پایان نامه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت


این پایان نامه به بررسی شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت پرداخته است. با توجه به اهميت عملكرد و پاسخ سيستم به خطاها در شبكه های قدرت ، سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت همواره بر مبناي رله گذاری اصلي و پشتيبان انجام مي‌شود. پایان نامه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت شامل سه فصل میباشد که هر فصل آن به بخشی از سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت پرداخته است فصل اول این پایان نامه به شناخت انواع سیستم حفاظتی در شبکه های قدرت و همچنین به المانهای این رله ها پرداخته است و فصل دوم پایان نامه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت به استاندارد سیستمهای حفاظتی مختلف شبکه قدرت و فصل سوم آن به دستورالعمل آزمونهاي راه‌اندازي و نگهداري از سيستم حفاظت پرداخته است.

سیستم های حفاظتی در سیستم های قدرت از اصلی ترین قسمت های یک سیستم قدرت محسوب می شود.از این رو شاخت آن از وقوع بسیاری از مشکلات در سیستم قدرت جلوگیری خواهد کرد.

 

سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت (2)

 

مهمترين دلايل بكارگيري حفاظت پشتيبان به شرح زير است:

عدم عملكرد احتمالي يا ايراد در هر يك از المانهاي تشكيل‌دهنده حفاظت اصلي اعم از ترانسفورماتور جريان، ترانسفورماتور ولتاژ، رله‌هاي اصلي، رله‌هاي كمكي و… كه موجب عدم كاركرد صحيح حفاظت اصلي شود.

تعميرات و آزمايش حفاظت اصلي باعث خروج اين سيستم از مدار مي‌گردد كه در اين حالت حفاظت پشتيبان وظيفه حفاظت سيستم را برعهده مي‌گيرد.

 

در ادامه سرفصلهای پایان نامه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

 

فصل 1-   اهداف، كليات و تعاريف

1-1-     مقدمه

1-2-     كليات

1-3-     ساختار عملكرد رله

1-4-     انواع رله‌ها

1-4-1-       رله اضافه جريان

1-4-2-       رله ديستانس

1-4-3-       رله ديفرانسيل

1-4-4-    رله ولتاژي

1-4-5-    رله اضافه شار يا اضافه تحريك

1-4-6-    رله فركانسي

1-4-7-    رله سنكرونيزم

1-4-8-    رله زماني

1-4-9-    ساير رله‌ها

1-5-   تعاريف

1-5-1-    زمان پاك شدن خطا

1-5-2-    زمان عملكرد رله

1-5-3-    زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي

1-5-4-    زمان بازشدن كليد قدرت

1-5-5-    حفاظت اصلي

1-5-6-    حفاظت پشتيبان

1-5-7-    محدوده حفاظتي

1-5-8-    قابليت اطمينان

1-5-9-    حساسيت

1-5-10-  تشخيص‌گذاري

فصل 2-   مشخصات فني سيستم و تجهيزات حفاظت

2-1-   مقدمه

2-2-   كليات

2-3-   حفاظت خطوط انتقال

2-3-1-    حفاظت ديستانس

2-3-2-       حفاظت اتصال زمين خطوط

2-3-3-       حفاظت اضافه جريان خطوط

2-3-4-       حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ

2-3-5-       حفاظت پايلوت خطوط انتقال

2-4-     حفاظت شينه

2-4-1-       حفاظت ديفرانسيل امپدانس بالا

2-4-2-       حفاظت ديفرانسيل امپدانس پايين

2-5-     حفاظت كليد قدرت

2-5-1-       حفاظت اشكال كليد

2-5-2-       نظارت بر مدار تريپ

2-5-3-       حفاظت عدم هماهنگي كنتاكتهاي كليد

2-6-   حفاظت ترانسفورماتور قدرت

2-6-1-       حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت

2-6-2-       حفاظت خطاي زمين محدودشده

2-6-3-       حفاظت افزايش شار/ولتاژ

2-6-4-       حفاظت كاهش ولتاژ

2-6-5-       حفاظت اضافه جريان فاز و نوترال

2-6-6-       حفاظت تپ چنجر

2-6-7-       ساير حفاظتها

2-7-     حفاظت راكتور

2-8-     حفاظت بانك خازني

2-8-1-       حفاظت جريان زياد يك واحد مجزا

2-8-2-       حفاظت جريان زياد بانك خازني

2-8-3-       حفاظت قوس الكتريكي در ميان خازن

2-8-4-       حفاظت ولتاژ زياد بانك خازني

2-8-5-       حفاظت عدم تقارن جريان

2-9-     طرحهاي حفاظتي پيشنهادي

2-9-1-       حفاظت خطوط 230 و 400 كيلوولت

2-9-2-       حفاظت خطوط 132 و 63 كيلوولت

2-9-3-       حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 230 و 400 كيلوولت

