سیگنالینگ NO.5


پیدایش سیگنالینگ NO.5 :

این سیگنالینگ در سال 1964 استاندارد شده و اولین سیستم سیگنالینگی بود که برای ارتباطات بین المللی به کار گرفته شد. بعد از جنگ جهانیه دوم از این سیستم استفاده می شد.

موارد استفاده از سیگنالینگ NO.5 :

1- این سیگنالینگ اولین سیستمی بود برای ارتباطات اپراتوری و نیمه اتوماتیک.
2- این سیستم به صورت یک طرفه ، دو طرفه و انتهایی وهمچنین ترانزیتی به کار گرفته می شود.
3- این سیستم در ارتباطات بین المللی به صورت دو طرفه بوده.

جزئیات سیگنالینگ NO.5 :

1- COMMPELED(اجبا ری )
2- استفاده از فرکانسهای 2400 و 2600
3- دراین سیستم از سیگنالهای INBAND  استفاده می شود.
4- استفاده به صورت LINE SIG ,REGISTER SIG
5- این سیگنالینگ جزو سیگنالهای مراکز انالوگ محسوب می شود

سیگنالینگ SIGNALING NO.5 به دو صورت استفاده می شود :

LINE SIGNALING : سیگنالینگی که بین دو مرکز مبادله می شود

REGISTER SIGNALING  : سیگنالینگی که بین مشترک و مرکز ارسال می شود

استفاده از این سیگنالینگ در ارتباطات بین الملل:

در سرویس های بین الملل از این سیستم به در صورت استفاده می شود :

1: KP1

در این روش سیگنالینگ مراکزISC  به صورت  مستقیم و بدونه واسطه ارتباط برقرار می کنند و فرم سیگنالینگ آن به صورت زیر می باشد :

KP1 = KP + Z(DD) + NN + ST

2: KP2

در این روش سیگنالینگ مراکز ISC  به صورت غیرمستقیم و با واسطه ترانزیت ارتباط برقرار می کنند وفرم سیگنالینگ آن به صورت زیر می باشد :

KP2 = KP + CC + Z(DD) + NN + ST

NO.5

مطالب مرتبط با سیگنالینگ NO.5

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.