پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت


روند كلي اتوماسيون در سطح جهاني براي سيستم‌هاي توزيع از اواسط دهه‌ي 70 ميلادي آغاز شد و تاكنون ادامه دارد.سيستم مانيتورينگ توزيع اولين نسل از سيستم‌هاي اتوماسيون صنعتی در شبکه های قدرت (شبكه توزيع) بوده و يك سيستم جمع‌آوري اطلاعات (Data Acquisition) و پردازش اطلاعات مي‌باشد. با اجراي اين سيستم، امكان نظارت بر سيستم توزيع و آگاهي از وضعيت تجهيزات شبكه نظير كليدها، سكسيونرها و.. نيز مقادير كميتهاي مهم نظير ولتاژ، جريان، ضريب قدرت و… در پستها و فيدرهاي تحت نظارت ايجاد مي‌شود. سيستم جمع‌آوري اطلاعات و كنترل خودكار توزيع نسل سوم اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت می باشند

مفهوم اتوماسيون صنعتی ، مفهوم جديدي نيست. بحث اتوماسيون صنعتی در جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر وارد شده و ريشه آن به ابتداي دوران انقلاب صنعتي بر مي‌گردد. در واقع با اختراع ماشين بخار، ورود سيستم‌هاي اتوماتيك كه بتوانند وظايف مختلفي را در سطوح گوناگون زندگي بر عهده گيرند، آغاز شد.

اتوماسیون صنعتی

پایان نامه ای که خدمتان آماده شده است به بررسی اتواسیون در سیم های توزیع پرداخته است.اتوماسیون صنعتی در سیستم های برق رسانی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است که در این پروزه با عملکرد آنها آشنا خواهید شد.

در ادامه فهرست مطالب پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

فصل 1-   كلياتي در مورد اتوماسيون

1-1-     انواع سيستم‌هاي اتوماسيون شبكه توزيع (Distribution Monitoring)

1-1-1-       سيستم جمع‌آوري اطلاعات و كنترل نظارتي توزيع (Distribution SCADA)

1-1-2-       سيستم جمع‌آوري اطلاعات و كنترل خودكار توزيع (سيستم اتوماسيون توزيع)(Distribution Automation sysytem- DAS)

1-2-   سيستم‌هاي اتوماسيون توزيع هوشمند

1-3-   اجزاء سيستم اتوماسيون توزيع

1-3-1-    اتوماسيون پست

1-3-2-    اتوماسيون فيدر

1-3-3-    اتوماسيون ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان

1-3-4-    انتخاب وظايف موردنظر براي سيستم اتوماسيون شبكه توزيع

1-3-5-    وظائف مناسب در اتوماسيون پست

1-3-6-    وظائف مناسب در اتوماسيون فيدر

1-3-7-    وظائف مناسب در اتوماسيون مصرف‌كننده‌ها

1-3-8-    كنترل بار و مديريت مصرف (Load Control and Demand side Management- DSM)

1-3-9-    كنترل ولتاژ و توان راكتيو

1-3-10-  حفاظت سيستم

1-4-   اتوماسيون در سطح پست

1-4-1-    الويت بندي پست

1-4-2-    اتوماسيون در سطح فيدر

1-4-3-    اتوماسيون در سطح مشتركين

1-5-     اتوماسيون و خاموشي (بي‌برق)

1-6-   اتوماسيون و تلفات

1-6-1-       تلفات ناشي از مسائل فني

1-6-2-       تلفات ناشي از مسائل مديريتي

1-7-   اتوماسيون و انرژي توزيع نشده

1-8-   اتوماسيون و قابليت اطمينان

1-9-   اتوماسيون و اقتصاد

1-9-1-       كاهش هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري (Q&M)

1-9-2-    كاهش هزينه‌هاي ناشي از صرفه‌جوئي مصرف‌كننده‌ها

فصل 2-   سیستم جمع آوری پردازش و انتقال اطلاعات

فصل 3-   نيازهاي يك پست زميني جهت اجراي طرح‌هاي مانيتورينگ و كنترل از راه دور

3-1-   نيازهاي كابينت telecontrol

3-1-1-    پايانه دور دست (RTU)

فصل 4-   ساختار و مشخصات اجزا RTU

4-1-   واحد پردازنده (CPU and memory)

