تشریح مدار سلفی


سلف یا همان سیم پیچ وقتی در مدار جریان متناوب قرار میگیرد با تغییرات آنی جریان مخالفت میکند.

به طوری در یک سلف رابطه ای به صورت زیر برقرار است:

 

 

L یا  اندوکتانس همان حالت سلفی است که درسیم پیچ ها ، ترانسفورماتورها و ماشین های القایی پرکاربرد هستند . واحد اندازه گیری آن هانری H است و با سمبل  L نشان داده می شود و مقدار آن از رابطه زیر بدست مي آید:

L= (µ×N ² ×A )/l

دراین رابطه L مقدار اندوکتانس بر حسب هانری است- μ مقدار نفوذ پذیری هسته به شار مغناطیسی بر حسب هانری بر متر- N تعداد دور یا حلقه های سیم پیچ و l در مخرج کسرطول سیم پیچ بر حسب متر و A در صورت سطح مقطع هسته بر حسب متر مربع می باشد.

این خاصیت (مخالفت با تغییرات آنی جریان) در سلف راکتانس نامیده میشود و با XL نشان داده میشود و واحد آن اهم است.

همانطور که در شکل بالا هم مشاهده میکنید جریان سلف 90 درجه از ولتاژ خودش که در اینجا همان ولتاژ منبع هستش عقبتره(به عبارتی جریان پس فاز تره ) به همین دلیل  به حالت سلفی پس فاز هم میگن.در شکل زیر نمودار جریان و ولتاژ این مدار رو هم مشاهده میکنید.

در شکل بالا اگر ولتاژ رو در نظر بگیریم که از صفر درجه شروع میشه همونطور که مشاهده میکنید جریان 90 درجه بعد شروع شده(بالا آمدن شکل موج جریان از 90 درجه هستش)

برای ترسیم شکل موج توان باید ولتاژ لحظه ای رو در جریان لحظه ای ضرب کنیم:

برای تشریح مدار مقاومتی اینجا کلیک کنید.

      اشتراک گذاری شده توسط       :      ویکی پاور

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.