دانلود استانداردهای برق (سری چهارم) تغییرات ولتاژ و فرکانس


در این سری از استانداردهای برق (سری چهارم) به ارائه حدود مجاز برای تغییرات ولتاژ و فرکانس پرداخته است.این استاندارد تغییرات بلند مدت ولتاژ ، عدم تعادل ولتاژ ، فلیکر ولتاژ ، سطوح نامی تغییرات ولتاژ و تغییرات فرکانس را در کلیه سطوح ولتاژ در بر میگیرد.

تعاریف و واژه های مهم در استاندارد تغییرات ولتاژ و فرکانس :

در این استاندارد اصلاحات و یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:
ولتاژ نامی: ولتاژی که شبکه یا تجهیزات بر اساس آن طراحی شده و مشخصه های کاری آن سیستم یا تجهیزات با توجه به این ولتاژ داده می شود.
حداکثر ولتاژ یک سیستم: حداکثر مقدار ولتاژی که تحت شرایط کاری نرمال در هر لحظه و هر نقطه از سیستم رخ می دهد. تجهیزات موجود در سیستم نباید از این ولتاژ صدمه ای ببینند.
تغییرات بلندمدت ولتاژ: تغییرات بلند مدت ولتاژ به هرگونه انحراف در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی و برای زمان بیش از یک  دقیقه اطلاق می شود. به عبارت دیگر تغییر ولتاژی بلند مدت محسوب می گردد که مقدار ولتاژ برای مدت بیش از یک دقیقه از حدود مجاز تجاوز کند.
اضافه ولتاژ بلند مدت: به افزایش مقدار موثر ولتاژ به میزان بیش از پنج درصد، در فرکانس نامی و برای مدت بیش از یک دقیقه گفته می شود.
کاهش ولتاژ بلند مدت: به کاهش مقدار موثر ولتاژ به میزان بیش از ده درصد، در فرکانس نامی و برای مدت بیش از یک دقیقه گفته می شود.
نوسان ولتاز: عبارت است از تغییرات منظم پوش ولتاژ با یک سری از تغییرات تصادفی ولتاژ.
فیلکر ولتاژ: به تاثیر غیر ماندگار حسی یک منبع نوری که روی چشم انسان ایجاد می شود اطلاق می گردد. شار این منبع نوری با توزیع طیفی آن با زمان تغییر می کند.
شکل موج ولتاژ موثر: شکل تغییرات دامنه ولتاژ موثر نسبت به زمان می باشد و باید در هر نیم پریود از ولتاژ مولفه اصلی (10 میلی ثانیه) نمونه برداری گردد.

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :  دانلود استانداردهای برق (سری چهارم) تغییرات ولتاژ و فرکانس

دانلود کمکی :    دانلود استانداردهای برق (سری چهارم) تغییرات ولتاژ و فرکانس

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

حجم : 1 MB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.