2-9-4-       حفاظت ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 132 و 63 كيلوولت

2-9-5-    حفاظت كليد قدرت (تنها در سطوح ولتاژي 230 و 400 كيلوولت)

2-9-6-    حفاظت شينه (تنها در سطوح ولتاژي 230 و 400 كيلوولت)

2-9-7-       حفاظت راكتور

2-9-8-       حفاظت بانك خازني

2-9-9-       حفاظت فيدر (33) 20 كيلوولت در پستهاي 63 و 132 كيلوولت

2-10-   نيازمنديهاي ترانسفورماتورهاي جريان

2-11-   نمونه‌هايي از انتخاب طرحهاي حفاظتي پستهاي فوق توزيع و انتقال

2-11-1-  رله‌گذاري يك پست 20/63 كيلوولت نمونه

2-11-2-  رله‌گذاري يك پست 63/230 كيلوولت نمونه

2-11-3-  حفاظت ترانسفورماتور قدرت

2-11-4-  حفاظت شينه و باس كوپلر

2-11-5-  حفاظت كليد قدرت

فصل 3-   دستورالعمل نصب، راه‌اندازي و نگهداري سيستم حفاظت

3-1-   مقدمه

3-2-   نصب

3-3-   آزمونهاي راه‌اندازي

3-3-1-    آزمونهاي عايقي

3-3-2-    آزمون ترانسفورماتورهاي جريان

3-3-3-    آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

3-3-4-    بررسي صحت تنظيمات بر روي رله

3-3-5-    آزمون رله به كمك تزريق جريان در ثانويه

3-3-6-    آزمون سيستم حفاظتي به كمك تزريق جريان در اوليه

3-3-7-       ساير موارد

3-4-     آزمونهاي دوره‌اي تجهيزات حفاظتي

3-4-1-       آزمايش دوره‌اي رله ديستانس (21,21N)

3-4-2-       آزمايش دوره‌اي فاصله‌ياب خطا(96)

3-4-3-    آزمايش دوره‌اي رله وصل مجدد (79)

3-4-4-    آزمايش دوره‌اي رله سنكرون چك (25)

3-4-5-    آزمايش دوره‌اي رله ولتاژ كم يا ولتاژ صفر (27)

3-4-6-    آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان مولفه منفي (46)

3-4-7-    آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان آني (50,50N)

3-4-8-    آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان با زمان معين (51,51N)

3-4-9-    آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان با زمان معكوس (51, 51N)

3-4-10-  آزمايش دوره‌اي رله تشخيص اشكال كليد (50 BF)

3-4-11-  آزمايش دوره‌اي رله اضافه ولتاژ (59)

3-4-12-  آزمايش دوره‌اي رله حفاظت اتصال زمين با ولتاژ باقي‌مانده (64)

3-4-13-  آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معين (67,67N)

3-4-14-  آزمايش دوره‌اي رله اضافه جريان جهت‌دار با زمان معكوس (67,67N)

 

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

       دانلود کمکی   :    شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      2.26  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 58

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه اصول حفاظت دیستانس و دیفرانسیل دیجیتال ... با توجه به پیشرفت و توسعه روز افزون سیستم های قدرت الکتریکی و همچنین با توجه به حساسیت بالای این سیستم، این امور را مستلزم می دارد تا با یک سیستم با ق...
پایان نامه بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله ... پایان نامه ای که در این پست برای دانلود آماده شده است به بررسی ، راه‌اندازی و نگهداری انواع رله و سيستم های حفاظتی که در شبکه های برق (از حفاظت تجهیزا...
دانلود پایان نامه شبیه سازی اثر برخورد صاعقه به اط... پایان نامه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است اثرات برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال را مورد بررسی قرار داده و همچنین به شبیه سازی آن پرداخت...
دانلود پایان نامه کاربرد میکروکنترلر و میکروپروسسو... در این پایان نامه به بررسي كاربردهای ميكروكنترلرها و ميكروپروسسور در سيستم هاي قدرت نظير ترانسفورماتور قدرت (درجه حرارت سيم پيچ ها، درجه حرارت روغن، ر...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.