آشنایی با طرح پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه


در این مقاله با طرح پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه آن آشنا می شوید که شامل: تعیین مشخصات اولیه پست، انتخاب ظرفیت پست، دانسیته و تراکم بار، سیاست و خطی مشی ها در حالت های اضطراری، ترکیب بهینه هزینه خطوط و هزینه پست های فوق توزیع، قابلیت انعطاف در توسعه پست های فشار قوی، مشخصات و استانداردهای موجود در پست های فشار قوی، محدودیت های ناشی از ظرفیت و تعداد فیدرها، ظرفیت های پست های فوق توزیع، تعداد و نوع فیدرها در پست ها، انتخاب تعداد فیدرهای پست 20/63، سطوح اتصال کوتاه، تعیین دیاگرام تک خطی نهایی پست 20/63، انتخاب تعداد فیدرهای پست 20/63، دیاگرام تک خطی استاندارد پست 20/63 تیپ A1، دیاگرام تک خطی استاندارد پست 20/63 تیپ A2، دیاگرام تک خطی استاندارد پست 20/63 تیپ A3، دیاگرام تک خطی استاندارد پست 20/63 تیپ B1، دیاگرام تک خطی استاندارد پست 20/63 تیپ B2، دیاگرام تک خطی پست AIS پیشنهادی جام جم، layout پست 20/63 تیپ B، حذف اتاق کنترل و اتاقهای جانبی، تغییر مکان اتاق سوئیچگیر 20 کیلو ولت پس از حذف اتاق کنترل، LMU

post

——-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :   آشنایی با طرح پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه

دانلود کمکی  :   آشنایی با طرح پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه

رمز عبور فایل :  www.wikipower.ir

حجم :    526   KB

اشتراک گذاری شده توسط : ویکی پاور

——-p———o———–w———-e———r———-

ارسال نظر برای این مطلب

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.