4-2-   واحد L/O interface

4-3-   واحد واسط مخابراتي (communication interace unit) CIU

4-4-   كابينت

4-5-   باتري

4-6-   واحد كنتل توان و شارژر باتري

4-7-   مدار منطقي كنترل

4-8-   ترمينال ريلي جهت اينترفيس

4-9-   پانل كنترل محلي

4-10-   Fault indicator

4-11-   مبدل جريان (current transducer)

4-12-   مبدل ولتاژ (voltage transducer)

4-13-   تجهيزات مخابراتي

4-14-   تست كابينت

فصل 5-   شبكه اتوماسيون توزيع

فصل 6-   RTUCAN

6-1-   مشخصات فني

فصل 7-   مخابرات اتوماسیون

7-1-   مقدمه

7-2-   مخابرات ديجيتال

7-2-1-    عناصر يك سيستم مخابراتي ديجيتال

فصل 8-   ضرورت مدولاسيون

8-1-   مدولاسيون براي تسهيل در انتشار

8-2-   مدولاسيون به منظور تسهيم

8-2-1-    جبران كمبود تجهيزات

8-2-2-    تخصيص فركانس

8-2-3-    كاهش نويز و تداخل

8-3-   انواع مدولاسيون

8-3-1-    سيگنال‌ حامل (carrier signal)

8-3-2-    مدولاسيون (amplitude shift keying) ASK

8-3-3-    مدولاسيون (phase shift keying) PSK

8-3-4-    مدولاسيون (frequency shift keying) FSK

8-3-5-    مدولاسيون  (pulse coding modulation) PCM

8-3-6-    هم‌زماني (synchronization)

8-3-7-    مدولاسيون QPSK

8-3-8-    مدولاسيون  OQPSK

8-3-9-    مدولاسيون MSK

8-3-10-  مدولاسيون GMSK

8-4-   كدكننده و دكدكننده منبع

8-5-   كدهاي كنترل خطا

8-5-1-    انواع كدها

8-6-     مودم راديويي UHF، NRM- 400

فصل 9-   روش‌هاي مخابراتي

9-1-   سيستم‌هاي راديويي

9-2-   مايكرويو

9-3-   راديوهاي VHF و UHF

9-4-   سيستم راديو بسته‌اي (packet radio system)

9-5-   سيستم‌هاي راديويي سلولي

9-6-   مودم راديويي

9-7-   مختصري در مورد تكنولوژي spread spectrum

9-7-1-    روش‌هاي راديويي مرسوم

9-7-2-    روش راديويي spread spectrum

9-7-3-    روشهای تكنيك spread spectrum

9-7-4-    فوايد روش spread spectrum

فصل 10- نيازهاي مخابراتي ديسپاچينگ توزيع و امكانات سيستم‌هاي راديويي

10-1-   (very small aperture terminal) VSAT

10-1-1-  باندهاي فركانسي VSAT

10-1-2-  كاربردهاي VSAT

10-1-3-  مشخصات ايستگاه‌هاي VSAT

10-1-4-  نيازهاي مخابراتي ديسپاچينگ توزيع و امكانات VSAT

10-2-   (distribution line carrier) DLC

10-2-1-  اجزاء سيستم مخابراتي DLC

10-2-2-  نيازهاي مخابراتي ديسپاچينگ توزيع و سيستم DLC

فصل 11- امكانات شركت مخابرات ايران

11-1-   شبكه تلفن عمومي

11-2-   شبكه داده (X.25)

