پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق


 ژنراتور برق یکی از مهم ترین اجزا موجود در نیروگاه های تولید برق  است و از آنجا که سیستم تحریک مهم ترین جزء هر ژنراتور را شامل میشود لذا سیستم تحریک نقش بسیار مهمی، در تولید برق دارد. کاربرد مهم  سیستم تحریک، اين است كه می تواند ژنراتور را طوری هدایت کند كه ژنراتور در ناحیه امن (محدوده پایداری) باقی بماند.

لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهم سیستم تحریک در نیروگاهها، طبيعي است که حساسیت روی سیستم تحریک بالا مي رود و اگر مشکلی در سیستم تحریک ایجاد شود، این مشکل به طور مستقیم روی ژنراتور اثر می گذارد. به عنوان مثال در صورت عملكرد نا مناسب محدود کننده زیر تحریک و يا فوق تحريك ژنراتور آسیب مي ببیند و در صورت ایجاد مشکل در ژنراتور ناپایداری در شبکه نیز به وجود خواهد آمد.

wikipower.ir zhenerator

در ادامه پروژه آقای مصطفی عابد که توسط ایشان برای سایت ارسال شده است را برای دانلود قرار داده ایم.

در این پروژه ابتدا سیستمهای تحریک پردردسر (نظیر نیروگاه آبی سد شهید عباسپور) را بررسی شده است و بعد با سیستمهای تحریک روسی نیروگاه رامین (که نه خیلی دینامیکی هستند و نه خیلی استاتیکی) آشنا می شویم و در انتها با جدیدترین سیستم تحریک حال حاضر جهان  آشنا خواهید شد و در فصل 6 (جمع بندی) این 4 نوع سیستم تحریک را به طور کامل با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب آنها را تشریح خواهیم کرد.

سر فصل های این پایان نامه:

مقدمه

فصل 1-   نظریه سیستم تحریک

1-1-    سیستم تحریک چیست ؟

1-2-    اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک

1-2-1-     تولید جریان روتور

1-2-2-     منبع تغذیه

1-2-3-     سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر )

1-2-4-     مدار دنبال کننده خودکار

1-2-5-     کنترل تحریک

1-3-    وظایف سیستم تحریک

1-4-    جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی

1-5-    سیستم تحریک در نیروگاه

1-6-    رفتار الکتریکی و مکانیکی ژنراتور سنکرون

1-7-    ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن

1-8-    کمیات اصلی یک ژنراتور سنکرون

1-8-1-     قدرت مفید

1-8-2-     ضریب توان

1-8-3-     ولتاژ نامی

1-8-4-     سرعت گردش

1-9-    حالتهای عملکرد ژنراتور

1-9-1-     حالت بی باری

1-9-2-     ماشین باردار شده و عملکرد آن در هنگام وصل به شبکه بی نهایت

1-9-3-     عملکرد بخش ویژه

1-10-  گشتاور سنکرونیزاسیون

1-11-  مشخصات گشتاور ژنراتور

1-12-  دیاگرام توان ماشین سنکرون

1-13-  نیازهای شبکه استاتیکی میکروکنترلر

1-14-  تولید و مصرف توان راکتیو

1-15-  مقایسه گاورنر و میکروکنترلر

1-16-  رفتار استاتیکی میکروکنترلر AVR

فصل 2-   انواع سیستم تحریک و معرفی انواع اکسایتر

2-1-    سیستم تحریک ژنراتور

2-2-    انواع سیستمهای تحریک

2-2-1-     سیستم تحریک استاتیک

2-2-2-     سیستم تحریک دینامیک

2-2-3-     سیستم تحریک استاتیک

2-2-4-     سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کننده اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

2-2-5-     سیستم تحریک بدون جاروبک

2-3-    انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

2-3-1-     توان خروجی سیستم تحریک

2-3-2-     ولتاژ نامی سیستم تحریک

2-3-3-     سقف ولتاژ تحریک

2-3-4-     عایق سیم پیچ تحریک

2-4-    ساختمان کلی تنظیم تحریک

2-5-    انواع اكسايتر

2-5-1-     اكسايتر با رئوستاي تحت كنترل (سيستم اوليه)

2-5-2-     سيستم كنترل ميدان تحريك به وسيله اكسايتر با ژنراتور DC  كموتاتوردار

2-5-3-     سيستمهاي كنترل ميدان تحريك با استفاده از اكسايتر با يكسوكننده و آلترناتور

2-5-4-     سيستم كنترل ميدان تحريك با سيستم اكسايتر با يكسوكننده مركب

2-5-5-     سيستم كنترل ميدان تحريك با اكسايتر از نوع يكسوكننده مركب و اكسايتر با يكسوكننده و منبع تغذيه از نوع ولتاژي

2-5-6-     سيستم كنترل ميدان تحريك با اكسايتر متشكل از يكسوكننده با منبع تغذيه از نوع ولتاژي

فصل 3-    معرفی سیستم تحریک سد آبی شهید عباسپور

3-1-    معرفی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2-    مشخصات سیستم تحریک واحدهای نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2-1-     ژنراتور

