5-2-     انواع حفاظت

5-2-1- حفاظت مکانیکی

5-2-2- حفاظت الکتریکی

5-3-      انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه

5-3-1- رله ولتمتری

5-3-2- رله جریان زیاد

5-3-3- رله دیستانس

5-3-4- رله دیفرنسیال

فصل 6-    ضمائم      

6-1-     اینترلاک

6-2-     تست رله

6-2-1- رله جریان زیاد

6-2-2- رله دیستانس و ارت فالت و دیفرنسیال

6-2-3- رله افت ولتاژ و ازدیاد ولتاژ

6-3-     تست روغن

6-3-1- نحوه تست قدرت عایق روغنی

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :     آشنایی کامل با پست برق

دانلود کمکی  :      آشنایی کامل با پست برق

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 2.15 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 45

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهی... امروزه مي توان گفت كه تمام وسايل صنعتي و خانگي و تجاری بطور مستقيم يا غير مستقيم با انرژی الكتريكي سروكار دارند كه نحوه توليد و توزيع اين صنعت عظيم مت...
دانلود پایان نامه بررسی پست ها و طراحی و محاسبات آ... نرم افزاری كه در اين پروژه برای طراحی و محاسبات پست های برق استفاده شده ، نرم افزار كاربردی طراحي و محاسبات پست هاست.اين نرم افزارDocwin نام دارد که م...
دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق ت... امروز در این پست پایان نامه ای با عنوان احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق، برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده ایم.  روش اجرائي انتقال انر...

۲ دیدگاه در “پایان نامه آشنایی کامل با پست برق”

  1. انتقاد گفت:

    با سلام ممنونم از سایت خیلی خوب و موثرتن فقط اگر میشد پروژه همه رشته ها رو از هم مجزا کنید جستجو خیلی بهتر برای کاربر میشد ممنونم از توجه شما

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.