دانلود استاندارد سیستمهای حفاظتی در پست های فشار قوی


این نشریه با عنوان استانداردهای حفاظتی در پست های فشار قوی در برگیرنده حداقل نیازهای مربوط به طراحی، ساخت بازرسی، آزمونهای کارخانه ای و آزمون های راه اندازی این سیستمها در رده ولتاژی 63 تا 400 کیلو ولت می باشد. که به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده است. سیستمهای حفاطتی مورد بحث مشتمل بر حفاظت خطوط انتقال، حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت، حفاظت راکتورهای موازی، حفاظت فیدرهای 20 کیلو ولت، حفاظت بانک های خازنی، حفاظت باس کوپلرها، و حفاظت شینه ها می باشد. و همپنین شامل مباحث مربوط به سیستمهای فشار قوی شامل کلیات و تعاریف، معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب سیستمهای حفاظتی، دستورالعملهای نگهداری و آزمونهای سیستمهای مزبور در پست های فشار قوی می باشد. هدف از معرفی و شناخت سیستمهای حفاظتی در پست های فشار قوی و المانهای آنها می باشد. وظیفه سیستم حفاظت آن است که هر جز از شبکه الکتریکی که دچار خطا یا اتصالی شده را در کمترین زمان ممکن از مدار خارج سازد. به شکلی که احتمال خطر از بین رفته و کوچکترین بخش از شبکه الکتریکی مجزا گردد. همین امر در شرایط بهره برداری غیر عادی نیز صادق است.

برای دانلوداستاندارد پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت (نقشه ها) کلیک کنید.

برای دانلود استاندارد پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت (طرح مشخصات عمومی پستها) کلیک کنید.

برای دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (سری اول) کلیک کنید.

برای دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (سری دوم) کلیک کنید.

برای دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (سری سوم) کلیک کنید.

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :    دانلود استاندارد سیستمهای حفاظتی در پست های فشار قوی

دانلود کمکی  :   دانلود استاندارد سیستمهای حفاظتی در پست های فشار قوی

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    1.66   MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

مطالب مرتبط ....

دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال، ه... نشریه حاضر با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط انتقال فوق توزیع و انتقال، مشخصات فنی عمومی و اجرایی هادی های خطوط انتقال نیرو (سری دوم) در...
دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال، پ... نشریه حاضر با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط انتقال فوق توزیع و انتقال، پایه های خطوط انتقال نیرو (سری سوم) در برگیرنده ضوابط مربوط به ط...
دانلود استاندارد پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مق... در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و به منظور تعمیم استانداردهای صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و ...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.