دانلود مقاله طراحی آی سی کنترل کننده منطق فازی


در اين مقاله با استفاده از فناوری جديد تراشه های FPGA دست به طراحی يک آی سی کنترل کننده فازی زده شده است. اين امر سبب صرفه جويی در خور توجهی در وقت و هزينه طراحی شده است و از سوی ديگر دقت وکارآيی طرح به اندازه کافی است و نيازهای کاربر را برآورده می کند. با اين شيوه کاربر ميتواند خواسته های خود را توسعه داده و طراح نيز فارغ از در گيريها و مشکلات پياده سازی به طراحی مدار مشغول گردد.
در بخش ابتدايی اين مقاله بخشهای مختلف کنترل کننده فازی تشريح شده اند و در کنارآن سعی شده است که تکيه بيشتری برکنترل کننده پياده سازی شده در اين مقاله وتشريح خصوصيات آن باشد. در بخش بعددرموردشيوه پياده سازی جديد وچگونگی اعمال آن بر روی کنترل کننده موردنظر بحث شده است. در انتها نتايج عملی کار و خصوصيات سخت افزار حاصل فهرست شده اند.

کنترل کننده فازی
کنترل کننده منطق فازی در سالهای اخير پيشرفت چشمگيری در کنترل سيستمهای پيچيده غير خطی داشته است و در بسياری از موارد به عنوان گزينه مناسب تری نسبت به کنترل کلاسيک پيشنهاد ميگردد.
کنترل کننده فازی شيوه ای است که بر اساس تجربه و دانش انسانی و عدم قطعيت موجود در پروسه ها بنا شده است. در اين شيوه سيستم پيچيده را بر اساس فهم و تجربه به زير سيستمهای ساده تر تفکيک می کنند و هر بخش را با قوانين ساده کنترل می کنند. کنترل کننده ﻧﻬايی برای کل سيستم از ترکيب تمام کنترل کننده های محلی به دست مي آيد. يک کنترل کننده فازی مشتمل بر سه بخش زيرمی باشد:

1- بخش فازی ساز 2- بخش پايگاه دانش 3- بخش فازی زدا

نتيجه گيری از مقاله طراحی کنترل کننده فازی:
طراحی مدارات بوسيله آرايه های منطقی برنامه پذير و با کمک زباﻧﻬای تشريح سخت افزار باعث ايجاد تحول بزرگی در عمليات طراحی و پياده سازی مدارات مختلف شده است. سيستمهای کنترلی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده اند و مي توان جهت کنترل سيستم به شيوه های متفاوت، کنترل کننده را به اين شيوه طراحی و پياده سازی کرد که همانگونه که در اين مقاله نشان داده شد عمليات طراحی به سادگی انجام شده و باعث صرفه جويی در وقت و هزينه خواهد شد. ضمن آنکه دقت و کارآيی مدار حاصل قابل قبول است.

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :  دانلود مقاله طراحی آی سی کنترل کننده منطق فازی

دانلود کمکی :    دانلود مقاله طراحی آی سی کنترل کننده منطق فازی

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 282  KB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

مطالب مرتبط ....

مقاله روش های موثر کلیدزنی به منظور کاهش تلفات در ... مقاله ای که در این بخش برای دانلود آماده شده است ، به ارائه طرح های موثر و بهینه کلید زنی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع پرداخته است.در این مقاله ر...
دانلود مقاله بهبود كيفيت توان با استفاده از UPQS د... در اين مقاله كنترل UPQS با استفاده از تئوري توان راكتيو لحظه اي تحقيق و نتايج شبيه سازي UPQS با نرم افزار PSCAD/EMTDC ارائه شده است. يكي از عناصر ش...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.