دانلود پایان نامه طراحی بهینه سازی و پیش بینی بار در سیستمهای شبکه قدرت


بار الكتريكي مورد نياز يك منطقه به مساحت، جمعيت و استانداردهاي زندگي آنها و طرحهاي توسعه فعلي و آتي آن منطقه بستگي دارد. متأسفانه در ايران تحقيقات كافي در اين زمينه انجام نشده است و شركتهاي مختلف با روشهاي متفاوتي به پيش بيني بار مي‌پردازند. بدون شك تخمين صحيح بار يك منطقه مسكوني با يك منطقه صنعتي كمك بزرگي به ارائه طرح منطقي و صحيح  مي‌نمايد. روشهاي بسياري براي پيش بيني بار وجود دارد كه در اين پابان نامه به آنها اشاره مي‌شود.

در طول 3 دهه گذشته پيشرفت هاي زيادي در زمينه بهينه سازي نيروگاهها و خطوط انتقال صورت گرفته است. از كامپيوتر در اين عرصه بسيار استفاده شده است، نظير مطالعات پخش بار، مطالعات پايداري سيستم و تخصيص بهينه ژنراتورها، تا مدتي پيش كار اندكي درباره بهينه سازي شبكه توزيع كه حدود 50 الي 60 درصد قيمت كل سيستم برق را تشكيل مي داد انجام مي شد، اغلب شبكه هاي توزيع و فوق توزيع با حساب سرانگشتي طراحي مي شدند كه منجر به گرانتر شدن سيستم مي شد. زمينه هاي مورد علاقه در بهينه سازي عبارتند از:

الف) مدلسازي هزينه شبكه هاي متوسط

ب) مدلسازي هزينه شبكه هاي ايده آل شده

ج) مطالعات اشكال مختلف شبكه

د) بهينه سازي ميسر فيدرها

مشاهده فهرست مطالب پایان نامه طراحی بهینه سازی و پیش بینی بار در سیستمهای شبکه قدرت…

فصل 1-     مهندسی توزیع

1-1-    کليات

1-2-    عوامل موثر در طرح ريزي سيستم

1-2-1-       پيش بيني بار

1-2-2-       گسترش پستها

1-2-3-       گزينش مكان پست

1-3-    انواع سيستم توزيع

1-3-1-     توزيع اوليه

1-3-2-     سيستمهاي شعاعي

1-3-3-     سيستمهاي حلقوي

1-3-4-     سيستمهاي شبكه اي (غربالي)

1-3-5-     توزيع ثانويه

1-4-    قانون کلوين

1-4-1-     فاکتور بار تلفات (متوسط ارتفاع منحي ساليانه بار)

1-4-2-     تلفات پيك بار

1-4-3-     محدوديت قانون کلوين

1-5-    توزيع کننده

1-5-1-     توزيع کننده dc تغذيه شده از يک طرف

1-5-2-     تغذيه از دو طرف

1-5-3-     توزيع کننده با توزيع بار يکنواخت

1-5-4-     شبکه حلقوي

1-5-5-     توزيع AC تکفاز

1-5-6-      سيستم 3 فاز 4 سيمه

1-6-    تلفات سيستم

1-6-1-      تلفات در اجزاء سيستم

1-6-2-      کاهش تلفات

1-6-3-      ارزيابي قيمت تلفات

1-7-    پست توزيع

1-7-1-     انتخاب محل براي پست

1-8-    ملاكهاي طراحي شبكه توزيع

1-8-1-     سطوح ولتاژ و افت ولتاژ

1-8-2-     قابليت اطمينان شبكه

1-8-3-     انتخاب اندازه ترانسفورماتور و هادي

فصل 2-   پيش بيني بار و روشهاي آن در شبكه هاي توزيع

2-1-    مشخصات بار

2-1-1-     طبيعت بار

2-1-2-     انواع بار

2-1-3-     گوناگوني بار سيستم

2-2-    ضرورت پيش بيني دقيق بار

2-2-1-     تخمين برمبناي رشد موجود (پيش بيني هاي مبتني بر ارقام گذشته)

2-2-2-     مدلهاي آماري و اكونومتريك (اقتصاد سنجي)

2-3-    آناليز رگرسيون

2-4-    آناليز سري زماني

2-4-1-     بستگي ديماند بر دما

2-4-2-     فاكتور هاي ديگر

2-5-    تخمين بار پستها و فيدرها با استفاده از روش فازي

2-6-    پيش بيني پيك سيستم

2-7-    رشد مصرف انرژي الكتريكي در ايران

فصل 3-   بهينه سازي (برنامه ريزي خطي)