3-2-2-     تحریک ژنراتور

3-2-3-     سیستم تحریک

3-3-    اجزای سیستم تحریک

3-3-1-     ماشین اصلی

3-3-2-     ماشین تحریک اصلی

3-3-3-     جبران کننده پسماند

3-3-4-     آمپلی داین

3-3-5-     سیم پیچهای آمپلی داین

3-3-6-     فیلد بریکر

3-3-7-     مقاوت های ثابت زمانی

3-3-8-     فید بکها

3-3-9-     تنظیم کننده ولتاژ

3-3-10-    رام

3-3-11-    اس اس جی

3-3-12-    بلوک فرسینگ

3-3-13-    بلوک محدود کننده زیر تحریک

3-4-    مدل سازی سیستم تحریک سد شهید عباسپور

3-4-1-     تقویت کننده گردان (آمپلی داین)

3-4-2-     مدل تحلیلی تحریک کننده اصلی

3-4-3-     مدل تحلیلی پایدار ساز سیستم تحریک

3-5-    ارائه مدل تحلیلی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-6-     ارزیابی مدل

3-7-    نحوه عملکرد سیستم تحریک

فصل 4-   معرفی دو سیستم تحریک روسی در نیروگاه رامین

4-1-    پانل  ЭПА-500 و المانهای دورن آن

4-2-    وظایف اصلی تقویت کننده های مغناطیسی

4-3-    ماشين تحريك اولیه

4-4-    ماشين تحریك اصلي

4-5-    توضیح در مورد فورسنیگ

4-6-    پارامترهای فورسنیگ و مگا وار واحد

4-7-    عملدی  فورسنیگ

4-8-    توضیح در مورد واحد Б0MB حفاظت زیر تحریک

4-9-    نکاتی بیشتر درباره محدودکننده زیر تحریک Б0MB

4-10-  معرفی فیدبکهای ثابت (پایدار) و گذرا

4-11-  پل های دیودی جهت یکسو کردن

4-12-  اتوترانس یا ترانسفورماتور کنترل مگاوار

4-13-  نحوه عملکرد سیستم تحریک واحدهای 2- 4 نیروگاه رامین

4-14-  توضیحات برروی نقشه تک خطی و شماتیک پانل ЭπA-500

4-15-  قسمت دوم : سیستم  تحریک واحدهای 6و5 نیروگاه رامین

4-16-  حفاظتهای مربوط به سیستم تحریک

4-17-  تشریح کارتهای موجود در تنظیم کننده ولتاژ (AVR)

فصل 5-   معرفی سیستم تحریک Unitrol 5000 در نیروگاه رامین

5-1-    نحوه عملکرد سیستم تحریک Unitrol 5000 در واحد 1 نیروگاه رامین

5-2-    فرمان ها و فیدبک ها

5-3-    فرمان وصل میدان

5-4-    فرمان قطع میدان

5-5-    فرمان وصل تحریک

5-6-    مرحله آغاز کار ژنراتور با راه اندازی نرم

5-7-    “فایر آل فلش” چه چیزی است ؟

5-8-    فرمان قطع تحریک

5-9-    مدهای کنترل : محلی / دور و اتوماتیک / دستی

5-10-  فرمان های وصل دستی / اتوماتیک

5-11-  کنترل کننده پیگیری

5-12-  کنترل دستی جریان و کنترل اتوماتیک ولتاژ

5-13-  فرمان کانال 1/کانال2

5-14-  تغییر وضعیت به کانال اضطراری

5-15-  نواحی ایمن

5-16-  فرمان کاهش و افزایش نقطه تنظیم

5-17-  فرمان های تنظیم کننده اعمال گر فوق العاده

5-18-  فرمان های قطع و وصل پایدارکننده سیستم تحریک

5-19-  تجهیزات مربوط به کنترل محلی

5-20-  معرفی تابلوهای آرکنت

5-21-  معرفی بخش های مختلف تابلو آرکنت

5-22-  کنترل های اضافی

5-23-  تریستور / مبدل

5-24-  چک کردن برخی موارد قبل از قبل از راه اندازی سیستم

5-25-  چک کردن در زمان بی باری

5-26-  چک کردن منظم در خلال عملکرد

5-27-  بررسی های لازم و تعمیرات در هنگام خاموش بودن

5-28-  چک کردن تریپ اضطراری در سیستم تحریک در زمان هشدار و یا خطا

فصل 6-   جمع بندي  بررسی فنی و اقتصادی سیستم های تحریک

6-1-    جمع بندي

6-2-    مزايا و معايب سيستم تحريك واحد 2 تا 4 نيروگاه رامين

6-3-    مزایا و معایب سیستم تحریک استاتیک – آنالوگ واحد 5 و 6 نیروگاه رامین

منابع و مراجع

ضمیمه

این پایان نامه توسط آقای مصطفی عابد  برای ویکی پاور ارسال شده است.

———-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

       دانلود کمکی   :    بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      4,4  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 6

قيمت فايل ورد : 12000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه حفاظت ژنراتورهای تولید برق در برابر ا... در این پروژه علاوه بر بررسی و آشنایی کامل با انواع رله های حفاظتی و کاربرد آنها در شبکه های تولید و قدرت برق ، حفاظت ژنراتور برق که مهمترین قسمت از سی...

مطالب مرتبط با پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

۲ دیدگاه در “پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق”

  1. مهدی رجایی گفت:

    با سلام شما فایل wordپروژه یا پایان نامه ای رو دارید که فقط در مورد آشنایی با ژنراتور سنکرون باشه؟در صورت وجود چطور میتونم خریداریش کنم؟ ممنون

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.