دانلود پایان نامه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی


در اين پایان نامه نویسنده در مورد مشخصات الكتريكي كابل مانند گنجايش خازني، امپدانس، مقاومت عايقي و تلفات كابل و ضريب قدرت عايقي در كابل‌ها و روش محاسبه امپدانس كابل‌هاي موازي و همچنين در مورد كابل‌هاي موازی و راكتانس های توالي مثبت و منفي و صفر كابل‌ها با بررسي اثر مسير برگشت زمين و غلاف بر روی كابل‌های تك‌ رشته‌اي و سه‌ رشته‌ ای و همچنين روش حذف كردن راكتانس خازني بحث کرده و در ادامه با انواع كابل‌ها ی زيرزمينی و همچنين مواد بكار رفته در عايق‌ها و نوع هادي‌هاي موجود در كابل‌ها و تكنيك‌ های نصب و روش‌های حفاظت كابل‌های مختلف در شرايط محيطي و جوی متفاوت و تنش‌ها مكانيكی و حرارتي موجود در كابل‌ها و انواع خطا‌های موجود در كابل مانند قطع‌ شدگي و يا اتصال زمين با استفاده از تكنيك‌های مختلف آشنا خواهيد شد.

مقدمه ای برای کابل ها و کابل های زیر زمینی :

همانطور كه مي‌دانيد در بين انواع مختلف انرژيهايي كه تا كنون شناخته شده است. انرژي الكتريكي يكي از بهترين و مناسبترين انرژيها مي‌باشد و به علت سهولت در انتقال اين انرژي نسبت به ساير انرژيها در تهيه ساير انرژيهاي مورد نياز نيز از آن استفاده مي‌گردد. جهت انتقال انرژي الكتريكي از مراكز توليد به مراكز مصرف ابتدا پس از توليد انرژي الكتريكي به منظور كاهش تلفات توسط ترانسفورماتورهاي افزاينده ولتاژ را افزايش مي‌دهند ولتاژ توليدي توسط ژنراتورها تقريباً در حدود KV20 كيلوولت مي‌باشد و بوسيله ترانسهاي افزاينده اين ولتاژ به مقدارهاي 63-132-400 كيلو ولت تبديل مي‌شود. پس از انتقال اين انرژي توسط كابلهای هوايي مجدداً در مراكز مصرف و توزيع توسط ترانسفورماتورهاي كاهنده ولتاژ كاهش مي‌يابد. اصولاً در بخش توزيع انرژي الكتريكي در صنعت از دو روش 1- استفاده از سيم هاي هوايي و ديگري 2- استفاده از كابلهاي مي‌باشد. كه در اين پروژه ما در مورد بررسي و شناخت انواع كابلها و چگونگي استفاده آنها توضيح مي‌دهيم.

انواع کابل ها_[wikipower.ir]

نتیجه گیری های حاصل از این پروژه :

در اين پروژه خواهید خواند که برای استفاده از يك كابل بايد مشخصات الكتريكي آن را به دست آورد بنابراين برای اين منظور ابتدا ظرفيت خازني كابل و كاپاسيتانس كابل و همچنين امپدانس و مقاومت ظاهري و تلفات رسانا و عايق كابل را محاسبه کرده كه  اين پارامتر‌ها مشخص کننده ميزان جريان‌ دهي هر كابل و افت ولتاژ در كابل و استقامت در برابر تنش‌هاي الكتريكي می باشند.

 از مشخصات الکتريکی مهم ديگر يك كابل محاسبه راكتانس و مقاومت توالي صفر و امپدانس بين کابلهای موازی مي‌باشد كه برای بدست آوردن  راكتانس ومقاومت توالی صفر جريان مسير برگشتي را از هادي كابل سه‌فاز از طريق زمين يا غلاف يا تركيبي از اين دو قرار داده شده است كه محاسبات نشان داد اگر جريان برگشتي تركيبي از زمين و غلاف باشد در اين صورت راكتانس توالي كمترين مقدار را خواهد داشت.

 اگر کابلها باهم موازی باشند بين اين کابلها يک امپدانس به وجود می آيد كه اين امپدانس نسبت به بار متغيير بوده و در بررسي هايی که انجام شده اين نتيجه حاصل شده است که برای كابل‌های تك‌رشته‌ای اگر هادیهاي خنثي به‌همديگر متصل باشند و زمين نشوند اگر مدار كاملا متقارن يا ترانسپوزه باشد امپدانس توالي مثبت و منفي اثر مناسبي در جريان نشتي مدار برگشتي زمين وجود نخواهد داشت اما اگر بار نامتقارن باشد باعث افزايش جريان نشتي در مسير برگشتي زمين مي‌شود.