3-1-    مقدمه

3-2-    الگوريتم سيمپلكس

3-2-1-     مباني روش سيمپلكس

3-3-    فرم استاندارد جدول سيمپلكس

3-4-    مدل حمل و نقل (ترابري)

3-4-1-     قدمهاي لازم براي مسائل حمل و نقل

3-4-2-     روش حداقل سطر

3-5-    تحليل شبكه

3-5-1-     كوتاهترين مسير

3-5-2-     مساله حداكثر جريان

3-5-3-     الگوريتم حداكثر جريان

3-5-4-     مساله حداقل درخت در برگيرنده

3-5-5-     حداقل هزينه جريان و سيمپلكس شبكه

3-6-    سيمپلكس شبكه

فصل 4-   بهينه سازي سيستمهاي توزيع

4-1-    تعيين هزينه ها

4-2-    اشكال مختلف شبكه

4-3-    طراحي بلند مدت و كوتاه مدت

4-4-    مدلسازي بهاي شبكه

4-4-1-     خطوط و ترانسفورماتورها

4-4-2-     رابطه طول مدار كابل با بار و مساحت تحت پوشش

4-4-3-     مدلسازي هزينه يك شبكه ايده آل شده

4-4-4-     شبكه و چگالي بار متوسط

4-4-5-     مدلسازي هزينه هاي شبكه هاي متوسط

4-4-6-      رشد بار و پيشرفت تكنولوژي

4-5-    سطوح ولتاژ

4-6-    طراحي شبكه هاي كابلي بهينه

4-7-    كاربرد برنامه ريزي خطي در شبكه

4-7-1-     معيارحداقل طول

4-7-2-     معيار تبديل گروه

4-7-3-     روش حداقل هزينه با استفاده از مدل ترابري

4-7-4-     روش حداقل فاصله و انتقال توان

4-8-    ترتيب زمانبندي بهينه

4-9-    بارگذاري اقتصادي ترانسهاي توزيع

فصل 5-    بررسي قابليت اعتماد در شبكه هاي توزيع و راه هاي افزايش آن

5-1-    مقدمه

5-2-    استفاده از تكنيك شاخه براي بهينه كردن طراحي شبكه توزيع

5-2-1-     اضافه بار خط

5-2-2-     بهبود پروفيل ولتاژ

5-2-3-     كاهش هزينه

5-3-    آناليز هزينه حداقل مسير  براي تغذيه كننده در طراحي سيستم توزيع

5-3-1-     روش پياده سازي روش حداقل هزينه و انتخاب مسير بهينه براي تغذيه كننده

5-4-    طراحي سيستم توزيع همراه با مدلسازي براي اعتمادپذيري و بهينه سازي

5-4-1-     محاسبه هزينه‌هاي خروجي

5-4-2-     تغذيه كننده با شاخه هاي تك لايه

5-4-3-     شاخه‌هاي چند لايه شعاعي كه غالباً يك سوئيچ يكطرفه دارند

5-4-4-     شاخه‌هاي چند لايه‌اي

5-5-    تعيين ارزش اطمينان شبكه توزيع با در نظر گرفتن اطلاعات هزينه‌اي مشتريان

5-5-1-     مدل هزينه ميانگين يا مجموع

5-5-2-     مدل هزينه با توزيع احتمالي

5-6-    يك روش تحليلي براي ارزيابي اعتماد پذيري سيستم توزيع

—-w————i——-——-k———–i———

      رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

      حجم :  3.35   MB

      اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———

.
http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 147

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

پایان نامه شاخص های قابلیت اطمینان و تأثیر ادوات ک... جهت بررسی و مقایسه قابلیت اطمینان شرکت های توزیع در سطح منطقه ای، استانی و یا حتی جهانی نیاز به ملاکها و یا شاخص های مناسب می باشد. در این حالت ممکن ا...
دانلود پایان نامه آشنایی با سیستم توزیع و تخمین حا... در سیستم مدیریت انرژی مدرن (EMS)، برنامه تخمین حالت (SE) یک سری از مقادیر خام اندازه گیری شده را پروسس و یک حل پخش بار بلادرنگ را بدست می آورد که پاید...
دانلود پروژه پیش بینی بار در سیستم های انرژی... پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به پیش بینی بار در سیستم های انرژی می باشد. فایل پروژه پیش بینی بار در سیستم های انرژی به صورت پاورپوینت (ppt) ...
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع... هدف از تدوین این استاندارد یکنواخت سازی درخواست های فنی، طراحی و ساخت تابلوهای فشار متوسط می باشد. این استاندارد درباره تابلوهای فشار ضعیف تا حداکثر ی...

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.