11-3-   كابل مخابراتي

11-4-   مخابرات فيبر نوري

11-4-1-  رابط‌ها و جوش‌ها

11-4-2-  تلفات خمش

فصل 12- مزايا و معايب روش‌هاي مختلف مخابراتي

12-1-   VSAT

12-1-1-  مزايا

12-1-2-  معايب

12-2-   DLC

12-2-1-  مزايا

12-2-2-  معايب

12-3-   سيستم‌هاي راديويي

12-3-1-  مزايا

12-3-2-  معايب

12-4-   كانال‌هاي اجاره‌اي از شركت مخابرات

12-4-1-  مزايا

12-4-2-  معايب

12-5-   فيبر نوري

12-5-1-  مزايا

12-5-2-  معايب

12-6-   كابل مخابراتي

12-6-1-  مزايا

12-6-2-  معايب

12-7-   نمونه‌هايي از شبكه‌هاي مخابراتي اتوماسيون توزيع

فصل 13- بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها

13-1-   پروژه اتوماسيون توزيع در كشور هند

13-1-1-  كنترل بار

13-1-2-  اتوماسيون پست

13-1-3-  اتوماسيون فيدر

13-2-   سيستم اتوماسيون توزيع در كشور سنگاپور

13-2-1-  وظايف سيستم اسكادا

13-2-2-  طرح توسعه سيستم SCADA اوليه

13-3-   اتوماسيون توزيع در كشوركره جنوبي

13-3-1-  وظايف مورد استفاده در سيستم KODAS

13-3-2-     مروري بر اجزاء تشكيل‌دهنده سيستم KODAS

13-3-3-  سيستم كنترل‌كننده مركزي (CCS) Central Control System

13-3-4-  پردازشگر‌هاي اوليه (FEP) Front end processor

13-4-   پروژه سيستم اتوماسيون توزيع مقياس بزرگ آمريكا

13-4-1-  مركز كنترل سيستم اتوماسيون توزيع

13-4-2-  آرايش فيدرها و مجزاسازي (FDS) Feader Deployment and Sectionalizing

13-4-3-     حفاظت

13-4-4-  SCADA

13-4-5-  كنترل بار

13-5-   سيستم اتوماسيون توزيع در ژاپن

13-5-1-  اجزاء سيستم اتوماسيون توزيع

13-5-2-  پايانه‌هاي دوردست RTU

13-6-   اتوماسيون توزيع در كشور كانادا

13-6-1-  اهداف استفاده از اتوماسيون توزيع

13-6-2-     كنترل بهينه VAR

13-6-3-  كنترل بار/ ولتاژ/ توان راكتيو در شرائط اضطراري

 

 

——-w————i——-——-k———–i———

       دانلود مستقیم  :   اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

       دانلود کمکی   :    اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

       رمز عبور فایل :       www.wikipower.ir

       حجم :      5.27  MB

       اشتراک گذاری شده توسط :  ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-
.
. http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/paste_word.png خريد فايل word

http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2013/01/shopping_cart.png شماره پايان نامه : 54

قيمت فايل ورد : 10000 تومان

آموزش کامل نحوه خرید

فایل pdf پروژه را از قسمت فوق به صورت رایگان دانلود و مشاهده کنید.برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.لینک دانلود فایل word بعد از پرداخت مبلغ به صورت آنی برای شما فعال میشود.(پرداخت با کلیه بانک های عضو شتاب)

buy

مطالب مرتبط ....

دانلود جزوه کنترل صنعتی سیستم کنترل اتوماتیک: اصولا به وسایلی اطلاق میگردد که در هر لحظه به طور اتوماتیک و خودکار و بدون کمک خارجی یک سلسله اعمال مدار را بررسی و اگر اختلافی...
دانلود جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه منتظری مش... جزوه سیستم های کنترل خطی توسط آقای سعید جلالی در دانشگاه فنی منتظری مشهد تدریس میشود که برای دانلود شما عزیزان در سایت قرار داده ایم. انواع سیستم کنت...
دانلود گزارشکار آزمایشگاه کنترل صنعتی... امروز براتون گزارشکار آزمایشگاه کنترل صنعتی را در سایت قرار دادم امیدوارم مورد پسند همه دوستان و همه همراهان سایت قرار بگیرد این گزارشکار شامل 14 آزما...
گزارشکار آزمایشگاه کنترل صنعتی (دانشگاه صنعتی سهند... مطلبی که امروز برای دانلود در سایت ویکی پاور آماده شده است، مربوط به گزارشکار یا دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی می باشد. آزمایشگاه کنترل شامل پنج بخش...

۳ دیدگاه در “پایان نامه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت”

  1. جواد راشدی گفت:

    سلام موسی جان.جواد راشدی هستم هم کلاسی بهار مطلب برای بروژه میخواستم درباره ی اتوماسیون در شبکه توزیع و خط انتقال اگر مطلب داری برامئ ایمیل کن راجب هزینه هم لطف کن شماره کارت بهم بده برات بول بریزم باتشکر

  2. جواد گفت:

    سلام وخسته نباشید پروژه های که فایل ورد دارن بانرم افزاراز pdfبه word تبدیل شدن

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.