کلیاتی درباره حفاظت ژنراتورهای الکتریکی


اگر چه با پیشرفت، و طراحی و ساخت ژنراتورهای الکتریکی و همچنین موارد مورد استفاده در آن، و نوع اشکال و عیب در ژنراتورها به ندرت صورت می گیرد، اما چنانچه به هر دلیلی خطا و اشکالی درژنراتورها بروز نماید که از قبل برای آن حفاظت مناسبی پیش بینی نشده باشد می تواند علاوه بر ایجاد آسیب شدید در تجهیزات ژنراتور، سبب خارج شدن طولانی مدت واحد از مدار شود.این موضوع موجب زیانهای اقتصادی  مالی می شود.

با توجه به این موارد حفاظت هر یک از تجهیزات نیروگاههای تولید برق و به ویژه ژنراتور اهمیت خاصی می یابد. یکی از نکات قابل توجه در حفاظت ژنراتور این است که با سرمایه گذاری ناچیز نسبت به ارزش ژنراتور و همچنین نیروگاه، به راحتی می توان از وقوع حوادثی که نهایتاً منجر به آسیبهای شدید اقتصادی می شود جلوگیری نمود.

ژنراتور برق

روشهائی که برای حفاظت ژنراتور در برابر خطاها و اشکالات با منشاء الکتریکی به کار می رود بر حسب سیاست بهره برداری و تجربیات شرکتها و سازمانهای مختلف متفاوت می باشد.

استفاده از قسمتی و یا تمامی حفاظتهای مورد بحث در هر مورد بستگی به عوامل تعیین کننده ای از جمله مسائل اقتصادی، اهمیت واحد، ظرفیت واحد و نهایتاً نظر مهندس طراح دارد.

در هر حال تجهیزات حفاظتی کاربردی بایستی هدفهای عمده زیر را تأمین نمایند:

–   جلوگیری از عبور جریان زیاد از سیم پیچها جهت ممانعت از آسیب به عایق سیم پیچ و ذوب ورقه های هسته استاتور.

–  جلوگیری از اعمال ولتاژ غیرعادی به سیم پیچها که در نهایت خطر شکست عایقی را به همراه دارد.

– جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد واحد که خطر آسیب جدی برای قسمتهای مکانیکی ژنراتور و توربین را به همراه دارد.

–  حفاظت واحد در شرایط غیرعادی کار، از جمله زمان موتوری شدن ژنراتور.

به طور کلی خطاهایی که روی ژنراتور بروز می نماید به دو دسته تقسیم می شوند:

1-   خطاهای داخلی.

2-  خطاهای خارجی.

خطاهای داخلی ژنراتور:

خطاهای داخلی ژنراتور شامل خطاهای روی استاتور و روتور می باشد.

خطاهای استاتور شامل جریان اصلی که داخل سیم پیچ استاتور بوده و نیاز به توقف کامل ژنراتور دارد می باشد. این نوع خطاها شامل اتصال کوتاه، فاز به فاز و فاز به زمین و همچنین اتصال کوتاه حلقوی می باشد. خطرات ناشی از این اتصال کوتاه خرابی صفحات هسته و سیم پیچ استاتور می باشد که در اثر افزایش درجه حرارت از بین رفتن میزان جریان اتصال کوتاه بوجود می آید و شاید منجر به تعویض سیم پیچ و یا بعضی از لامینیشن های استاتور گردد که هزینه زیادی را تحمیل خواهد نمود.

خطاهای روتور می تواند ناشی از اتصال کوتاه سیم پیچ به زمین و یا اتصال کوتاه حلقوی باشد و یا آنکه ناشی از خطاهای مکانیکی یا حرارتی که روی عایقهای سیم پیچی اثر گذاشته باشد به این ترتیب که به مرور زمان ممکن است به خطاهای خطرناک تبدیل شود. فقدان سیستم تحریک فیزیکی از خطاهای روتور به حساب می آید.

 خطاهای خارجی ژنراتور:

ژنراتور می بایست برای مقابله با خطاهایی که خارج از آن روی می دهد دارای حفاظت کافی باشد. یکی از این خطاها بار نامتعادل است که باعث ایجاد مولفه منفی روی ژنراتور می شود که در نهایت باعث تولید حرارت زیاد داخل روتور می شود. اتصال کوتاه فاز به فاز یا فاز به زمین روی شینه یا خطوط به عنوان خطاهای خارج از ژنراتور شناخته شده اند.

برای دانلود پایان نامه ای با عنوان بررسی سیستم های تحریک در ژنراتورهای تولید برق کلیک کنید.

.

مطالب مرتبط ....

دانلود پروژه حفاظت ژنراتورهای تولید برق در برابر ا... در این پروژه علاوه بر بررسی و آشنایی کامل با انواع رله های حفاظتی و کاربرد آنها در شبکه های تولید و قدرت برق ، حفاظت ژنراتور برق که مهمترین قسمت از سی...
دانلود پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورها... در این پایان نامه رله محافظت از لغزش قطب ژنراتورهای سنکرون بررسی شده است.اصولاً روشهای محافظت از لغزش قطب از طریق توان و امپدانس ماشین که با توجه به ن...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.