دانلود استانداردهای برق (سری هشتم) مشخصات فنی وسایل اندازه گیری


این استاندارد مشخصات اصلی دستگاه های مختلف اندازه گیری کیفیت برق و همچنین نیازها و امکانات ضروری دستگاه های اندازه گیری و معیار و نحوه انتخاب دستگاه های اندازه گیری الکتریکی را در برمی گیرد. این استاندارد، دیگر تجهیزات اندازه گیری قابل کاربرد در صنعت برق را با کیفیت برق ارتباطی ندارند شامل نمی شود.هدف از تهیه این استاندارد راهنمای استفاده کنندگان در انتخاب مناسب دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده در رابطه با کیفیت برق می باشد.

electrical_WIKIPOWER.IR
اصطلاحات و تعاریف در وسایل اندازه گیری:
در این استاندارد اصطلاحات و یا واژه ها  یا تعاریف زیر بکار می رود:
اعوجاج الکترومغناطیسی: هر پدیده اکلترومغناطیسی که در عمل ممکن است عملکرد یک دستگاه یا سیستم را دچار اختلال سازد.
سازگاری الکترومغناطیسی: توانایی یک دستگاه یا سیستم برای عملکرد رضایت بخش در محیط الکترومغناطیسی خود، بدون اینکه اعوجاج الکترومغناطیسی بالاتر از حد مجازی را به هر عنصر در آن محیط وارد کند.
سطح سازگاری الکترو مغناطیسی: حداکثر مشخص سطح اعوجاح الکترو مغناطیسی که انتظار حضور آن بر یک دستگاه یا سیستم در حال کار می رود.
مصونیت در مقابل اعوجاج: توانایی یک دستگاه یا سیستم بدون وجود اختلال در کار آن در حضور یک اعوجاح الکترومغناطیسی.
سطح مصونیت: حداکثر سطح یک اعوجاج الکترومغناطیسی که می تواند به دستگاه اعمال شده و عملکرد دستگاه دچار اختلال نشود.
سطح انتشار: سطح یک اوجاج الکترومغناطیسی مشخص که از یک دستگاه یا سیستم معین انتشار می یابد و از طرق خاص اندازه گیری می شود.
فیلکر: تاثیری زودگذر که یک منبع روشنایی روی حس بینایی گذاشته در حالی که توزیع طیفی یا شدت روشنایی آن تغییر می کند.
هارمونیک: مولفه فرکانسی با مرتبه بزرگتر از یک در سری فوریه یک کمیت منتاوب.
هارمونیک های میانی: مولفه فرکانسی یک کمیت متناوب که فرکانس آن ضریب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی موج نمی باشد.

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :  دانلود استانداردهای برق (سری هشتم) مشخصات فنی وسایل اندازه گیری

دانلود کمکی :     دانلود استانداردهای برق (سری هشتم) مشخصات فنی وسایل اندازه گیری

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 1,8 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

مطالب مرتبط ....

دانلود کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی... کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی از دیگر کتبی میباشد که در سطح فوق لیسانس در رشته مهندسی برق و معمولا گرایش قدرت به عنوان منبع درس کیفیت توان که در ...
دانلود استانداردهای برق (سری نهم) بازرسی و اطمینان... استاندارد حاضر بررسی مونیتورینگ کیفیت برق در شبکه های برق، اثرات کیفیت نامناسب برق بر تجهیزات شرکت های برق و مصرف کنندگان، تغییر مقادیر اندازه گیری شد...
دانلود استانداردهای برق (سری چهارم) تغییرات ولتاژ ... در این سری از استانداردهای برق (سری چهارم) به ارائه حدود مجاز برای تغییرات ولتاژ و فرکانس پرداخته است.این استاندارد تغییرات بلند مدت ولتاژ ، عدم تعادل...
دانلود استانداردهای برق (سری ششم) زمین کردن... هدف از این استاندارد ، بررسی اثر سیستم  زمین و نحوه زمین کردن بر کیفیت برق می باشد. این استاندارد کلیه موضوعات مربوط به اثرات سیستم زمین و انواع روش ه...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.