دانلود مقاله شبیه سازی اثر اتصال زمین در سیستم های توزیع


هدف اصلی از اتصال زمین در شبکه های توزیع، تثبیت ولتاژ شبکه و آماده سازی مسیری آسان برای گذر جریان خطا به زمین می باشد. اغلب اثر زمین کردن در بررسی سیستم توزیع نادیده گرفته می شود یا اهمیت کمی به آن می دهند. در این بررسی مشاهده می شود هنگام افزایش مقاومت اتصال زمین، ولتاژ نول در ابتدای فیدر اصلی کاهش یافته و در انتهای فیدر افزایش می یابد و جریان سیم نول در ابتدای فیدر زیاد شده و در انتهای آن کم می شود. جریان نشتی به زمین با افزایش مقاومت اتصال زمین کاهش می یابد.

با افزایش مقاومت اتصال زمین هنگام خطای تک فاز به زمین موجب زیاد شدن دامنه اضافه ولتاژ و کم شدن دامنه افت ولتاژ می گردد. همچنین مقاومت خطای زمین تاثیر زیادی بر پروفیل ولتاژ هنگام خطای تک فاز دارد، به طوری که با افزایش مقاومت خطای زمین اضافه ولتاژ و افت ولتاژ کمتر خواهد شد. نتایج شبیه سازی اثر اتصال زمین در سیستم های توریع را به خوبی نشان می دهد. این مقاله اثر زمین کردن بر کیفیت توان در سیستم های توزیع سه فاز چهار سیمه که به صورت نامتقارن بارگذاری شده اند را بررسی می کند. این بررسی شامل اثر اتصال زمین سیستم بر روی ولتاژ و جریان نول در عملکرد عادی شبکه و ولتاژ و جریان فازها هنگام خطای تک فاز می باشد.

سیستم های سه فاز چهار سیمه با اتصال زمین متعدد در شبکه های توزیع امروزی به خاطر حساسیت بیشتر حفاظت و رفع خطا نسبت به سیستم های سه فاز سه سیمه به صورت گسترده به کار برده می شود. سیستم های چهار سیمه به علت بار گذاری غیر متقارن تحت شرایط نامتعادل کار می کنند. نامتعادلی برای عملکرد و قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم خطر آفرین است.

—-w————i——-——-k———–i———
      دانلود مستقیم :  دانلود مقاله شبیه سازی اثر اتصال زمین در سیستم های توزیع
      دانلود کمکی  :   دانلود مقاله شبیه سازی اثر اتصال زمین در سیستم های توزیع

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  986   KB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.