و همچنين در اين بررسی میبینید که كارخانجات كابل با در نظر گرفتن مشخصات الكتريکي و مكانيكي و شرايط محيطي كابل‌هاي مختلفي می سازند كه اين كابل‌ها در دو نوع فشار متوسط و فشار قوي ساخته‌ مي‌شوند در اكثر كابل‌هاي فشار متوسط ازعايق كاغذ آغشته به روغن و در كابل‌هاي فشار قوي به دليل بالا بودن جريان از عايق آغشته به روغن استفاده مي‌شود و براي نصب كابل تكنيك‌ها و شرايط خاصي وجود دارد از مهم‌ترين اين شرايط دماي لازم براي نصب كابل و حداقل شعاع خمش كابل و كشش مجاز كابل مي‌باشد.كه اين شرايط توسط جدولهايي  از طرف كارخانه سازنده مشخص مي شود در حالت كلي بهترين روش براي كابل كشي استفاده از روشهاي استاندارد مي باشد

سر فصل های پایان نامه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی :

مقدمه

فصل اول : انواع كابهای زير زمينی

1-1- كابلهای فشار متوسط

1-1-1- كابلهاي زرهي

1-1-2- كابلهاي كمربندي

1-1-3- كابل H

1-2- كابلهاي فشار قوی

1-2-1- كابل روغني

1-2-1-1- الف : كابل روغني با فشار كم

1-2-1-2- كابل روغني با فشار زياد

1-2-2- كابل گازی

1-2-2-1- كابل گازي با فشار داخلي در غلاف آلومينيومی

1-2-2-2- كابل گازي با فشار داخلي در لوله فولادی

1-2-2-3- كابل گازي با فشار خارجي در لوله فولادی

1-2-2-4- كابل كپسولي با گاز SF6

2-3- كابل لاستيكي و پلاستيكی

1-3-1- كابل پروتودور

1-3-2- كابلي پلي اتيلن

1-4- كابل فشار قوي جريان دائم

1-5- نشانه‌های شناسائي كابلها

فصل دوم : مشخصه‌های الكتريكی كابلها

2-1- گنجايش خازني- مقاومت خازني- ضريب گنجايش- كاپاسيتانس

2-1-1- گنجايش خازني كابلهاي تك رشته‌اي

2-1-2- كابلهاي سه رشته‌اي با حفاظ مشترك

2-1-3- گنجايش يا مقاومت خازني در واحد طولC’b

2-2- امپدانس- مقاومت ظاهري- مقاومت مركب

2-3- مقاومت عايق

2-3-1- مقاومت عايقي در واحد طول و پديده نشت

2-4- ضريب قدرت عايق (زاويه افت عايق)

2-4-1- تلفات عايق

2-4-2- توزيع تنش (ولتاژ) الكتريكي در تنه كابل و محاسبه آن

2-4-3- توزيع تنش الكتريكي(ولتاژ)a.c در كابلهاي حفاظدار

2-4-3-1- تنش در سطح رسانا

2-4-3-2- قطر رسانا

2-4-3-3- توزيع تنش d.c

2-5- تلفات كابل

2-5-1- تلفات رسانا

2-5-2- تلفات عايق

2-5-3- تلفات حفاظ فلزي- غلاف فلزي- زره

2-5-3-1- تلف جريانهاي سرگردان (گردابي)

2-5-3-2- تلف مداري غلاف

2-6- تعيين افت ولتاژ

2-6-1- مسيرهاي كوتاه

2-6-2- مسيرهاي طولاني (بلند)

فصل سوم : راكتانسهاي توالي مثبت و منفي و صفر كابها

1-3- راكتانس و مقاومت توالي صفر

1-3-1- كابل سه رشته‌ای

3-1-1- هنگامي كه هر دو مسير برگشت زمين و غلاف وجود داشته باشد

3-1-2- هنگامي كه فقط مسير برگشت غلاف وجود داشته باشد

3-1-3- هنگامي كه فقط مسير برگشت زمين وجود داشته باشد (كابلهاي بدون غلافe.g)

3-2- كابلهاي تك رشته‌اي

3-3- حذف كردن راكتانس خازني

3-3-1- براي كابل‌هاي تك رشته‌اي و سه رشته‌اي غلافدار

فصل چهارم : محاسبه امپدانس كابلهای موازی

4-1- محاسبه امپدانس كابلهاي موازي

4-1-1- كابلهاي تك رشته‌اي

فصل پنجم : تكنيكهای نصب كابها

5-1- حمل و نقل

5-2- تخليه قرقره

5-3- حداقل دما براي نصب كابل

5-4- حداقل شعاع خمش

5-6- كشش مجاز كابل

5-6- روشهاي مختلف كابل كشي

5-6-1- كابل بكار رفته در داخل پستهاي توزيع

5-6-2- كابلهاي خارج شده از پستهاي توزيع

5-6-2-1- دفن كابل در زمين

5-6-2-2- سيستم مجراي كابل يا سيستم زيرزميني

5-7- توصيه‌هاي عمومي درباره كابل كشي

5-7-1- تنش‌هاي مكانيكي خارجي

5-7-2- تنشهاي حرارتي خارجي

5-7-3- حفاظت در برابر عوامل جوي و مواد خورنده

5-7-4- اتصال به زمين و تداوم الكتريكي پوششهاي فلزي كابلها

5-7-5- جداسازي يا تفكيك كابل كشيهاي مربوط به مدارهاي با ولتاژ خيلي پايين و وسايل ارتباطي

5-7-6- انتخاب وسايل كابل كشي

5-7-7- نقاط تجمع آب يا گرد وخاك

5-7-8- آماده سازي انتهاي كابل

5-7-8-1- كابلهاي با عايق پليمري با ولتاژ 1/0.6 كيلوولت

5-7-8-1- كابل با عايق پليمري و ولتاژ بالاتر از 1/  6/0 كيلوولت تا 30/18 كيلوولت

5-7-9- ذخيره طول معيني از كابل در هنگام نصب

5-8- كابل‌كشي در داخل پست

5-8-1- كابل‌كشي روي ديوار يا سقف يا قفسه و سيني كابل

5-8-2- كابل در كانال

5-3- كابل‌كشي در خارج از پست

5-3-1- خواباندن كابل در گودال و دفن آن در زمين

5-3-1-1- مسير كابل

5-3-1-2- حفر كانال

5-3-1-3- نصب كابل

5-3-1-4- عبور كابل از لوله

5-3-2-روشهاي مختلف كشيدن كابل

فصل ششم : عيب يابی در كابلها

6-1- انواع عيب در كابل

6-1-1- الف- چگونگي تشخيص اينكه عيب اتصال زمين و يا اتصال كوتاه در كابل مي‌باشد

6-1-2- ب- چگونگي تشخيص قطع بودن در كابل

6-2- مشخص كردن فاصله محل وقوع اتصال كوتاه در كابل به روش مقايسه‌اي

6-3- تعيين محل اتصالي در كابل توسط مقاومت

6-4- چگونگي تعيين مكان اتصال كوتاه كابل با زمين

6-4-1- بوسيله مقايسه در افت ولتاژ‌ها

6-4-2- تعيين محل اتصال به زمين در كابل با روش دو نقطه‌اي يا هاين سل مان

6-4-4- تعيين فاصله محل اتصال به زمين با استفاده از پل‌اندازه‌گيري(Murray)

6-4-5- تعيين محل اتصالي در كابل با استفاده از روش جهت جريان يا وورم باخ

6-4-6- تعيين محل اتصالي در كابل به طريق استفاده از پل فشار قوي (Murray)

6-5- چگونگي تعيين محل قطع شدگي هادي در يك كابل

6-5-1- با استفاده از ظرفيت خازني كابل

6-5-2- تعيين محل قطع شدگي در كابل با استفاده از منبع جريان وگوشي

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    دانلود پایان نامه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

دانلود کمکی :      دانلود پایان نامه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    2٫26   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 124

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت... برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پروژه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند...
اصول سرکابل زنی شبکه های قدرت همراه با تصویر... نقاط ضعف عمده سیستم های کابلی در مقایسه با خطوط هوایی عبارتند از: هزینه اجرایی بالاتر (هرچه سطح ولتاژ افزایش یابد اختلاف هزینه قابل ملاحظه تر می شود)،...
دانلود دستورالعمل کابل کشی شبکه های زمینی... قبل از کابل کشی باید نکات لازم در مورد نصب کابل مورد بررسی قرار گیرد. حمل و نقل و تخلیه قرقره کابل از مسائلی است که بی توجهی به آن موجب وارد آمدن آسیب...
دانلود نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + آموزش...  نرم افزار PSET جهت محاسبه تعداد، سطح مقطع و همچنین افت ولتاژ کابل های فشار ضعیف (تا 400 ولت)  طراحی و نوشته شده است و می توان کابل های چند رشته ای، ک...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.